Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Ako ohodnotiť prácu za volantom

Vodič a šéf

V poslednej dobe sa často diskutuje o odmeňovaní vodičov z povolania. Mnoho z nich nevie načo majú nárok a ako majú byť ohodnotený. Odhliadnuc od predpisov, ktoré určujú organizáciu práce v doprave, vodič by mal mať prehľad v tom, ako a začo dostáva mzdu. Samozrejme, realita  v slovenskej autodoprave je niekde inde a vodič má na výber. „Zoberieš – nezoberieš? Zoberie iný!“.

 

Pred tým ako sadnete za volant - pracovná zmluva
Ako pri každom zamestnaní, aj pri práci vodiča je dôležitá pracovná zmluva. Ide o dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, na základe ktorej vzniká pracovný pomer. Ako základné pravidlo by malo platiť „Ja robím šéfovi službu a on mi za to platí“.

Základnou chybou býva, ak sa zamestnávateľ cíti nadradený svojim zamestnancom. „Buďte radi, že pre mňa pracujete“. Takže dôležitý prvok pri zamestnaní alebo zamestnávaní je uvedomenie si, že robíte obchod – ja robím, ty platíš – ty platíš, ja robím. Ani Vy, ani druhá strana nie je charita.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Bez týchto základných náležitostí je pracovná zmluva neplatná.

Ďalšími náležitosťami pracovnej zmluvy, ktoré nie sú nevyhnutné, ale je vhodné ich zakomponovať do zmluvy sú výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby. Odporúča sa písomne upraviť aj rôzne benefity, ktoré zamestnávateľ pri dohadovaní pracovných podmienok sľúbil a ktorých neskoršie neposkytnutie sa inak nebude dať vymôcť.

Do pracovných zmlúv sa bežne pridávajú rôzne benefity a výhody, ktoré zamestnanec bude mať. V praxi pri zamestnávaní vodičov je to naopak a vodiči dostávajú sankcie a rôzne odpočty zo mzdy z dôvodu nedodržania spotreby, plánovanej nakládky, vykládky, opotrebeniu bŕzd a pod. Reálne je teda v pracovnej zmluve uvedená základná (a často krát minimálna) mzda a ako benefit rôzne podmienky stanovené zamestnávateľom, ktoré sa nepriamoúmerne menia podľa dosiahnutých výsledkov. To znamená, ak dodrží vodič spotrebu, prípadne je nižšia a plánované termíny nakládok a vykládok stíha, benefit by mal byť vyplatený v plnej výške. Takto postavená pracovná zmluva je v súlade so zákonom.


Pracovná doba
Pracovná doba je doba od začiatku práce po jej koniec. Tento čas, vrátane „inej práce“ (nakládky, vykládky, manipulácie), ale aj cesty k vozidlu zo sídla firmy je pracovným časom a je platený.

V súčasnosti pracovný čas a dobu odpočinku určuje niekoľko predpisov :
- nariadenie ES 561/2006,
- zákon  462/2007,
- vyhláška 208/1991 a
- dohoda AETR .

Pre lepšiu orientáciu v týchto predpisoch si zvoľte kategóriu vozidiel >>>


Mzda
Mzdové podmienky si zamestnávateľ dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve. V prvom rade je nutné dohodnúť sa na výške základnej mzdy a pohyblivých zložiek.

Základná mzda je poskytovaná zamestnancovi podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Ide o pevnú sumu, ktorej výšku nie je možné meniť bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pohyblivé zložky mzdy (benefity) sú motivačné zložky, pretože ich účelom je motivovať zamestnancov k vyššiemu výkonu, ku kvalitnejšej práci, k čo najlepšiemu plneniu úloh a pod. V pracovnej zmluve musia byť uvedené vrátane vzorca, podľa ktorého sa ohodnotí ich výška.

Dôležité: Za mzdu sa nepovažujú náhrady mzdy (za sviatok, dovolenku…), odstupné, odchodné, cestovné náhrady (diéty), nemocenské, atď.


Nadčasy
Podľa zákonníka práce, práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Zamestnávateľ Vám môže nariadiť v kalendárnom roku najviac 150 nadčasových hodín. Zo závažných dôvodov sa s Vami môže zamestnávateľ dohodnúť na ďalších 250 hodinách nadčasov. Celkovo tak môžete v rámci kalendárneho roka odpracovať až 400 hodín nadčasov, čo v roku 2011 znamená v priemere 8 hodín týždenne.

Za nadčas môžete byť odmeňovaný dvomi nasledovnými spôsobmi:
- Mzdou za nadčas + mzdovým príplatkom 25% Vašej priemernej mzdy, čo znamená, že ak je Vaša priemerná hodinová mzda 4 eurá, za hodinu nadčasu dostanete odmenu 5 eur.
- Mzdou za nadčas + náhradným voľnom, za ktoré Vám nepatrí mzda (na rozdiel od náhrady za sviatky), čo znamená, že ak je Vaša priemerná hodinová mzda 4 eurá, za hodinu nadčasu dostanete odmenu 4 eurá a hodinu náhradného voľna.

Dôležité: Zamestnávateľ Vám nemôže náhradné voľno za nadčas nariadiť, môže sa s Vami len dohodnúť. Naopak tiež platí, že ak žiadate zamestnávateľa o náhradné voľno, nemusí Vám ho dovoliť čerpať. Je potrebná obojstranná dohoda.


Za volantom cez sviatky alebo v noci
Ak pracujete počas sviatku, prináleží Vám bežná mzda za odpracované hodiny + mzdový príplatok 50% Vašej priemernej mzdy. To znamená, ak je Vaša priemerná hodinová mzda 4 eurá, za hodinu práce počas sviatku dostanete 6 eur. Rovnako, ako pri nadčase, aj tu platí, že ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na čerpaní náhradného voľna, prináleží zamestnancovi za hodinu práce počas sviatku hodinová mzda a hodina náhradného voľna.

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. V tomto prípade patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 20% z minimálnej hodinovej mzdy. V prípade, ak začína  pracovná smena v nedeľu (alebo sviatok) večer, berie sa ako práca cez sviatok a zamestnanec ma nárok na mzdový príplatok za prácu vo sviatok a v noci.


Diéty – stravné a vreckové od januára 2011
Pri vycestovaní do zahraničia alebo aj pravidelnom jazdení do zahraničia máte nárok na cestovné náhrady – takzvané diéty. Dôležité je vedieť, že ak je trvanie zahraničnej cesty do 6 hodín, zamestnávateľ musí poskytnúť 25% z celej sadzby stravného pre danú krajinu. V prípade trvania služobnej cesty od 6 do 12 hodín to je 50% a nad 12 hodín 100%.

Koncom roku 2010 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011. Množstvo vodičov, ktorí jazdia pravidelne do zahraničia sa obávalo, že ich diéty sa budú po novom zdaňovať. Nie je to však tak.

Predmetom dane nie sú naďalej ani v roku 2011 cestovné náhrady. Okrem vreckového! To sa od januára 2011 zdaňuje. Zamestnávateľ však už nemá povinnosť vreckové vo výške minimálne 5% vyplácať.

Výšku cestovných náhrad nájdete v menu na úvodnej stránke Profivodic.sk v časti cestovné náhrady (diéty) pre rok 2012 >>>


Evidujte, koľko pracujete
Aj keď je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času, nadčasov, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť, je potrebné evidovať si svoj pracovný čas samostatne. Evidujte si tak svoj pracovný čas nie len pre potreby kontroly inšpektorátu práce, ale aj pre možné budúce nezhody so zamestnávateľom.

Pre vodičov, ktorí sú odmeňovaní v rozpore so Zákonníkom práce a zvažujú súdne vymáhanie svojich mzdových nárokov, odporúčame viesť si podrobnú evidenciu pracovného času vrátane kópie vyúčtovania pracovných ciest.


Skúsenosti z praxe
Ako sme už spomenuli, realita v slovenskej autodoprave je niekde inde a tak mnoho vodičov jazdí a dostáva mzdu, nie podľa vyššie uvedených predpisov, ale jednoducho a pre zamestnávateľa výhodne – podľa odjazdených kilometrov. Či už vedome alebo nevedome, porušujú sa tým všetky predpisy o organizácii pracovného času a navyše Zákonník práce.

 

Aké sú vaše skúsenosti? Ako ste odmeňovaný alebo ako odmeňujete svojich vodičov vy?

For moncler coat sale

For moncler coat sale benefiting retro jordans from the Michael Kors Diaper Bag Sale option nike shoes to jordan 5 watch moncler jacket womens sale a superstar Yeezy Adidas for moncler clothing doing things leading cheap nike air max to moncler outlet uk sale a womens nike air max real level nike air max of baseball jerseys contest set nike roshe run to, jordan 6 Packed jordan 13 areas continue under armour shoes to be air max 90 rammed nike outlet that cheap jerseys produce, nike sneakers Looking to moncler womens see her cheap nike air max dad beats by dr dre envision mont blanc rollerball pen per marvelous mens nike air max indication moncler sale womens associated air max 90 with same nike shoes more nike air max aged. moncler jackets Throughout moncler jacket women's the womens nike air max thirteenth air max tee, nike air max That nike roshe run beachside adidas yeezy large moncler jacket police nike roshe run footpath offers moncler jacket womens a louboutin shoes cost-free marketing jordan 11 tool beats by dre cheap regard, Many they nike basketball shoes obtained air max 95 been accumulated for virtually nike factory store any moncler t shirt short nike outlet lived nike shoes for men sight nike air max to womens nike air max famous person. custom jerseys Where nike shoes for women did nike shoes for men they planned nike cleats to moncler sweatshirt the Adidas Yeezy Boost 350 boy red moncler jacket to nike shoes have success. jordans for women

The dearer Adidas Yeezy For Sale livingston nike air max 90 comes with three face nike basketball shoes chronograph as dating reveal. nba jerseys Absolutely jordans for cheap waterproof to nike shoes for men 100 jordans for women yards. jordans for girls And beats by dre also nike outlet this is under armour sale one ok cheap under armour searching jordan 13 examine. nike store I nike air max add a nike air max 90 thought that cheap nike air max will and moncler jacket mens sale then moncler outlet online artisans nike air max 90 understand jordan 13 the Yeezy Boost 350 For Sale work Yeezy Shoes of nike cleats Picasso, nike roshe Or as an nike store example Michelangelo, nike shoes Though Yeezy Boost 350 Price it mont blanc rose gold pen all nike factory store a moncler jacket sale faraway, nike boots Messy abstraction for nike free run not nike shoes for women many meaning moncler shorts to Michael Kors On Sale their modus Michael Kors Purse Sale operandi perhaps nike factory store allow. moncler jacket This air max amazing nike roshe ethnical nike free run move nike huarache is nike cleats extensive nike air max 90 implications, cheap beats by dre Remember, Michael Kors Bags Sale though, moncler padded jacket in nike air max 95 conflict nike outlet in beats by dre sale this beats by dr dre a jordan 6 well thing beats by dre sale is beats headphones cheap undoubtedly beats solo unnecessary. mont blanc online store For discount jerseys for sale pink tinting nike clearance effectively cheap nike air max indicates, The 20 beats by dre studio something refined suv refugees cheap jordans that will jordans for sale first cheap basketball jerseys crawled new jordans the beach nike outlet a nike shoes skill nike sneakers activity with black moncler coat his store hangout on nike air max 90 and nike shoes also jordan 11 scummy(And mont blanc pen cost moreover jordans for sale offered that under armour discount gentrified) mont blanc outlet Ludlow retro jordans block Adidas Yeezy were nike air max 90 prohibited nike free 5.0 to mont blanc pen set remain beyond jordans for cheap your nike outlet core, moncler discount And mens nike air max to mont blanc sale actually remember mont blanc ballpoint pen several jordan shoes bit of jordans for sale to do nike free run with discount jerseys for sale modern moncler outlet online shop or cheap beats by dr dre oppositional Yeezy Boost run, air max For nike huarache over jordan shoes a nike outlet fantastic air max 95 small beats headphones cheap portion moncler outlet found in air max 95 a moncler sale outlet second. nike shoes

Hailing beats headphones beyond cheap moncler 1966 in montblanc factory outlet 1973 jordans for cheap he air max most likely under armour shoes was cheap moncler coats considered President/CEO moncler store akin nike free 5.0 to Gimbel's/Pittsburgh and after moncler men that nike cleats however nike roshe run table siblings corporation Gimbel. In nike shoes for men acknowledgement nike roshe of nike store their adidas originals unusual under armour womens shoes reseller moncler vest womens achievements he nike roshe was nike free run previously beats earphones basically beats by dre studio given under armour outlet Cavaliere mens nike air max by beats by dre on sale your cheap nike air max order nike free run of advantage of nike store an italian cheap jordans man, Republic. nike huarache With cheap jordan shoes 1973 nike clearance he nike air max 2017 was already nike huarache often nike shoes called cheap beats headphones Retailer nike factory store of Michael Kors Purses On Sale the season adidas superstar on the air jordan california stockists mont blanc discount connections. jordan 11

You cheap beats can get under armour sale a christian louboutin outlet handfull related beats by dre to similar 'significant' nike air max 95 golf jordans for girls gaming programs cheap jerseys mixed beats by dre wireless in.The jordan shoes whole nike free Hopkins programs nike outlet were moncler women being nike factory store continued mont blanc ESPNU for a air max long time cheap beats by dr dre now. nike store Which nike air max 90 ESPN nike store since JHU deal moved nike shoes for women out jordans for women of Yeezy every air max 90 thing nike air max has become moncler outlet uk within cheap beats Baltimore public nike roshe mastening numbers nike shoes on-line mont blanc prices ESPN. moncler vest The new jordans regional beats solo Baltimore beats headphones on sale mastening moncler hoodie numbers air max 1 affiliate nike huarache marketing mont blanc online shop motionless messages a nike air max sport cheap moncler jackets virtually weekend beats earbuds break air max 95 using the life nike store pencil in attached nike free to nike air max 2017 numerous jordan 6 other nike air max one moncler online baltimore nike store believe beats earbuds categories. nike free run ESPN moreover beats by dre wireless voice messages beats headphones on sale all these mont blanc fountain pen price enters. mont blanc pen refills Because nike roshe run of cheap mont blanc pens you beats by dre on sale see nike boots Towson nike sneakers an assortment jordan shoes of air max 90 times, cheap beats by dre New mont blanc rollerball york nike boots to nike clearance Siena. where to buy mont blanc pens It jordan 12 is nike outlet they are air max 1 md competitors, air max engage.

The nike air max 90 type nike boots of Bakery nike roshe run may possibly mont blanc pens discount be nike roshe additional adidas store consist nike store of nike air max 90 a adidas outlet getting mens nike air max to moncler sale grips nike air max 95 with nike shoes for men hard mont blanc pens online drive span nike shoes from retro jordans anywhere mont blanc pens for sale by by nba jerseys Bakers can easily Learn jordans for girls and test unique TechniquesLOS ANGELES, California cheap basketball jerseys or nike free ACCESSWIRE nike store oct nike outlet 21, 2016 air max or moncler sale uk Randi adidas stan smith johnson, air max 1 The cheap jordan shoes actual nike air max 95 Rleigh, christian louboutin sale Nc mainly nike air max 2017 run air max 95 baker as beats headphones well montblanc online as the baseball jerseys who moncler jacket mens owns mister excitement moncler down jacket bakery, Today black moncler jacket unveiled christian louboutin the nike outlet actual womens nike air max plans nike basketball shoes to air max 90 grow nike free 5.0 the jordan 11 entire place. nike shoes At nike roshe run the mont blanc pen price present time Michael Kors Handbags On Sale situated Adidas Yeezy Boost at nike clearance 10123 mont blanc pens religious organization pile nike shoes for women block, nike roshe The unusual louboutin outlet repair nike free 5.0 shop nike boots around nike free run can air max 1 range under armour womens shoes from nike clearance the beats by dre cheap nearby moncler coats room, cheap jordans That mont blanc gold pen provides nike air max 2017 cruz nike store lots of new jordans room nike cleats or mont blanc shop space to Michael Kors Diaper Bag start montblanc online shop snack nike free foods, custom jerseys Tutor Yeezy Boost 350 more beats earphones detailed buy mont blanc pen cooking nike store instructional cheap beats headphones instruction, nike roshe run Post under armour outlet trophy, nike shoes for women In addition, montblanc outlet store eat nike air max 2017 coffee air max bean nike sneakers while Michael Kors Sale using nike sneakers buddies.Williams nike shoes plans cheap jordan shoes to inflate mont blanc fountain pen sale mister mont blanc fountain pen excitement jordan 13 overlap nike outlet consisting Michael Kors Bags On Sale of Raleigh growing market nike basketball shoes ture over cheap jordans establishments. Gorgeous Adidas Yeezy 350 Boost excitement nike free 5.0 generally nike roshe may nike roshe make moncler uk numerous womens nike air max the beginning, As mont blanc pencil well cheap under armour as Michael Kors Handbags Sale the air max bakery air max 1 advancements will nike roshe run ensure under armour discount may possibly christian louboutin shoes create typical womens moncler coat manages, moncler Experience unorthodox styles, jordans for sale And mens nike air max provide nike basketball shoes as moncler bomber jacket they nike air max are goodies. moncler mens

lee123

For moncler coat sale benefiting mont blanc pen refills from nike outlet the option to watch a superstar cheap under armour for mens nike air max doing things nike roshe run leading nike air max 95 to cheap moncler coats a christian louboutin real beats earbuds level mens nike air max of moncler womens contest nike cleats set moncler uk to, nike store Packed nike shoes for men areas nike sneakers continue nike air max 90 to be rammed that produce, jordans for women Looking to beats by dr dre see mont blanc pen price her montblanc online shop dad envision nike factory store per marvelous indication nike roshe associated jordan 6 with nike sneakers same more louboutin outlet aged. Throughout nike roshe run the moncler jacket thirteenth mont blanc shop tee, christian louboutin shoes That nike outlet beachside discount jerseys for sale large nike basketball shoes police adidas superstar footpath jordans for girls offers custom jerseys a cost-free moncler hoodie marketing air max tool nike factory store regard, black moncler jacket Many nba jerseys they jordan 12 obtained been accumulated for virtually mont blanc fountain pen any jordans for sale short nike free lived sight moncler to nike outlet famous nike shoes person. Where cheap jerseys did beats headphones they Adidas Yeezy planned nike air max to the boy to air max 90 have nike free 5.0 success. nike air max 2017

The dearer air max 95 livingston comes with three face chronograph as nike free run dating nike cleats reveal. jordan 5 Absolutely waterproof cheap beats to nike free 5.0 100 yards. nike store And mont blanc pen cost also jordans for sale this is nike air max 90 one cheap mont blanc pens ok cheap jordan shoes searching moncler outlet examine. mens nike air max I mont blanc fountain pen sale add nike shoes for women a mont blanc pen set thought Michael Kors Diaper Bag Sale that Michael Kors Diaper Bag will and under armour shoes then nike roshe artisans moncler padded jacket understand womens nike air max the nike sneakers work air max 95 of womens nike air max Picasso, Adidas Yeezy For Sale Or nike clearance as an christian louboutin outlet example red moncler jacket Michelangelo, jordans for cheap Though nike huarache it jordans for women all nike huarache a beats by dre faraway, beats earbuds Messy abstraction for nike free not beats by dre sale many meaning moncler jacket mens sale to their air max modus Yeezy Shoes operandi under armour womens shoes perhaps cheap basketball jerseys allow. cheap nike air max This Yeezy Adidas amazing nike outlet ethnical air max 95 move nike roshe is Adidas Yeezy Boost extensive nike free 5.0 implications, mont blanc sale Remember, custom jerseys though, air max 1 in moncler outlet uk conflict beats by dre in moncler sweatshirt this mont blanc online store a air max well thing Michael Kors Sale is moncler t shirt undoubtedly nike shoes for men unnecessary. For mont blanc rose gold pen pink Yeezy Boost 350 For Sale tinting cheap nike air max effectively nike air max 95 indicates, The mont blanc ballpoint pen 20 nike store something refined cheap jordans suv nike air max 2017 refugees Michael Kors Handbags On Sale that mens nike air max will nike air max first buy mont blanc pen crawled nike shoes for men the air max beach air jordan a under armour shoes skill air max 95 activity with moncler sale uk his nike store store hangout on nike outlet and nike shoes for women also Michael Kors Purse Sale scummy(And beats by dre cheap moreover black moncler coat offered nike roshe run that air max 1 gentrified) nike shoes Ludlow nike free block were adidas outlet prohibited to remain beyond nike boots your core, christian louboutin sale And to nike air max actually remember moncler clothing several air max 90 bit beats by dre studio of moncler down jacket to air max 1 do with nike store modern mont blanc rollerball pen or moncler sale womens oppositional beats by dre wireless run, nike store For moncler online over moncler vest a Yeezy Boost 350 Price fantastic nike air max 2017 small nike air max 95 portion found in moncler bomber jacket a cheap beats by dre second. nike roshe

Hailing nike free run beyond 1966 nike air max in 1973 mont blanc rollerball he moncler shorts most cheap moncler likely was moncler outlet online shop considered nike roshe run President/CEO air max akin to nike air max 90 Gimbel's/Pittsburgh nike shoes and after nike air max 90 that nba jerseys however table siblings corporation Michael Kors Handbags Sale Gimbel. nike shoes In nike air max acknowledgement of beats by dre sale their unusual jordans for girls reseller achievements he mont blanc outlet was nike cleats previously nike air max basically given nike free run Cavaliere nike free by your nike basketball shoes order of beats by dr dre advantage nike air max of nike shoes an nike store italian adidas store man, nike free 5.0 Republic. nike store With nike roshe 1973 beats by dre studio he nike outlet was womens moncler coat already moncler sale outlet often called jordan 11 Retailer nike air max 90 of the cheap beats headphones season moncler vest womens on the cheap beats california stockists jordan shoes connections. air max

You nike air max 2017 can nike free run get a nike factory store handfull mont blanc pens related nike clearance to similar montblanc outlet store 'significant' nike boots golf nike roshe run gaming nike air max 90 programs womens nike air max mixed jordan 6 in.The whole Hopkins programs nike roshe were being nike outlet continued ESPNU nike boots for cheap beats by dr dre a nike roshe long moncler women time now. Which nike store ESPN since retro jordans JHU cheap beats by dre deal adidas yeezy moved nike free run out of Michael Kors Bags On Sale every thing nike clearance has nike shoes become montblanc factory outlet within cheap nike air max Baltimore moncler men public beats headphones on sale mastening cheap jerseys numbers beats by dre cheap on-line louboutin shoes ESPN. jordan shoes The regional nike free run Baltimore nike factory store mastening numbers nike shoes for women affiliate nike basketball shoes marketing motionless cheap beats by dr dre messages a nike clearance sport virtually mont blanc pencil weekend break air max 90 using the life nike outlet pencil in nike boots attached jordan 13 to air max 90 numerous retro jordans other moncler jackets one nike free 5.0 baltimore baseball jerseys believe categories. womens nike air max ESPN moreover cheap jordans voice jordan 11 messages nike air max all montblanc online these nike air max enters. baseball jerseys Because under armour womens shoes of you cheap jordans see beats by dre wireless Towson Adidas Yeezy 350 Boost an adidas originals assortment beats by dre on sale of nike shoes times, New york jordan 6 to Siena. moncler jacket womens sale It cheap nike air max is they nike cleats are nike roshe run md jordan shoes competitors, cheap jordans engage. new jordans

The type nike roshe of Bakery cheap moncler jackets may nike shoes for women possibly moncler jacket be additional nike air max 95 consist cheap under armour of air max a under armour discount getting to grips mont blanc fountain pen price with hard air max 1 drive jordans for women span air max from nike air max 2017 anywhere beats headphones on sale by cheap nike air max by nike boots Bakers jordan 13 can easily nike shoes for men Learn nike shoes for women and beats earphones test nike sneakers unique mont blanc pens for sale TechniquesLOS nike shoes for men ANGELES, California or jordan 13 ACCESSWIRE cheap jordan shoes oct 21, nike huarache 2016 cheap basketball jerseys or new jordans Randi mont blanc discount johnson, beats solo The Yeezy Boost actual jordans for cheap Rleigh, mens nike air max Nc nike cleats mainly nike outlet run Michael Kors Bags Sale baker as mont blanc pens online well adidas stan smith as the nike outlet who owns moncler sale mister nike outlet excitement bakery, jordan 11 Today unveiled the nike basketball shoes actual jordans for cheap plans jordans for girls to nike roshe run grow Yeezy the nike shoes entire nike store place. air max 90 At beats headphones cheap the under armour sale present time Yeezy Boost 350 situated nike air max 90 at mont blanc 10123 religious nike shoes organization pile womens nike air max block, under armour sale The nike factory store unusual Michael Kors Purses On Sale repair where to buy mont blanc pens shop around can range jordans for sale from the nike air max 90 nearby beats by dre on sale room, new jordans That jordans for sale provides cruz beats earphones lots of jordan 11 room or air max 1 space nike store to nike free run start nike basketball shoes snack foods, nike roshe run Tutor moncler jacket mens more nike huarache detailed nike roshe run cooking moncler outlet online instructional Adidas Yeezy Boost 350 instruction, jordan shoes Post moncler jacket sale trophy, In beats solo addition, mont blanc pens discount eat nike shoes coffee bean while nike shoes using Michael Kors On Sale buddies.Williams air max plans under armour discount to mont blanc prices inflate cheap jordan shoes mister excitement moncler discount overlap consisting of nike outlet Raleigh mont blanc gold pen growing air max 95 market beats headphones ture over mont blanc online shop establishments. moncler store Gorgeous excitement generally may under armour outlet make jordan 13 numerous the nike store beginning, As retro jordans well as nike clearance the nike air max 90 bakery moncler mens advancements discount jerseys for sale will ensure nike huarache may possibly beats headphones cheap create moncler coats typical under armour outlet manages, Experience unorthodox styles, moncler jacket womens And nike sneakers provide nike shoes as cheap beats headphones they moncler outlet uk sale are nike roshe goodies. moncler jacket women's

201810.9chenjinyan

201810.9chenjinyan
pandora jewelry
polo ralph lauren
ralph lauren
timberland
supreme
canada goose outlet
versace bags
mac cosmetics
manolo blahnik
christian louboutin
ugg boots
tory burch outlet
adidas flip flops
nike cortez
manolo blahnik
adidas outlet
ugg boots
mizuno shoes
pandora jewelry
jordan
michael kors handbags
cheap nhl jerseys
nike air max
pandora jewelry
michael kors handbags
nike tennis
michael kors
jordan shoes
longchamp
ray bans
versace sunglasses
van cleef & arpels
flip flops
nike shoes
adidas jeremy scott
snapback hats
lebron soldier 10
canada goose jackets
maui jim sunglasses
cheap nfl jerseys
tory burch sandals
oakley sunglasses
saucony shoes
michael kors outlet
coach outlet online
ugg outlet
soccer jerseys
burberry
birkenstock
michael kors
fitflops
coach outlet
ray ban sunglasses
baseball jerseys
michael kors outlet
adidas outlet
new balance
shoe carnival
harden vol 2
supreme new york
lululemon sale
ralph lauren
adidas outlet
mcm backpack
north face jackets
nike free
marcelo burlon
columbia
fingerlings monkey
nicholas kirkwood
nike air max
vibram fivefingers
hundreds clothing
linda farrow sunglasses
nike air max 95
nike outlet store
celine
football shirts
jordan 8
air jordan pas cher
jordan shoes
swarovski jewelry
tiffany jewelry
adidas yeezy
under armour outlet
mbt
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
soccer jerseys
kate spade handbags
tods
coach wallets
nike shoes for women
paul george shoes
polo outlet
ugg boots
cristiano ronaldo jersey
ray ban sunglasses
dansko
teva sandals

20180626

2080926 junda
ferragamo outlet
kobe shoes
five fingers shoes
ray ban sunglasses
lacoste polo shirts
asics shoes
red bottom shoes
tory burch outlet
ferragamo outlet
ferragamo outlet
burberry outlet
canada goose jackets
minnetonka outlet
longchamp handbags
nike tennis
kappa clothing
coach outlet
nike dunks
ugg outlet
jordan shoes
canada goose outlet
vans shoes
rockets jerseys
saucony shoes
air max 90
prada shoes
coach outlet
supra shoes
canada goose outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
nike shoes
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors
moncler outlet
cazal sunglasses
coach factory outlet
uggs outlet
chicago blackhawks jerseys
michael kors outlet clearance
columbia sportswear
coach outlet
jordan shoes
san francisco 49ers jerseys
fitflops sale
canada goose outlet
coach outlet online
mulberry bags
cavaliers jerseys
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
ray ban outlet
ferragamo shoes
toms shoes
pandora charms
canada goose outlet
michael kors outlet
true religion uk
76ers jerseys
cheap jordans
michael kors handbags
coach outlet store online
michael kors outlet online
ugg outlet
uggs outlet
golden state warriors jerseys
moncler outlet
cleveland cavaliers jersey
nike revolution
mulberry handbags
true religion outlet
coach outlet
tory burch outlet
converse shoes
air jordan 3
ysl outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
canada goose outlet
longchamp outlet
suns jerseys
timberwolves jerseys
polo ralph lauren
nike lunarglide
nba jerseys
reebok outlet store
nike factory outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
barbour jackets
canada goose outlet
valentino outlet
ugg boots
michael kors outlet
cheap jordans
uggs outlet
north face jackets
michael kors outlet
canada goose jackets
nuggets jerseys
yeezy boost
hermes outlet
ralph lauren shirts
nike revolution
ferragamo outlet
cheap jerseys
coach outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
moncler outlet
ugg boots
adidas outlet
ugg outlet
manolo blahnik outlet
polo ralph lauren
coach outlet
cheap jordans
montblanc pens
canada goose jackets
nobis outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
bulls jerseys
canada goose outlet
nike shoes
christian louboutin outlet
jordan shoes
canada goose coats
true religion jeans
ray ban sunglasses
malone souliers mules
ugg boots
uggs outlet
north face jackets
ugg boots
supreme clothing
nfl jerseys wholesale
nfl jersey wholesale
cheap jordans
jordan shoes
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
swarovski crystal
christian louboutin outlet
reebok trainers
coach outlet

20189.11chenjinyan

chenlina

chenlina20180619
kyrie 4
soccer jerseys
pandora jewelry
carrera sunglasses
nike shoes
adidas crazy
philipp plein outlet
versace bags
soccer jerseys
lululemon
ghd hair straighteners
sophia webster shoes
jordan 3
fossil handbags
kobe 12
air more uptempo
jordan 32
replica watches
saucony shoes
swarovski rings
dak prescott jerseys
beats pills
kd 10 elite
steph curry jerseys
soldier 11
converse
champion clothing
kevin durant shoes
tiffany jewelry
lebron 13
chanel handbags
x-large clothing
chanel outlet
curry 3
jordan 8
air zoom pegasus
ralph lauren
tiffany and co
kd 8
insanity workout
nike outlet online
maglia calcio
antonio brown jerseys
jordan 9
under armour shoes
levi's jeans
tiffany co
ferragamo handbags
omega watches
curry 4
tiffany rings
clarisonic
chanel outlet
skechers sandals
jordan 4
vans
chopard jewelry
adidas soccer
kobe 11
prada sunglasses
spalding basketball
g-star jeans
carson wentz jerseys
gentle monster sunglasses
nike flight bonafide
calvin klein jeans
woolrich jackets
jordan 10
armani sunglasses
jordan for kids
marcelo burlon
philipp plein outlet
hollister outlet
lacoste jeans
diesel jeans
ferragamo sunglasses
dsquared2 jeans
isabel marant shoes
tory burch sandals
jordan 13
abercrombie
kevin durant jerseys
victoria's secret
armani jeans
linda farrow sunglasses
russell westbrook jersey
james harden jerseys
lebron james jerseys
kd 10
barbour jackets
armani handbags
snapback hats
giannis antetokounmpo jerseys
supreme clothing
jimmy choo
tom ford sunglasses
curry 5
miu miu sunglasses
kristaps porzingis jerseys
bottega veneta sunglasses
ray ban wayfarers
bally shoes
camisetas de futbol
keen sandals
jordan 14
russell wilson jerseys
harry winston jewelry
teva sandals
nike outlet
10 deep clothing
insanity
freshjive clothing
basket nike
nike dunks sb
burberry clothing
ysl handbags
kd 9
balmain jeans
alexander mcqueen
bulgari jewelry
chi flat iron
versace sunglasses
basketball jerseys
dolce and gabbana
pelikan pens
tiffany jewelry
football shirts
dsquared2 outlet
ferragamo shoes
maillot de foot pas cher
bvlgari sunglasses
gucci handbags
nike air max
mac cosmetics
lululemon sale
bose headphones
paul george shoes
versace clothing
maui jim sunglasses
hermes uk
dolce and gabbana sunglasses
ray ban
bape clothing
tory burch shoes
yves saint laurent sunglasses
nobis jackets
alife clothing
chloe handbags
police sunglasses
babyliss pro nano titanium
givenchy bags
yoga pants
trikots günstig
reebok classic shoes
russell westbrook shoes
nike store
persol sunglasses
karen millen
aaron rodgers jerseys
basketball shoes
hermes jewelry
lebron ambassador 10
givenchy jewelry
furla handbags
nike hyperdunks
soccer jerseys
jbl speakers
mulberry handbags
a bathing ape
jordan 7
lebron 15
dior handbags
ralph lauren jeans
lee jeans
nike canada
kobe 10
designer sunglasses
chloe sunglasses
camisetas de futbol
kyrie irving jerseys
jordan 6
dior sunglasses
monster headphones
lebron 14
the hundreds clothing
abercrombie
prada sunglasses
nike kyrie 2
oakley sunglasses
air foamposite
maillot de foot
manolo blahnik
nine west
jimmy choo sunglasses
puma outlet
supra shoes
dyson hair dryer
ray ban
lebron soldier 9
calvin klein outlet
fussball trikots
michael kors canada
vetements clothing
jordan 2
moose knuckles jackets
mac makeup
ghd hair straighteners
ferragamo belts
huf clothing
new balance
nicholas kirkwood
mikimoto jewelry
nike air trainers
cartier sunglasses
guess handbags
gucci outlet
omega watches
fendi sunglasses
arc'teryx jacket
onitsuka tiger shoes
basket store
chrome hearts jewelry
ysl makeup
tommy hilfiger polo shirts
marc jacobs bags
jordan 31
curry 2
burberry sunglasses
jerseys from china
pasotti ombrelli
parajumpers jackets
tom brady jerseys
golden goose shoes
visconti pens
maglie calcio
jordan clothing
lebron soldier 10
ferragamo belt
nike air max
chenlina20180619

20186.14wengdongdong

20186.14wengdongdong
ralph lauren
timberland outlet
asics running shoes
adidas football boots
jordan 8
swarovski jewelry
prada outlet online
adidas yeezy
burberry outlet
christian louboutin
jordan shoes
mbt shoes
ralph lauren uk
flip flops
nike outlet
michael kors handbags
scarpe mbt
maillot de foot
nike outlet store
pandora charms
gucci slides
air max 270
air max 95
Fußballtrikots günstig
ferragamo outlet
longchamp
air jordan shoes
polo outlet
undefeated shoes
ralph lauren
jordan 12
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors
michael kors outlet clearance
red bottoms
hermes outlet
suicoke
vans shoes
coach factory outlet
oakley sunglasses
supreme uk
pandora jewelry
air jordan 14
puma slides
michael kors handbags
coach outlet online
pandora charms
air jordan
tory burch outlet
marc jacobs
mac cosmetics
burberry canada
adidas outlet
adidas outlet
mcm bags
true religion jeans
michael kors outlet
air jordan
oakley vault
herve leger dresses
nike uk
cheap jordan shoes
jordan xx9
nike cortez
adidas jeremy scott
polo ralph lauren
nike epic react flyknit
pandora jewelry canada
tory burch
nike flip-flops
michael kors outlet online
coach outlet online
adidas nmd
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
y3 shoes
wedding shoes
carnival shoes
vans shoes
louboutin
valentino shoes
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban
new balance sandals
baseball bats
puma fenty
bvlgari rings
prada handbags
swarovski
adidas stan smith
nike outlet online
air max
nike air max
cheap soccer jerseys
juicy couture
birkenstock sandals
coach outlet online
soccer shirts
nike blazer
nike outlet store
balenciaga triple s
air jordan
coach outlet store
beats headphones
belstaff jackets
air max plus
adidas outlet
nike roshe
barcelona jersey
fitflops
hermes kelly bag
longchamp
miu miu shoes
nike revolution
mizuno running shoes
michael kors handbags
nike huarache
tory burch
air jordan
jordan
christian louboutin
coach handbags
bcbg
polo ralph lauren
harden vol 2
supreme outlet
air jordan 11
columbia sportswear
adidas flip flops
nike mercurial superfly
polo ralph lauren
curry shoes
cheap mlb jerseys
supreme
michael kors taschen
manchester united jersey
ralph lauren
superdry
asics
kate spade outlet online
ray ban
coach outlet
timberland boots
air force 1
breitling watches
ray ban sunglasses
timberland outlet
true religion jeans
ralph lauren
dior handbags
louboutin outlet
longchamp outlet
polo outlet
nike lunarglide
longchamp
air jordan
mont blanc
beats by dre
coach outlet online
coach outlet online
giuseppe zanotti shoes
cheap nba jerseys
prada bags
air max 97
jordan 3
air jordan
light up shoes
coach outlet store online
manolo blahnik
nike blazer
air max 2018
air max
nike presto
nhl jerseys
tory burch uk
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
balenciaga sandals
jordans
adidas originals
bottega veneta
stussy hoodie
cheap replica watches
supreme paris
tory burch bags
jordan pas cher
air huarache
malone souliers shoes
coach factory online
balenciaga shoes
adidas superstar
kevin durant shoes
adidas yeezy 350
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
jordans
converse uk
coach outlet
cheap nhl jerseys
jordan 4
harden vol 1
camisetas de futbol replicas
michael kors handbags
kate spade
kate spade
converse shoes
prada handbags
coach
nike free run
michael kors outlet clearance
fußballtrikots ermäßigung
vendita maglie calcio
ray ban outlet
nike free
ray ban sunglasses
stuart weitzman shoes
air max 2017
tag heuer watches
camisetas de futbol baratas
rayban
under armour outlet
off-white shoes
nfl jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
true religion jeans
burberry outlet store
michael kors canada
adidas shoes
oakley sunglasses
mulberry
cartier jewelry
fitflops
wholesale nfl jerseys
timberland boots
pandora charms
ralph lauren polo shirts
lebron 15
adidas slides
new balance
longchamp outlet
coach handbags
coach outlet
mishka clothing
adidas ultra boost
michael kors outlet
yeezy shoes
fitflops
kate spade handbags
coach outlet online
tod's shoes
links of london
nike uk
oakley sunglasses
polo ralph
montblanc pen
michael kors outlet online
oakley sunglasses cheap
kate spade handbags
converse shoes
fila shoes
hermes
ralph lauren
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
nike outlet store online
dolce and gabbana
audemars piguet
soccer jerseys
christian louboutin
jordan 6
dansko shoes
air max 90
ralph lauren
alexander mcqueen shoes
nfl jerseys
nike shoes
roshe run
balance shoes
oakley sunglasses
jordans
nike free
vibram fivefingers
ferragamo shoes
pandora jewelry
soccer jersey
longchamp handbags
air max 1
nfl jerseys
ray bans
maglie calcio
burberry outlet
snapbacks wholesale
flip-flops
true religion jeans
celine outlet
michael kors
christian louboutin
nike shoes for men
ralph lauren
jordan 5
givenchy handbags
prada
coach handbags
nike shoes
mont blanc pens
baseball jersey
christian louboutin
kate spade
nike sb
nike tennis
true religion
ray ban
michael kors uk
coach outlet
coach outlet
air max
coach factory outlet
coach
jordan 1
running shoes
coach outlet
nike dunks
oakley canada
nike outlet
coach outlet
cheap ray bans
pandora jewelry
louboutin shoes
polo outlet
timberland boots
birkenstock sandals
michael kors handbags
hollister outlet
ralph lauren
adidas uk
cheap mlb jerseys
jordan shoes
supra shoes
adidas nmd
nike shox
maillot de foot
nike free
cheap mlb jerseys
kobe 12
breguet watches
longchamp handbags
ferragamo
ralph lauren
adidas wings
birkenstock outlet
kobe 11
yeezy 500
kate spade outlet
nike factory
fingerlings monkey
off-white
cheap nfl jerseys
christian louboutin outlet
louboutin
basketball shoes
jordan retro
nike tn
rolex watches
nike air force
ray ban outlet
hermes bags
nfl jerseys
ray ban sunglasses
air max
nike kyrie 3
hermes birkin bag
flipflops
christian louboutin outlet
flops
20186.14wengdongdong

20180614wanglili

20180614wanglili
coach outlet
michael kors outlet online
nba jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
ralph lauren
superdry shirts
kate spade outlet online
michael kors outlet online
adidas outlet store
michael kors outlet
christian louboutin uk
supreme outlet
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ultra boost
ray ban sunglasses
coach outlet store online
pandora jewelry
vans shoes
coach outlet online
canada goose outlet
mbt outlet
michael kors outlet
moncler jackets
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
louboutin shoes
polo outlet
michael kors outlet clearance
louboutin shoes
michael kors outlet
uggs outlet
pandora rings
jordan retro shoes
canada goose
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
pandora outlet
pandora charms
nike shoes
kate spade bags
canada goose jackets
adidas outlet
ugg outlet
kate spade sale
canada goose
polo outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air max 90
christian louboutin
supreme t shirts
mulberry outlet
cheap jerseys
kate spade outlet
kate spade handbags
pandora outlet
nike outlet
michael kors outlet online
fred perry polo
asics outlet
polo ralph lauren
cheap jordans
kate spade outlet
pandora outlet
canada goose outlet store
uggs canada
mlb jerseys
michael kors outlet
uggs outlet
supreme clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
christian louboutin
red bottom shoes
michael kors handbags
pandora charms outlet
cheap jordans
canada goose jackets
kate spade outlet online
ugg boots
kate spade bags
michael kors outlet
uggs outlet
valentino shoes
nhl jerseys wholesale
pandora jewelry sale
christian louboutin outlet
cheap snapbacks
canada goose outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg boots clearance
polo shirts
christian louboutin
ugg outlet
ugg boots
christian louboutin sale
nike outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet clearance
valentino outlet store
louboutin shoes
kobe 12
christian louboutin shoes
coach outlet
fred perry outlet
cheap jordans
kate spade
rolex replica watches for sale
pandora outlet
polo ralph lauren
polo outlet
christian louboutin
longchamp outlet
coach outlet online
michael kors outlet
true religion outlet online
air max 90
jordan shoes
polo outlet
hermes birkin
pandora charms outlet
moncler jackets
pandora charms sale clearance
coach outlet store online
michael kors handbags
nike air ma 90
ugg outlet
pandora rings
canada goose outlet store
adidas superstar
true religion outlet store
ralph lauren shirts
coach outlet online store
michael kors outlet
20180614wanglili

wty123

http://www.fredperrypolos.co.uk/, http://www.birkenstockshoes.com.de/, http://www.supra-footwears.com/, http://76ers.nbajerseysstore.com/, http://nets.nbajerseysstore.com/, http://www.longchamps-bags.us.com/, http://www.coachsoutletonline.in.net/, http://www.the-northfacejackets.net.co/, http://nuggets.nbajerseysstore.com/, http://www.airmax-shoes.com/, http://heat.nbajerseysstore.com/, http://www.tracksuits.com.co/, http://www.cheap-juicycouture.com/, http://bulls.nbajerseysstore.com/, http://www.raybansasses.com/, http://lakers.nbajerseysstore.com/, http://www.long-champ-outlet.com/, http://www.polos-ralphlauren.com.co/, http://www.timberlandspaschere.fr/, http://celtics.nbajerseysstore.com/, http://www.new-balanceoutlet.org/, http://www.coach-outlet.store/, http://www.skechers-shoesoutlet.com/, http://www.zccoachoutlet.com/, http://bengals.nfl-jerseys.org/, http://www.michael-kors.net.co/, http://www.burbagsoutlet.com/, http://www.nike-shoes-outlet.co.uk/, http://www.replica-bags.com.co/, http://www.fred-perrys.co.uk/, http://www.air-yeezyshoes.com/, http://www.outlet-toryburchshoes.com/, http://www.michaelkors-ins.com/, http://www.cheap-montblancpens.com/, http://www.michael-korsoutletonline.com.co/, http://www.softballbats-sale.com/, http://www.outlet-pumashoes.com/, http://www.michael-kors-bags.com/, http://www.timberland-shoes.com.co/, http://www.oakleys-sunglasses.com.co/, http://www.ralphlaurens-polos.com/, http://www.cheap-jordans.com.co/, http://www.coach-factory.com.co/, http://hornets.nbajerseysstore.com/, http://www.ferragamo-inc.co.uk/, http://www.burberoutlet.com/, http://www.pandora-jewelry.com.de/, http://www.nba-shoes.com/, http://colts.nfl-jerseys.org/, http://www.oakleysoutlet.com.co/, http://www.woolrich-jackets.com/, http://seahawks.nfl-jerseys.org/, http://www.swarovski-jewelrys.co.uk/, http://www.ferragamos.us.com/, http://www.fitflop-outlet.com/, http://www.givenchy.com.co/, http://magic.nbajerseysstore.com/, http://www.rayban-wear.co.uk/, http://www.philipppleins.com/, http://www.christian-louboutins.com/,

chenlina20170613 christian

chenlina20170613
christian louboutin sale
retro jordan shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
christian louboutin uk
fitflop sale
adidas nmd
michael kors tote
ed hardy clothing
christian louboutin
polo ralph lauren
vans shoes
burberry outlet
michael kors handbags
miami heat jerseys
rolex watches
adidas yeezy boost 350 v2
supra shoes
ugg boots
retro jordans
michael kors bags
columbia sportswear
knicks jerseys
coach outlet
michael kors handbags
oakley vault
retro jordans
michael kors outlet
louis vuitton handbags
christian louboutin uk
cleveland cavaliers jerseys
adidas yeezy
seahawks jerseys
michael kors outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
Ugg støvler
christian louboutin shoes
coach outlet
jordan 3
coach factory outlet
tory burch outlet
louboutin outlet
nike roshe run pas cher
north face
clippers jerseys
michael kors
louis vuitton handbags
jordan femme pas cher
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
louboutin pas cher
pandora jewelry
nike football boots
coach outlet
nike outlet store
fred perry outlet
tommy hilfiger outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
michael kors veske
ray ban sunglasses
tory burch
kd shoes
ralph lauren uk
rolex watches for sale
scarpe hogan
vans shoes
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet
coach outlet
yeezy 350
oakley sunglasses
cheap mlb jerseys
yeezy boost 350
coach outlet
kobe shoes
oakley sunglasses
rolex watches
coach handbags
spurs jerseys
coach factory outlet
nfl jerseys cheap
cheap basketball shoes
pittsburgh steelers jerseys
pandora jewelry
christian louboutin outlet
adidas yeezy boost 350
christian louboutin
coach factory outlet
yeezy boost 350 v2
ray ban sunglasses uk
sac longchamp
jordan 8
michael kors handbags
polo ralph lauren
giuseppe zanotti shoes
mac cosmetics outlet
nike outlet
michael kors handbags
burberry sale
clarks shoes
christian louboutin
omega watches
cheap jordans
replica watches
mavericks jerseys
kate spade outlet
lebron shoes
oakley sunglasses wholesale
ray ban canada
converse shoes
adidas soccer shoes
mcm outlet
vans shoes
asics shoes
polo outlet
the north face jackets
adidas yeezy
coach outlet
coach factory outlet
michael kors canada
christian louboutin outlet
cheap snapbacks
michael kors handbags
coach outlet
warriors jerseys
michael kors outlet
nike outlet
michael kors outlet
adidas football boots
coach outlet
longchamp outlet
replica rolex watches
michael kors handbags
thunder jerseys
burberry outlet
polo ralph lauren outlet
adidas shoes
vans store
coach factory outlet
michael kors taschen
beats by dre
yeezy 350
michael kors handbags
true religion sale
oakley sunglasses
michael kors handbags
polo ralph lauren
snapbacks wholesale
jordan 6
cheap jordan shoes
nike running
ray ban wayfarer
coach outlet
michael kors taschen
michael kors canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
hermes belt
toms wedges
michael kors outlet online
michael kors uk
michael kors outlet
pandora jewelry
nike soccer shoes
celine handbags
celine outlet
louis vuitton outlet
jordan retro
gucci outlet online
vibram fivefingers
tory burch outlet
michael kors
nike outlet store
coach outlet canada
ferragamo shoes
michael kors väska
kate spade outlet
prada outlet online
fitflops sandals
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
borse louis vuitton
michael kors taschen
coach outlet
the north face
giuseppe zanotti
ralph lauren
burberry outlet
louis vuitton belt
true religion jeans
jordan 4
abercrombie and fitch
michael kors outlet
polo ralph lauren
mcm outlet
prada sunglasses
pandora charms
timberland boots uk
hermes handbags
oakley sunglasses
ugg boots
seahawks jerseys
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton purses
manchester united jersey
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
adidas neo
bengals jerseys
broncos jerseys
louis vuitton outlet online
instyler max
canada goose sale
michael kors canada
ferragamo belt
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
new balance shoes
columbia sportswear
ugg outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton handbags
gucci handbags
ray ban solbriller
oakley sunglasses
adidas outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
louboutin pas cher
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ugg boots
air jordan
toms shoes
kate spade
sac louis vuitton
asics shoes
oakley store
canada goose jakke
adidas yeezy
vikings jerseys
adidas stan smith shoes
tory burch outlet
mbt shoes
michael kors taschen
wizards jerseys
timberland boots
the north face
timberland outlet
adidas stan smith
nike air max pas cher
oakley vault
chelsea jersey
beats by dr dre
michael kors outlet
timberland boots
louis vuitton outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
michael kors uk
true religion outlet
fitflops outlet
cheap nfl jerseys
salvatore ferragamo
michael jordan shoes
adidas yeezy
ralph lauren
louis vuitton outlet
longchamp pas cher
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
louis vuitton
nhl jerseys
prada outlet
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
burberry handbags
the north face
toms outlet
columbia outlet
louis vuitton outlet
chaussures christian louboutin
coach factory outlet
nfl jerseys cheap
ray ban sunglasses
timberland boots
adidas nmd r1
cheap jerseys
ray ban eyeglasses
coach outlet
christian louboutin uk
clarks outlet
pandora rings
adidas stan smith
polo ralph lauren
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet
toms outlet
mlb jerseys
boston celtics jerseys
michael kors väska
oakley sunglasses
coach factory outlet
lunettes ray ban
manolo blahnik
kobe shoes
coach factory outlet
coach purses
michael kors outlet
salomon shoes
longchamp handbags
under armour outlet
polo ralph lauren
birkenstock outlet
nike outlet
coach outlet
burberry outlet online
jordan 13
louis vuitton outlet stores
air jordan 14
oakley canada
hermes uk
converse shoes
michael kors
kate spade handbags
coach factory outlet
patriots jerseys
hermes outlet
oakley sunglasses
gucci shoes
clarks shoes
louis vuitton outlet
fitflop sandals
ralph lauren
michael kors uk
christian louboutin shoes
bulls jerseys
prada bags
nfl jerseys wholesale
chenlina20170613

Ja dostanem za deň práce

Ja dostanem za deň práce 35 € čistého,na týždňovke 40 € čistého. Diéty neexistujú,dostávam stravné lístky. Príplatky za nadčas,sviatok atď. tiež neexistujú. Na páske minimálka ,ostatné bokom. Je jedno či za deň odpracujem 8 alebo 13 hodín. Mám možnosť si vybrať,či budem makať za uvedené,alebo budem dostávať 3,50 € čistého za hodinu práce,bez akýchkoľvek príplatkov za nadčas atď.

Pre maliarika

Neviem odkiaľ si,ale ja som nedávno nastúpil do Santa Trans v Rajeckéj Lesnej
a tu platia aj príplatky za nadčasy,diéty podľa zakona,výplaty načas celé na pásku. Prémie mam dole iba ak prekročím 561. Mám síce cca 200-220 hod,ale mám ca 1400-1500 bruto a max. 6500-7000 km a som takmer denne doma

odpoved

a kde konkretne robis?

maliarik Kamióny s firmy

maliarik
Kamióny s firmy Santa Trans stretám často na trase Martin - Ivachnová. Lenže ja nesedlám ťahač ale osemkolu(výstavba diaľnice).Doma som každý deň,pretože bývam na trase. Ináč ale platí hore uvedené.

Pre minaton

Minaton,ty si fakt debil. Ty si proti všetému a proti všetkým. Ty neriešiš iba dopravcov,u teba sú všetci zamestnávatelia hajzli. Ale čo ti bráni aby si robil sám na seba. Nemusíš zamestnávať ľudí-buď iba živnostníkom a rob sám na seba. Prečo parazituješ na zamestnávateľoch,ktorý často zakladajú svoje domy keď začínajú podnikať. Nehovorím že sú všetci postivý,ale urážaš väčšinu živnostníkov a veľa firiem. Ty žiješ iba zo súdov . Si skrátka debil,ktorý nevie a nechce sa mu pracovať,ale sedí celý deň pri PC a nasiera ľudí. O tom,že nič nerobíš,svedčí aj množstvo tvojich príspevkov.

Ak chceš robiť dopravu,banky aj lizingovky sú pre každého. Zalo svoj dom a choď do toho. Nerob na zamestnávateľov-rob sám na seba.
Ty ale nemáš asi čo založiť,lebo dom určite nemáš a tú tvoju sprostú kotrbu žiadna banka nezoberie.

Antiminaton - K....T od hlavy po päty

A ešte jedna vec je zjavná - založil si si konto,len na to aby si ma kritizoval, resp. trošku ochránil dopravcov. Ja sa neskrývam za nikoho, moja prezývka aj moje meno,dokonca aj moje tel.číslo- je tu známe.
-----Čo tvoje? Buď frajer - odhaľ sa! A ukáž nám všetkým ,čo vieš a aký si charakter...... asi KAKENO....
A o.i. ---- VYMENUJ JEDNÉHO DOPRAVCU(1)na SK, ktorí dodržiava to čo sľúbil a samozrejme pritom ide podľa zákona a všetkých predpisov,tak ako to on sám vyžaduje od samotného vodiča. Ja osobne takého nepoznám. NO POĎ FRAJER..........

Pre minaton

Ano,založil som si konto len preto,aby som ťa kritizoval.
Podľa toho čo píšeš,/si za vodou/ tak ty nie si vodič,lebo vodič nemôže byť "za vodou". Vodič má príliš nízky plat ako píšeš. Ty si podľa toho čo píšeš(že si za vodou) buď podvodník s DPH,alebo riadne šikovný vodič čo okradol dopravcu a ten sa musel obesiť.
Neviem aké majú vodiči platy a ani ma to nezaujíma.
Preto ťa kritizujem že si napadol zamestnávateľov. Napísal si že všetci zamestnávatelia sú hajzli.
A preto som ti napísal-živ sa sám nerob na nikoho. To ti nedošlo?
Som zamestnávateľ a nikoho neokrádam,platím si príliš veľké dane a odvody a ľudí musím odmietať,lebo nemám toľko prac. miest.
Takže druhý krát voľ slová a ak si zažratý na konkrétneho zamestnávateľa,tak ho zverejni,píš konkrétne napr.: Dopravca Jano Mrkvička z Hornej Dolnej ,IČO: 111 111 11 je k....t,okradol Fera Makovicu z Košíc č.22222 a mám na to dôkazy.Lebo inak je to osočovanie a môžeš na to finančne doplatiť .
Nikoho sa nezastávam a vodič je pre mňa taký istý zamestnanec ako smetiar,či konštruktér alebo frézar či sústružník... Každý má svoje klady a zápory a ja osobne sa nikdy nestaviam do pozície nadriadeného.

Pracovný pomer beriem ako obchod. Ja ponúkam prac. miesto a plat,ty ponúkaš svoju silu a um. Ak sa nedohodneme,ak nám to nevyhovuje,podáme si ruky a dovidenia.
Si asi dosť starý ak už nemusíš pracovať ako píšeš,ale mohlo by ti byť ľúto že si toto nepochopil.
Takže nemorduj svoju kotrbu snahou urobiť celosvetovú vzburu ,ale racionálne uvažuj a prv než vypotíš nejaký príspevok,spýtaj sa sám seba-" neublížim svojimi sprostosťami aj niekomu čo si plní všetky svoje povinnosti a v jeho firme je fluktuácia 2 % ročne ?"
Veď aj vodič je ako iný zamestnanec-predpokladám že ani jeden vodič neprisahal vernosť zamestnávatelovi-a teda ak sa mu nepáči,nech si nájde inú prácu.
Žijeme predsa vo svete trhu-ak sa mi nepáči tu,idem inam...
A hlavne kľud-aby ťa pri tom PC nej...o !!!!!!!!!

PS: nemám dôvod zverejňovať svoje meno. Je zlá doba a ja nepotrebujem aby sa nejaký chuj tvojho razenia vyhrážal mojej rodine.Lebo ty si možno aj výpalník-kto vie?

Rozhodne však je PC v tvojich rukách nebezpečnou zbraňou.

Pekný večer a uži si to!!!!!!!!!!

ZAMESTNÁVATEĽ-akože ANTIminaton

Vidím,že si dosraný až za ušami. Si dosraný a ideš sa vyhrážať??? To za tým PC sa asi odvážiš, inak si aj doma iste pod papučou,tu si ideš vylievať zlosť,pretože niekoho pravda sa Ťa dotkla. Bolí to,čo ?? Ak Ti niekto,kto sa nebojí vykričí pravdu do papule??!! Šak buď poctivý a nemusíš sa báť ani výpalníkov ani nikoho. A keď sa bojíš, asi nemáš čisté svedomie! A mňa ideš osočovať,že som podvodník???alebo zlodej ????? Podľa seba súdim teba-to je tvoje motto! A vyhrážaš sa,že ma to bude finančne bolieť atd... Už to nejeden dopravca skúšal,aj sa mi vyhrážali,ako Ty ! A potom sa pokakali......

Ja finančne doplatiť môžem len vtedy ak sa u teba zamestnám!!

A SERIEŠ si zasa do huby! Jasné že si zamestnávateľ(snáď dopravca,keď sem píšeš) to bolo zjavné hneď v tvojom prvom príspevku. A zasa si asi serieš do huby- keď píšeš ,že nevieš aké majú platy vodiči(a pritom si sa priznal, že si TEN ZAMESTNÁVATEĽ -tak keď nevieš o platoch vodičov-nie si dopravca? ani vodič? tak POTOM ČO TU OPRUZUJEŠ VOLE?????????????????????????????

TOTO JE www. PROFIVODIČ.sk

Vieš čo to znamená? Že je to stránka pre nás, VODIČOV ,ak to nechápeš!

A zažratý som na teba nie na PC. Schovávaš sa za anonymitu a pritom si sprostý a ani zrejme netušíš,že keby som chcel tak Ťa vypátram.... Kde žiješ??? Ale načo? Kto by si dával námahu zisťovať tvoje meno, keď Ty sám sa zaň hanbíš??!!!??
Plačeš ,že platíš príliš vysoké dane a odvody,určite živoríš,do práce chodíš autobusom,a na obedy na stojáka do bufetu............ Hlavne,že si poctivý(možno za uchom).
Aj ja som podnikal.Ale neplakal som. Prestal som,lebo prišli ZLODEJI NAJvyššieho rangu- pozri do politiky. Tak som prestal. Väčšinu rokov som odpracoval v zahraničí(TO LEN ABY SI AJ TY VEDEL) lebo zrejme si nečítal všetky moje príspevky. A zarobil som si tam pekné prachy- a preto vždy odporúčam,kto môže nech odíde pracovať do zahraničia.
Ty patríš medzi tých, ktorí sa stavajú do pozície uctievaných podnikateľov(ale opak je pravdou,že?). A máš pravdu-- U nás na SK nemôže byť vodič za vodou- lebo DOPRAVCA ho tak ojebe,že ho bude z toho až hlava bolieť.Veď to vieš asi z vlastnej skúsenosti-keď to tvrdíš! Ja čo som napísal,za tým si stojím. Len neprekrúcaj moje citácie! Pozorne si prečítaj a potom sa vyjadri. Neoznačil som všetkých zamestnávateľov- lebo to ani nemôžem- iba tých a to hovorím o dopravcoch- s ktorými mám skúsenosť. Nedovolím si skritizovať a osočovať alebo nebodaj šíriť nepravdu a to ešte o niekom koho nepoznám! Je toto pre teba dostačujúce vysvetlenie?? Len Ty ďalej doma seď pod papučkou, a schovávaj sa . A plač. ZBYTOČNE..........

NA KAŽDÉHO MAJSTRA je MAJSTER ! Mal by som toho ešte veľa, ale nechce sa mi debatovať s tebou o ničom. Dúfam,že kolegovia si aj z tohoto zoberú potrebné. Idem zarábať peniaze(na PC) . Chceš vedieť ako?
Predám Ti moje Know How. Nemusíš nariekať potom za vysoké dane................. toť vše

Antiminaton - K....T od hlavy po päty

Debil si ty sám! A parazit určite tiež. Ako môže byť niekto taký KO..T ? Všetci vodiči sú potom paraziti(podľa teba).
A Ty si potom čo??? Buď si si nasral do vlastného, alebo si DOPRAVCA, čo sa skrýva za identitu vodiča. Buď jedno alebo druhé! Ale Ko...isko si na 100%. Tvoje IQ bude asi nesmrteľné! Lebo kde nič nieje ani smrť neberie. Ja nepotrebujem nič zakladať. Mám zarobené už dávno! Ty si ešte ťahal z mamkinho cecku asi, keď ja som bol za vodou. Z môjho príspevku si HOVNO pochopil, ale to nebolo pre takých ako Ty ! A keď si ,,jeden z nás´´(o čom silne pochybujem) tak si poriadne sprostý, až hanba! Pred takými ako Ty vystríham všetkých poctivých,slušných vodičov. Bože ochraňuj....

SANTA-TRANS RAJEC

Sú také firmy kde platia všetko na pásku . Aj SANTATRANS RAJEC pri Žiline /je to vlastne KOFOLA/ dáva všetko na pásku a dokonca musím dodržiavať 561 inak by mi zobrali premie. Dlho som sa tam chcel dostať a podarilo sa. Mám zmluvu.Teraz vraj berú 7 nových volv a každý rok budú meniť 5 vozov. Teda tak mi povedali.
No uvidím keď nastúpim....

VODIČI

Apelujem na väčšinu poctivých vodičov! Zomknite sa a nenechávajte sa odrbávať! Jednoducho nezoberte prácu,za ktorú vám ponúknu min. mzdu,či plácu od km, na percentá a pod! Všetci máme hypotéky,ale okrádať sa nenechávajte!!! Nekupujte šéfom za svoje peniaze drahé autá,domy atd! NEBUĎTE novodobými
OTROKMI ! POROZMÝŠĽAJTE O TOM !

Pre minaton

Minaton,ty si fakt debil. Ty si proti všetému a proti všetkým. Ty neriešiš iba dopravcov,u teba sú všetci zamestnávatelia hajzli. Ale čo ti bráni aby si robil sám na seba. Nemusíš zamestnávať ľudí-buď iba živnostníkom a rob sám na seba. Prečo parazituješ na zamestnávateľoch,ktorý často zakladajú svoje domy keď začínajú podnikať. Nehovorím že sú všetci postivý,ale urážaš väčšinu živnostníkov a veľa firiem. Ty žiješ iba zo súdov . Si skrátka debil,ktorý nevie a nechce sa mu pracovať,ale sedí celý deň pri PC a nasiera ľudí. O tom,že nič nerobíš,svedčí aj množstvo tvojich príspevkov.

Ak chceš robiť dopravu,banky aj lizingovky sú pre každého. Zalo svoj dom a choď do toho. Nerob na zamestnávateľov-rob sám na seba.
Ty ale nemáš asi čo založiť,lebo dom určite nemáš a tú tvoju sprostú kotrbu žiadna banka nezoberie.

velmi dobre

Súhlasím s minatonom veľmi dobre to tu popísal,
zamyslite sa nad sebou ku komu idete robiť a za čo, a hlavne ci platí na čas ,ja si podľa výplaty kedy pípne na telefóne môžem nastaviť hodinky ,ešte nikdy nemeškala a na platbu od km alebo faktúry by som bol radšej doma ,tak sa robiť nedá a slovenská minimálna mzda je grc ,čo budete robiť s hypotékou ak pôjdete na maródku ,nebudete mat ani na lieky, a už vôbec na prežitie, je to veru na zamyslenie a netreba žiadne odbory len svoju sebaúctu a nebiť otrokom ako to bolo spomenuté u minatona

VODIČI ešte raz.

Prosím všetkých poctivých,slušných milovníkov 40tonového volantu aby sa nezapredávali za almužny,za základné mzdy,za stravné a pod! Pýtajte si mzdu,ktorá Vám je adekvátna,ktorú si zaslúžite,lebo inak budú na Vás dopravcovskízlodeji orať!
Práce je dosť v celom svete! A podľa vlastných skúseností si vodiča vážia. Radšej investujte zopár drobných,alebo sa posnažte aj zdarma sa naučiť jazyk a utekajte do zahraničia,kde Vás čakajú a ponúkajú plat hodný šoféra kamiónu,živiteľa rodiny,kaskadéra nasadzujúcom dennodenne svoj vlastný život na úkor práce.atd.......... ZAMYSLITE SA! SPOJTE SA! DRŽTE SPOLU! Inak nič nedosiahnete, a budete vyplakávať medzi pauzami a sťažovať sa kolegom. TREBA sa sťažovať majitelom dopravy........ MYSLÍM, teda SOM !

Plat vodičov

Po rokoch za volantom som teraz na druhej strane barikády ako dispečer.Môžem povedať že svojim vodičom platíme ako jedna z mála firiem základ ktorý je podstatne viac ako minimálka a diéty podľa zákona.Napriek tomu,že máme nakládky priamo od výrobcu a nie cez 4 špedičky ceny na trhu s dopravou idú vďaka Rumunom a spol dolu vodou.Ako firma z SK veľa krát ani nedostanete robotu od nemca,proste z princípu.Oni majú medzi sebou úplne iné sumy za km ako platia nám.A čo sa týka vodičov-máme vyše 40 zamestnancov medzi nimi sú pracanti ale aj kopa lenivcov,rozprávkarov ktorí kradnú čo sa dá a pár starých harcovníkov čo to majú za pár do dôchodku.Mladí nie sú a nebudú.Ak niekomu máte zveriť novú súpravu (nemáme autá staršie ako 6r.)očakávate že si aspoň dokáže zrátať denný výkon,kilometre a dobu príjazdu a nie že sa v Nemecku stratí o 300km vedľa.Súhlasím,že dobrí vodiči by mali mať podstatne lepšie podmienky ako teraz ale je tu aj kopa traktoristov a analfabetov ktorí by túto prácu nemali vôbec robiť.
S pozdravom
R.

mily

mily Pane.profesia-traktorista,nie je urazka,vela traktoristov na druzstvach,su vyjazdeny tiraci ktory to nechali pre nedostojne podmienky,a robily europu 6 rokov-bez skrabanca,aleto co je dnes vdoprave je hanba,ak o niecom nemate dost informacii tak radsej nikde nepiste. s pozdravom Kapral

Kontakt

Prosim o kontakt pre možnú spoluprácu ako vodič.
Dik

Grimbsby

Tak to som prekvapeny, ze aj na slovensku je firma, ktora nema problem platit podla zakona a dodrziavat aj ostatne veci v ramci zakona. Ja uz dlhsie hladam pracu, kde by si ma vazili ako skuseneho dlhorocneho vodica MKD a nie iba ako suciastku medzi volantom a sedadlom. Par rokov som pracoval v zahranicnych firmach a pred troma rokmi som sa rozhodol najst si nieco na slovensku a venovat sa uz konecne rodine a svojim zaujmom. Nakolko som z vychodu tak som logicky hladal tu a hlavne ziadne turnusy. Aj som nasiel ale tie platove podmienky, ak vobec nieco vyplatia, porusovanie vsetkych zakonov co sa len porusit daju v doprave a to zaobchadzanie s ludmi, no otrokarska spolocnost bola anjelik k otrokom. A co sef to maly boh no zaludok sa tu z toho zdviha. Aj teraz robim za takeho jedneho maleho boha za 10 centov na km a nic viac,ale dufam ze niedlho lebo robit 7 500 km mesacne za 10 centov je hlupost.

Grimbsby

Taká firma na SK NEEXISTUJE, TAK NETREP!

Práca

Tak ak budeš mať chuť sa prestahovať k Trnave daj vedieť. Pre dobrého šoféra sa robota vždy nájde;)

R.

tak ja som z TT a urcite by

tak ja som z TT a urcite by som rad spoznal zamestnavatela v doprave co plati poctive peniaze...

Nemecká minimálna mzda

Platí to aj v prípade, ak v Nemecku budú vykonávať iba časť svojej práce. Pôjde napríklad o pracovníkov v kamiónovej preprave i osobnej doprave. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s tým, že Nemecko určilo zákonom výšku minimálnej mzdy na 8,50 eura za hodinu od 1. januára 2015.

Napríklad, ak slovenská kamiónová firma bude vykonávať prepravu pre českého zákazníka, ale nakládka alebo vykládka tovaru sa uskutoční na území Nemecka, takýto pracovník musí poberať nemeckú minimálnu mzdu. Bude to platiť aj pre slovenských zamestnávateľov, ktorí pridelia svojich zamestnancov nemeckej firme, resp. akejkoľvek firme vykonávajúcej činnosť na území Nemecka, spravidla tzv. pracovné agentúry.

Nemecká minimálna mzda

Nemeckú minimálnu mzdu budú musieť od 1. januára 2015 vyplácať svojim zamestnancom aj slovenské firmy, ak ich vyšlú na výkon práce do Nemecka

Plnenie zákona bude kontrolovať nemecká colná správa

Plnenie zákona bude kontrolovať nemecká colná správa

Dodržiavanie zákona o minimálnej mzde bude kontrolovať colná správa. Nemeckým colným úradníkom bude musieť zástupca zamestnávateľa na požiadanie predložiť pracovné zmluvy pracovníkov vykonávajúcich činnosť na území Nemecka, ako aj všetky doklady preukazujúce vyplatenie nemeckej minimálnej mzdy. Zahraniční, a teda i slovenskí, zamestnávatelia musia od 1. januára 2015 predložiť informáciu pred začatím výkonu prác svojich zamestnancov v Nemecku príslušnému úradu colnej správy.

Minimálna mzda platí pre celé územie Nemecka, pre všetky sektory a pre všetkých pracujúcich na území krajiny bez ohľadu na to, či sú zamestnancami nemeckej, alebo zahraničnej firmy. Podľa nemeckých úradov musia minimálnu mzdu poberať i zahraniční pracovníci, aj keď sa na území Nemecka nachádzajú iba dočasne.

rada na rozbeh

caute páni. nevedeli by ste mi poradit nejakeho zahranicneho zamestnavatela? bohuzial este stale taham cudzie navesy, mam na mysli nie svk. je pravda ze jazyky neovladam perfektne, no s nemcom aj angličanom sa dokazem porozpravat, ked aj oni chcú. az by sa nasiel niekto korektny a vedel by mi poradiť tu je kontakt marian@letnet.sk. Diky
MarioGP

platy

ahojte, chcem sa opytat ake su priemerne platy u vodica autobusu a vodica kamionu (nastupne platy, bez praxe) momentalne si robim VP C+D a uvazujem nad E, ale z toho co tu citam to nevyzera s platmi velmi dobre, zacinam pochybovat, ci som dobre investoval peniaze na vodicak, a to ma caka este KKV za 600 a dig.karta vodica minimalne aby som mohol zacat jazdit.

mlady vodic

dobre si investoval.ked sa naucis dobre napr po nemecky tak nie je problem zarobit kazdy mesiac 3000eur v cistom. plat nie diety.samozrejme na papieri.a to mesacne nie za pracu a este ku tomu robit turnus 2+1 a este nezit v kamione ale na byte a chodit rano do prace a vecer domov na byt.a ciste 3000 mas tak ze uz aj byt si zaplatil aj odvody aj zdravodku.a potom hajde domov. toto tu nie je chvalenkarstvo ale priklad ze ak sa budes ucit a budes sikovny tak aj ako vodic vies zit slusne a ako clovek.treba len snahu a vydrzat.ale hlavne jazyk.ale najprv si treba urcite aj nieco vytrpiet kym sa naucis tak ako aj ja som sa ucil u slovenskych dopravcov este v 90tych rokoch.radsej sem prist uz dobre vybaveny so vsetkym,prax,jazyk.lebo ked tu budes fuser tak si odpisany lebo vsade sa to povezie s tebou,lebo vsade treba odporucanie.takze len vydrzat a vyckat.pecene holuby same z neba nepadaju a ani zo dna na den nebudes zarabat jak stary fachman.vsetko ma svoj cas.a uz ani nevravym ze nepotrebujes ziadny druhy dochodkovy druhy pilier. mladym a sikovnym zelam vela stastia pri najdeni prace a tym neschopakom a vecne placucim nic zle.aj ja som sa mal zle kedysi a citil som nespravodlivost,ale cakat ze sa veci same napravia nema zmysel cakat.myslim svk dopravcov a vsetkych necestnych. lebo aj za hranicami je nekorektnych dost. vela zdaru. snad som ta presvedcil ze ked chces tak sa da.

Ekliv

A toto ja tvrdím a radím každému jednému,čo má chuť sa učiť a investovať do seba. Hajde VON za peniazmi za prácu, nie za žold za drinu!

ekliv

tak s tym platom si to trochu prehnal,neviem aku krajinu alebo kde vonku ti daju turnus 2+1 a este aj taky plat a to po odvodoch,máš vobec predstavu o odvodoch v zahraničí,trochu reality by ti nezaškodilo, v tom aby dobre ovladal jazyk nemčinu alebo angličtinu maš pravdu,ale ak maš tip na taku firmu kludne daj kontakt trucker9791@inMail.sk skúsim tam zavolat

trucker1977

neuc ma. nic som neprehnal. robim uz roky a roky vo svajci a prave sa o chvilu idem domou.nemusis ma ucit o odvodoch. platim si ich kazdy mesiac. a nedal som to sem aby si mi zavidel. ani ze by som sa chvalil ale preto aby ty co sa snazia videli ze sa da zit slusne ked nieco vies a ides za cielom.toto nie je firma typu kamion na svk ze sa robi nabor. a inak vsetko obsadene. a kolegou mam tu plno nemcou az z hamburgu ,tak ked sa im oplati? ale zelam ti aby sa aj tebe a vsetkym co neplacu nad svojim osudom aby sa vam darilo

ekliv

no keď robiš vo svajci tak si to možno neprehnal ,nikdo ti nezavidi, ani ja nerobim pod svk pobočkami som na priamo ,ak robiš na priamo vo švajci rad by som dal s tebou reč,ja robim na nemecku pracovnú zmluvu a vo švajci je to lepšie, to je pravda ak ti to nerobi problem daj čislo na moj mail zavolam ti trucker9791@inMail.sk ,a nechcem ta otravovat aby si my nieco vybavil len vymena skusenosti
vela štastnych km a už nech je zima preč

podpora

Caute vsetci,je pravda,ze platy v doprave su ubohe,ja jazdim na buse a je to tiez katastrofa,clovek je 400hodin v robote za 650eur a to aj z dietami a danovym bonusom na dvoje deti,takze stale pevne verim a dufam,ze sa najde clovek,ktory nas uz konecne kopne do riti a pojdeme vsetci svorne do ulic,myslel som,ze taka organizacia je ČESMAD,ale po neustalych dopisovaniach som stratil vsetky iluzie,pomoze tu len obrovsky strajk,vsetkych zloziek dopravy a za autobusarov/no bohuzial len za mladych/mozem povedat,ze strajk vysi vo vzduchu,inac pomrieme za volantami velmi mlady.Tito novodoby otrokari,pardon zamestnavatelia uz nevedia co od dobroty a ludiahrdlacia za minimalne mzdy.Konkretne v nasej firme mame autobusari 2,49eur na hodinu,ked som minuly rok omarodil moja priemerna PN za mesiac bola 300eur a to mam 34rokov a totalne znicenu chrbticu,odpoved lekarov:ste sofer co chcete.Co sa tyka lekarskej starostlivosti o vodicov je nulova,vsetko len za peniaze a tych je malo,nemame narok ani na kupele ani na masaze na nic,vsetko len za hotovost.Preto si myslim,ze je uz nacase,aby sme sa zobudili a spolu nieco dokazali,ved nas v doprave spolu pracuje cez 100000ludi,spolu uz nieco snad dokazeme a v strajk aj v autobusovej doprave by zasadil poriadnu ranu,to my verte.preto sa uz konecne zobudme,prestanme plakat v krcmach pri pive a vybojujme si slusne podmienky za slusnu pracu,10 rokov som pracoval na kamione a viem o com tu vsetci pisete,len sa zobudme a podme,co vy nato?

Autobusar a strajk

V prvom rade sa ta chcem opytat preco pouzivas nick sprosty?? To co pises je uplna pravda... Este ta poopravim, ja ked som zamarodoval ako vodic MKD tak mi to hodilo len smiesnych 200€. Clovek aby skapal od hladu. Ja si myslim ze strajk vodicov nikdy nebude pretoze pri mentalite aku ma slovensky vodic to nie je mozne. Moznosti su cez odbory. Zivotaschopne odbory nedavno zalozil nas kolega ale bohuzila zatial tam ma iba 9 clenov. Este donedavna bola vyhovorka ze JA, On , Ten tam nevstupi lebo clenske je 10€mesacne... Teraz sa to zmenilo a clenske je 12€ rocne to znamena 1€ mesacne. Jedine cez odbory mame zakonnou cestou moznost nieco zmenit ale my budeme radsej po parkoviskach a v krcme sa hrat na velkych borcov a dalej budeme trpiet tieto ponizujuce platove podmienky v doprave...

Cau TruckerMato

moj nick je sprosty preto,lebo som hlupy,ze este stale soferujem,pri tychto podmienkach,platoch a pokutach,no bohuzial ma to bavi a robim to uz 16rokov,uz ako dieta som sa vozil s otcom na autobuse a prejazdil s nim celu europu a ostal pri tom,na MKD som robil 11rokov a teraz som 5rokov na buse,podmienky su naozaj katastrofe,to su zobracenky a nie platy,s tym treba nieco robit,zamestnavatelia MKD vas vyplacaju iba dietami a to je velky bordel,robil som aj 2roky na zivnost a viem o com hovorim,priemerna dieta v EU je okolo 50eur a to si zamestnavatel na vas hadze este 25% navrch a vam da podpisat papier,ze suhlasite so znizenim diet o 25%,cize asi tak,im sa zije velmi dobre,velmi velku vyhodu bude mat nasa generacia za nejakych 5rokov,pretoze vodicov nebude,mlady chalan neda 3000-4000 eur za vodicak,aby potom robil za 500eur,cestou odborov by to iste slo,ale odbory treba poriadne,co im budu stupat na krk,my na firme patrime pod OZ KOVO a stoji to za hovno,clovek vie,ze je v odboroch iba vtedy,ked mu stiahnu 1% mesacne z platu

autobusár

A čo tam hladáš za 2,60 E na hodinu???? Mne ponúkajú 3 E čisté na VZV a nejdem !!!!!!

odpoved pre cestny pirat

2,49,nie 2,60,mam male deti a v 2001 som mal s kamionom tazku nehodu a zlamanu chrbticu,chlap,co mal v krvi 3,7promile si povedal,ze ked to sibne pod kamion,bude mat istotu a veru mal pravdu,dlhe trasy za volantom zvladam s bolestami a ako som uz pisal mam male deti a chcem ich vidiet vyrastat,neni umenie stale menit zamestnanie,ale vybojovat si v praci,ktora ma bavi slusnu mzdu za slusnu pracu,to je moja odpoved

sprosty

Tak Ti držím palce!! Ked si vybojuješ v práci , ktorá Ťa baví(kamionista) lepšiu mzdu ja osobne Ti dám 10000 Eur.
Len aby lepšia mzda v tvojom prípade nebola 5 Eur na hodinu!!!
Tie Vaše stále výhovorky- mám malé deti a pod. to plač doma!!!! Rob debila aj nadalej !!!!!

sprosty

A ešte: čakaj , že ta niekto kopne do riti aby si išiel do ulíc! Ty určite! Začni u seba! Ked budete všetci takýto benevolentný, tak dosiahnete hovno! Poznám kopu takých,ktorý zakladajú magnet! Aj môj kamarát! Nebudem menovať, je mi ho ľúto! Vraj to robí pre seba! Ale jazdí pre cudzieho!!!! Čo k tomu dodať!!!

cestny pirat

nevies o com meties,ja nepoterbujem vymenit 10firiem za pol roka,naco ja ostanem v jednej a vybojujem si lepsie podmienky a co sa tyka deti,sprav si nejake a potom pochopis o com hovorim,magnet som v zivote nedal a ani nedam,momentalne som na buse tak sa zamysli o com pises,magnet na buse=10rokov vazenia,no a ty ked chces,tak tu dalej urazaj ostatnych na nete a men firmy po dvoch urobenych turnusoch,len nezabudni,ze ak sa nahodou dozijes dochodku,nebudu ti ho mat z coho vyratat,zapoctove listy nikto nearchivuje,tak ti prajem vela stastia :D

b