Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Tachografová karta vodiča

Karta vodiča sa používa počas prevádzky vozidla na zaznamenávanie údajov ako dátum, čas jazdy, čas odpočinku, dráha a rýchlosť vozidla a iné. Táto karta má kapacitu 28 pracovných dní a vydáva sa na 5 rokov. Vlastníkom karty je vodič.

AKO SI VYBAVIŤ KARTU VODIČA
Najprv je potrebné si vyzdvihnúť tlačivo v zbernom mieste pre príjem žiadostí na vydanie tachografových kariet a poštovú poukážku na približne 70 eur. Tlačivo stiahnuté z intenernetu, alebo inak okopírované je neplatné, lebo v originálnom tlačive sa nachádzajú ochranné prvky. Prevod cez bankový účet, alebo platba kreditnou kartou nie sú možné a teda platba poštovou poukážkou je jediný spôsob úhrady. Vyplnené tlačivo a zaplatená poštová poukážka sa doručí na zberné miesto a žiadosť bude následne odoslaná výrobcovi kariet. Výrobca kariet potom hotovú kartu odovzdá Ministerstvu dopravy, ktoré kartu doručí doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti. Ministerstvo dopravy má podľa zákona povinnosť doručiť kartu do 30 dní od jej podania.


K podaniu žiadosti na kartu vodiča je potrebné priložiť doklad o zaplatení, platný občiansky, vodičský preukaz a fotografiu. Vodič musí podať žiadosť osobne alebo môže notárskym splnomocnením poveriť inú osobu, ktorá však musí priniesť všetky potrebné doklady.

>> Vzor tlačiva žiadosti
 

>> Zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografových kariet

 

b