Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Cestovné náhrady (diéty) pre rok 2017

V prípade, že cestujete do zahraničia, alebo Vás zamestnávateľ vyslal na dlhodobú pracovnú cestu máte nárok na cestovné náhrady – takzvané diéty. Tieto diéty platia aj pri tuzemských služobných cestách na území Slovenskej republiky. Nižšie sú uvedené dve tabuľky, v ktorých je uvedená výška stravného. (prvá určuje stravné v SR a druhá v zahraničí)

 

 

Sadzby stravného (diéty) na tuzemské služobné cesty v roku 2017 – podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

Sadzby stravného (diéty) pri zahraničnej služobnej ceste v roku 2017 – podľa opatrenia Ministerstva financií SR s účinnosťou od 1.1.2013.

Krajina

Menový kód

Mena

Základné sadzby stravného

Belgicko

EUR

euro

45

Bulharsko

EUR

euro

36

Česko

CZK

čes.koruna

600

Chorvátsko

EUR

euro

40

Dánsko

DKK

dán.koruna

380

Estónsko

EUR

euro

42

Fínsko

EUR

euro

50

Francúzsko

EUR

euro

45

Grécko

EUR

euro

42

Holandsko

EUR

euro

45

Írsko

EUR

euro

53

Lotyšsko

EUR

euro

40

Luxembursko

EUR

euro

50

Litva

EUR

euro

40

Maďarsko

EUR

euro

39

Malta

EUR

euro

45

Nemecko

EUR

euro

45

Nórsko

NOK

nór.koruna

420

Poľsko

EUR

euro

37

Portugálsko

EUR

euro

43

Rakúsko

EUR

euro

45

Rumúnsko

EUR

euro

43

Slovinsko

EUR

euro

38

Španielsko

EUR

euro

43

Švajčiarsko

CHF

šv. frank

80

Spoj.Kráľovstvo

GBP

angl.libra

37

Srbsko

EUR

euro

43

Švédsko

SEK

švéd.koruna

455

Taliansko

EUR

euro

45

Turecko

EUR

euro

44

Ukrajina

EUR

euro

37

Dôležité je vedieť, že ak je trvanie zahraničnej cesty do 6 hodín, zamestnávateľ musí poskytnúť 25% z celej sadzby stravného pre danú krajinu. V prípade trvania služobnej cesty od 6 do 12 hodín to je 50% a nad 12 hodín 100% .

Zákon č. 283/2002 nariaďuje aj iné povinnosti a preto je dobré ho mať pred služobnou cestou naštudovaný. Link na tento zákon je uvedený nižšie, alebo v časti predpisy a zákony.

b