Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Oblečte sa tak, aby Vás bolo vidieť

Oblečte sa tak, aby Vás bolo vidieťDoprava prináša nielen pozitívne, ale žiaľ aj negatívne stránky, ako sú napríklad dopravné nehody. Nie náhodou sa hovorí, že práca vodiča patrí k najnebezpečnejším povolaniam. Preto sa nikto z nás nemôže spoliehať na šťastie či náhodu, že sa nikdy nestane účastníkom dopravnej nehody. Bohužiaľ, na Slovensku je to stále tak, že aj obyčajná reflexná vesta v situácii, keď je vodič mimo vozidla je nadštandard. Prehliadnutie iným vodičom, najmä na diaľniciach, končí väčšinou smrťou.

VIDEO: Nie je vodič ako vodič

Doprava a šoférovanie v dnešnej dobe vyzerajú úplne inak ako pred rokmi. Preplnené cesty, každý sa niekam ponáhľa, všetko máme na minúty vypočítané a v prípade, že sa ocitneme v dopravnej zápche alebo sa z iných dôvodov naša cesta predĺži, sme nervózni alebo nejazdíme podľa predpisov. A to môže mať nepríjemné následky. Slovensko ako aj iné krajiny, sa zaviazali, že do roku 2010 znížia počet usmrtených a vážne zranených osôb pri dopravných nehodách o 50%. Ak sa pozrieme na štatistiky, postrehneme, že sa im to celkom darilo. No rovnako ako predstavitelia krajín, aj výrobcovia automobilov majú záujem, aby v ich autách nevyhasínali životy alebo aby ich autá nezabíjali a vážne nezraňovali chodcov a ostatných účastníkov premávky.

Sťahovanie údajov z digitálnych tachografov

Prvého júla 2010 bolo v Úradnom vestníku EU vydané nariadenie č.581/2010 týkajúce sa maximálnych lehôt na ukladanie relevantných údajov z jednotiek vozidla a z kariet vodiča. Preložené do bežnej reči, ide o nariadenie, ktoré ustanovuje maximálne lehoty, v ktorých je potrebné sťahovať údaje z karty vodiča a digitálneho tachografu. Pod relevantnými údajmi sa rozumejú akékoľvek údaje zaznamenané digitálnym tachografom iné ako podrobné údaje o rýchlosti.

Nezabudnite na povinné reflexné pásy

Reflexné pásyOd 1. Júla 2010 musia byť všetky nákladné automobily nad 7,5t a prípojné vozidlá nad 3,5t najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2005 do 9. októbra 2009, vybavené povinným odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

Autom na dovolenku? Pripravte sa!

Autom na dovolenku?Príprava na dlhšiu cestu nespočíva len v skontrolovaní stavu vozidla, ale najmä v naplánovaní trasy. Ak nevlastníte navigáciu, nemusíte si kvôli tomu kupovať podrobnú mapu Európy. Na internete je niekoľko plnohodnotných plánovačov trás, ktoré vás zaručene dovedú do cieľa. Jednoducho si nastavíte, či chcete ísť po najrýchlejšej, najkratšej, vyhliadkovej alebo ekonomicky najvýhodnejšej trase.

Pravidlá o pracovnom čase vodičov sa musia vzťahovať aj na súkromníkov

Správa z Európskeho parlamentu - Európsky Parlament sa na svojom zasadaní v dňoch 14. - 17. júna venoval aj otázke úpravy pracovného času vodičov-živnostníkov.

Samostatne zárobkovo činní vodiči autobusov a nákladných automobilov musia podľa EP podliehať rovnakým pravidlám týkajúcim sa obmedzenia pracovného času ako zamestnanci pôsobiaci v týchto povolaniach. Europoslanci preto prijali uznesenie, ktorým potvrdili postoj Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci a zamietli návrh Komisie.

Manipulácia a preprava nebezpečných látok a Slovenská realita

Dohoda ADR a Slovenská realitaPrinášame vám pohľad ADR poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v Slovenskej republike v súčasnosti.

Pod slovným spojením nebezpečné látky sa väčšine z nás vybavia látky, ktoré nás môžu ohroziť, ako napríklad rôzne druhy chemikálií, výbušniny , rádioaktívne látky a pod. S týmito látkami sa bežne stretávame v obchodoch, v zamestnaní, v domácnosti...

Kvalifikačné kolo Scania YETD 2010

ImageSlovenské Kvalifikačné kolo celoeurópskej súťaže mladých vodičov nákladných vozidiel, ktorú organizuje spoločnosť Scania, sa konalo v sobotu, 29.mája 2010 v novom stredisku Scania v Senci.

Poslanci chcú, aby sankcie pre kamionistov boli v EÚ podobné

ImageSpráva z Európskeho parlamentu - Pracovné predpisy pre kamionistov sú v krajinách EÚ sankcionované veľmi odlišne. Porušenie pracovných predpisov môže kamionistov v jednej krajine EÚ vyjsť až desaťkrát drahšie ako v inom členskom štáte. Europoslanci preto navrhujú tieto sankcie zosúladiť tak, aby rozdiely v EÚ neboli také veľké.

Ekonomický zázrak sa nekonal

Ekonomický zázrak sa nekonalNáklady na PHM tvoria jednu z najvyšších nákladových položiek dopravcov. Vysoký podiel týchto nákladov na celkových, ale i jednotkových nákladoch je v zásade spôsobený na jednej strane ich charakterom (ide o variabilné náklady a teda ich výška rastie priamo úmerne s výkonmi), ktorý má vplyv najmä na celkové náklady. Na druhej strane vplýva na tieto náklady cena PHM, na ktorú však dopravca nemá žiadny dosah a jednoducho buď ju zaplatí alebo nejazdí. Cenu PHM  nemôže nazvať čisto trhovou, skôr môžeme použiť názov trhovo – regulovaná.

Syndikovať obsah

b