Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Pracovný čas vodiča a doba odpočinku.

Ako určite všetci vieme, práca vodiča je jedna z tých rizikovejších. K rizikám, ktoré nás stretávajú patrí určite aj únava vodiča. Predísť sa jej dá správnou organizáciou pracovného času a dostatočne dlhým odpočinkom. V súčasnosti pracovný čas a dobu odpočinku určuje niekoľko predpisov :

- nariadenie ES 561/2006,
- zákon  462/2007,
- vyhláška 208/1991 a
- dohoda AETR .

Pre lepšiu orientáciu v týchto predpisoch je nižšie uvedených šesť kategórií podľa druhu vozidiel : 

Image

Vodič osobnej dopravy s počtom miest na sedenie 9 a menej

Image Vodič pravidelnej autobusovej dopravy do 50 km

Image Vodič autobusovej dopravy

Image Vodič nákladnej dopravy do 3,5t

Image Vodič nákladnej dopravy nad 3,5t

Image Ostatný zamestnanci v doprave

b