Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Aktuálne predpisy definujúce používanie tachografov - záznamových zariadení v doprave.

ImageV súčasnosti analógové tachografy nahrádzajú digitálne. Všetky prvý krát registrované motorové vozidlá nad 3,5 tony a autobusy nad 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča musia byť vybavené digitálnym tachografom.

V blízkej dobe vám prinesieme rozsiahlejšie informácie týkajúce sa používania tachografov na ktorých momentálne pracujeme.

Aktuálne predpisy:
Nariadenie rady EHS č.3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave
Zákon č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia
Vyhláška č. 570/2006 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole  
Nariadenie EHP č. 561/2006 o harmonizácií predpisov v sociálnej oblasti – dopĺňa nariadenie 3821/85
Potvrdenie o práceneschopnosti alebo čerpaní dovolenky – podľa smernice 2006/22 ES

b