Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Sťahovanie údajov z digitálnych tachografov

Prvého júla 2010 bolo v Úradnom vestníku EU vydané nariadenie č.581/2010 týkajúce sa maximálnych lehôt na ukladanie relevantných údajov z jednotiek vozidla a z kariet vodiča. Preložené do bežnej reči, ide o nariadenie, ktoré ustanovuje maximálne lehoty, v ktorých je potrebné sťahovať údaje z karty vodiča a digitálneho tachografu. Pod relevantnými údajmi sa rozumejú akékoľvek údaje zaznamenané digitálnym tachografom iné ako podrobné údaje o rýchlosti. Maximálne lehoty pre ukladanie údajov boli stanovené nasledovne:

- 90 dní v prípade údajov z jednotky vozidla,

- 28 dní v prípade údajov z karty vodiča.

Dôležitým pre stanovenie lehoty je ešte bod 3 z úvodu nariadenia, v ktorom sa píše, že pre stanovenie lehoty, v rámci ktorej sa majú údaje ukladať, by sa mali počítať iba dni, počas ktorých sa zaznamenala aktivita. Ide teda v podstate len o pracovné dni vodiča alebo vozidla.

Nariadenie nadobudlo účinosť 20. júla 2010 a uplatnovať sa začne od októbra 2010. Celé nariadenie je možné nájsť v sekcii predpisy a zákony alebo nižšie v prílohe.

 

 

PrílohaVeľkosť
Nariadenie 581-2010 o uchovavani dat z digitalnych tachografov.pdf711.79 KB

b