Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Autorské práva a podmienky používania

Copyright © 2009 - 2015 profivodic.sk. Všetky práva sú vyhradené

Obsah internetových stránok profivodic.sk je chránený autorským zákonom 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Vlastníkmi autorských práv sú Profivodic.sk a autori jednotlivých autorských diel. Iné užívanie než pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom, prípadne aj autorov autorských diel obsiahnutých na týchto stránkach. Konanie porušujúce niektoré z ustanovení Autorského zákona môže mať trestnoprávne dôsledky. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na admin@profivodic.sk.

1. Prevádzkovateľ stránky (ďalej iba prevádzkovateľ) nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov v diskusnom fóre, obsah komentárov a obsah článkov blogu.

2. Užívateľ súhlasí, že nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkčnosťou stránky Profivodic.sk, či únikom informácií.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

4. Prevádzkovateľ zhromažďuje registračné údaje svojich užívateľov s tým, že ich bude využívať pre svoje účely v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Tieto informácie slúžia na získanie prehľadu o používaní stránky Profivodic.sk.

5. Užívateľ stránky Profivodic.sk svojou registráciou potvrdzuje, že nebude príspevky v diskusnom fóre, komentáre a články blogu využívať k šíreniu rasovej či národnostnej neznášanlivosti alebo k iným účelom, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípami spoločnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto príspevky, komentáre a články alebo celý blog bez náhrady odstrániť. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním stránky Profivodic.sk.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez varovania odstrániť príspevky v diskusnom fóre, komentáre a články blogu, ktoré poškodzujú povesť portálu Profivodic.sk, vyvolávajú konflikty, zahlcujú fórum (rovnakými alebo podobnými príspevkami), v ktorých sa uvádzajú nepravdivé a zavádzajúce údaje, používajú vulgarizmy a v ktorých sa propaguje iná web stránka, prípadne produkt, firma alebo organizácia.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez varovania odstrániť účty, ktoré sú dlhšie ako tri mesiace neaktívne alebo opakovane porušili podmienky používania stránky Profivodic.sk.

8. Užívateľ svojím súhlasom s týmito podmienkami prehlasuje, že nebude úmyselne preťažovať server, nebude diskusné fórum, komentáre alebo blog využívať ako „redirektor“ na iné stránky a nebude ich využívať pre komerčné účely. Užívateľ musí dbať na právny efekt svojho príspevku. Všetky príspevky a diskusie archivujú IP adresu počítača a tá bude v prípade záujmu vydaná štátnym orgánom. (Diskutujúca osoba tak musí počítať s právnymi dôsledkami, ak svojim príspevkom porúší platné zákony Slovenskej republiky, najmä uvedením nepravdivých informácii, ktoré poškodzujú dobrú povesť fyzických alebo právnických osôb.)

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo obmedziť prístup na stránky takému užívateľovi, ktorý svojou činnosťou v diskusnom fóre alebo blogu vyvoláva konflikty, zahlcuje fórum rovnakými alebo podobnými príspevkami, uvádza nepravdivé a zavádzajúce údaje, používa v príspevkoch vulgarizmy, propaguje inú web stránku, produkt, firmu alebo organizáciu.

10. Články, kde užívateľ chce spomenúť názov firmy alebo produktu musí požiadať o súhlas prevádzkovateľa stránky Profivodic.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady odstrániť každý blog, v ktorom je bez súhlasu prevádzkovateľa spomenutý názov firmy alebo produktu.

11. Užívateľ bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa nesmie publikovať, rozmnožovať, distribuovať, poskytovať za úplatu, alebo rozširovať žiadne materiály zverejnené na stránkach.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje údaje poskytnuté užívateľom neposkytnúť tretej osobe.

13. Užívateľ, ktorý pri registrácii zadá do registračných formulárov fiktívne údaje alebo bude mať nefunkčnú e-mailovú schránku, môže mať zrušený prístup na stránky.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prístup užívateľom pristupujúcim k webu z rovnakých IP adries, aké mal užívateľ, ktorému bol na základe porušenia týchto podmienok používania zrušený prístup na stránky.

15. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybný alebo nesprávny obsah údajov na stránkach.

16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky upraviť alebo zmeniť.

b