Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Karnet ATA

ImageKarnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý na základe viacerých colných dohovorov umožňuje držiteľovi karnetu uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz troch základných medzinárodne obchodovateľných kategórií tovaru s úplným oslobodením od cla a colných poplatkov.
Ide najmä o nasledujúce kategórie tovaru:

1. zariadenia na výkon povolania (do tejto skupiny však nepatria predmety, ktoré sa majú v zahraničí spracovať, prepracovať alebo opraviť.)

2. tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach

3. obchodné vzorky

Určité druhy tovaru sa nemôžu v žiadnom prípade dovážať na ATA karnet, ako napr. tovar podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu!!! Tieto tovary sa nemôžu normálne reexportovať (spätne vyviezť), ako aj tovary, ktoré sú určené na prepracovanie, spracovanie alebo opravu!!!
Na ATA karnet možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude re-exportovaný (späť vyvezený) v rovnakom stave ako bol dovezený.
Členské krajiny ATA Dohovoru a Istanbulského dohovoru:


Keďže ATA Systém sa neustále rozširuje, informujte sa vo vystavujúcich kanceláriách SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora), či krajina do ktorej cestujete akceptuje ATA karnet. Niektoré členské krajiny pristúpili len k niektorým medzinárodným dohovorom a preto možno uskutočniť dočasný dovoz tovaru krytého karnetom ATA len na účely stanovené v medzinárodnej konvencií, ktorou je krajina dočasného dovozu viazaná.

Ako a kde požiadať o ATA karnet sa dozviete na stránke Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

 

Cenník ATA karnetov.

 

Image

RSS čítačka vás upozorní na najnovšie články

 

Vybrali sme

 

Image

 

Jaggni to!

 

b