Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Nové dopravné značky

Image

Vo štvrtok 15. Apríla nadobudne účinnosť nová vyhláška ministerstva vnútra č. 130/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vodič nie je stroj

ImageČlovek, ktorý nikdy nepracoval ako profesionálny vodič pravdepodobne nikdy nepochopí, aká náročná je táto práca. Hlavne na psychiku. Neustále v strehu, pripravený v desatine sekundy zareagovať, desať hodín denne, 5-6 dní v týždni je naozaj „zaberák“. Tí skúsenejší budú namietať, že všetko to je o zvyku a na každodennú prácu vodiča sa dá zvyknúť. Avšak na to, aby ste boli celý deň za volantom v strehu a „vždy pripravený“ sa musí vaše telo naprogramovať a oddýchnuť.

Scania predstavuje nový podporný systém pre vodiča

ImageVodič, ktorý jazdí bezpečne, má pozitívny vplyv na prevádzkové náklady i na životné prostredie a je teda najdôležitejším faktorom každej prepravnej činnosti. Generácie dôkladného výskumu, konštruovania a testovania urobili vozidlá Scania výnimočne spoľahlivými nielen vo všetkých laboratórnych podmienkach, ale hlavne v podmienkach reálnej prevádzky. Každé vozidlo Scania obsahuje široké pole inovatívnych bezpečnostných a podporných systémov pre vodiča.

Vývoj cien a nákladov na PHM

ImageNáklady na pohonné hmoty tvoria jednu z najvyšších nákladových položiek dopravcov v cestnej nákladnej doprave. Keďže ide o náklad variabilný, jeho výška je priamo úmerná realizovanému výkonu a s nárastom výkonov rastú aj náklady na pohonné hmoty.

Základná kvalifikácia, pravidelný výcvik a kvalifikačná karta

Vstupom do EU dostalo Slovensko možnosť čerpať výhody, ktoré vstup priniesol. V oblasti cestnej dopravy ide najmä zjednodušenie prepráv, odbúranie colných bariér a formalít, možnosť vstúpiť na nové trhy a pod. Členstvo však prinieslo aj záväzky a povinnosti, ktoré je potrebné plniť. Jednou z oblastí, ktorej sa záväzky voči členstvu v EU dotýkajú, je aj legislatíva. Konkrétne prevzatie právnych noriem EU, ktoré nemajú všeobecne platný charakter a záväznosť (smernice a rozhodnutia) do právneho systému vnútroštátneho práva.

Pílenie mýtnych brán nemá význam, reálne brány sú virtuálne brány!

ImageNa stránke drahovský.blog.sme.sk bol uverejnený zaujímavý článok „Pílenie mýtnych brán nemá význam, reálne brány sú virtuálne brány! “ Okrem toho, že mýtne brány okolo ktorých chodíme, sú iba kontrolné brány, ich ničenie nemá žiadny vplyv na vyberanie a funkčnosť mýta.

Od dnes sú v platnosti nové pravidlá výpočtu mýta

ImageDo platnosti dnes (1. februára) vstúpili dve vyhlášky MDPT SR, ktoré odsunuli výber mýta na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy (od 002-001 do 079-019) na dobu neurčitú. Rovnako, ako bolo avizované, sa zvýšil (rozdelil) počet vymedzených úsekov zhruba o 200

Už žiadne zapájenie OBU jednotky do zapalovača

ImageDopravcovia, ktorí sa rozhodli z rôznych dôvodov platiť elektronické mýto systémom pre-pay, tzn. dopredu - dobíjaním, môžu vyriešiť problém s obsadeným „zapaľovačom“ napojením palubnej jednotky na štandardnú elektrickú sieť vozidla. Ušetria tak nemalé peniaze za sprostredkovanie inštalácie.
Kliknite na tovar v obchode > > >

Návrh na riešenie problému s nespravodlivým výpočtom výšky mýta

ImageKeďže sa už dlhšiu dobu zaoberáme problematikou dopravy a riešeniami pre dopravné firmy, rozhodli sme sa vypracovať návrh riešenia problému s nespravodlivým výpočtom výšky mýta. Navrhnúť úplné technické riešenie samozrejme nevieme. Nevidíme do systému spoločnosti SkyToll, ale zo súčasných vedomostí o systéme GPS a satelitných mýtnych systémov v zahraničí sme presvedčený, že mýto sa dá vyberať aj spravodlivejšie ako je nastavené teraz. Problém spočíva v nesprávnom spôsobe určovania počtu prejdenej vzdialenosti.

Nové nariadenia EU týkajúce sa cestnej dopravy

ImagePre prístup na trh cestnej dopravy (či už nákladnej alebo osobnej) platia v členských štátoch rozličné pravidlá. Rozdiely sú aj v niektorých podmienkach podnikania v jednotlivých štátoch. Preto Európska komisia a príslušné orgány EU zodpovedné za tvorbu legislatívy už dlhší čas avizovali snahu o zjednotenie podmienok prístupu na trhu cestnej dopravy a niektorých podmienok podnikania v tomto odvetví. Cieľom harmonizácie legislatívnych podmienok má byť najmä zrovnoprávnenie podnikateľských subjektov z rôznych krajín a vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia s rovnakými podmienkami pre všetkých zúčastnených.

Syndikovať obsah

b