Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Potvrdenie o absolvovaní psychologického vyšetrenia je treba vybaviť do konca mája

ImageMinulý týždeň mi viacej vodičov napísalo mail, či neviem od kedy je v platnosti povinnosť mať pri sebe doklad o absolvovaní psychologického testu. Pravdupovediac som si myslel, že tento doklad treba mať v súčasnosti pri sebe, keďže zákon 8/2009 o cestnej premávke a vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke je v platnosti od februára 2009.

Dopravné obmedzenia a štátne sviatky v európskych krajinách

Prinášame vám dôležité informácie o zákaze jázd a štátnych sviatkoch v európskych krajinách.

 

K uvedeným informáciám majú (bezplatný) prístup iba členovia webu Profivodic.sk, ktorým sa môže stať každý.

Navyše získate prístup a možnosť prispievať do diskusného fóra. Prihlásiť alebo zaregistrovať sa môžete tu.

 

 

 

Nové lekárničky už od prvého mája.

ImageMinisterstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku (č. 143/2009), ktorou sa ustanovujú druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Jej účinnosť začína od 1. mája a je v nej uvedený obsah lekárničiek a vzor karty prvej pomoci.

Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 31. júla 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby.

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní

ImageAk jazdíte podľa predpisov a naozaj nikdy neporušujete predpisy, nasledujúce riadky pre vás nie sú dôležité. Ale naozaj nikdy? Určite ste sa už niekedy zúčastnili tej nepríjemnej a zväčša jednostrannej komunikácie s policajtom. Nie všetci si však pritom uvedomujeme za aký priestupok máme koľko zaplatiť.

Ako postupovať proti nekorektnému konaniu policajtov pri B6

ImageViacero vodičov mi písalo, že policajti im dávajú neoprávnene pokuty a nemôžu sa domôcť spravodlivosti. Preto som pripravil návod ako v takýchto situáciách postupovať aby ste si obhájili svoje práva a ochránili sa pred obvinením z útoku na verejného činiteľa, respektíve za urážku verejného činiteľa, keď mu poviete pravdu.

Majú cesty v Európe nejaký zmysel?

ImageAk nepoužívate navigačný systém, určite sa pred dlhšou cestou, alebo cestou do zahraničia pripravujete. Predstavte si, že vaša najbližšia cesta je krížom cez celú Európu, kde ste nikdy neboli a k dispozícii sú iba staré mapy bez označených ciest. Sadnete za stôl a začnete vypisovať mesto po meste, odbočku za odbočkou, prípadne kresliť cestu rovno do mapy. Nie, našťastie to tak nefunguje a v súčasnosti je v Európe niekoľko systémov a sietí ciest, ktoré boli projektované za určitým cieľom. Napríklad z Prešova do Paríža sa dostanete jedným cestným koridorom s označením „E50“.

Falošný pocit bezpečia

ImageReflexné vesty pre vodičov a členov posádky, ktoré sa používajú počas núdzového státia z titulu nehody, poruchy vozidla alebo opravy defektu, dávajú vodičovi pocit bezpečia, že bude videný ostatnými vodičmi.

Povinné psychologické testy profesionálnych vodičov.

Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke musia vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenie. Týmto vyšetrením alebo testami sa posudzuje psychická spôsobilosť vodiča, ktorú posudzuje psychológ s certifikátom na dopravnú psychológiu.

 

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Dohoda TIR a priebeh prepravy v režime TIR.

ImageV tomto článku uvádzam základné informácie o systéme TIR a priebehu prepravy v režime TIR. Tento systém by sa dal opísať ako preprava tovaru od colnice odoslania do colnice určenia s jednoduchším colným odbavením na hraniciach. Jednoduchšie preto, lebo vozidlá v režime TIR nie sú podrobované colným prehliadkam na hraniciach a vykonávajú sa iba na colnom úrade vysielajúcej a prijímajúcej krajiny (vnútrozemské colné úrady – poznámka autora).

Cestovné náhrady (diéty) pre rok 2017

V prípade, že cestujete do zahraničia, alebo Vás zamestnávateľ vyslal na dlhodobú pracovnú cestu máte nárok na cestovné náhrady – takzvané diéty. Tieto diéty platia aj pri tuzemských služobných cestách na území Slovenskej republiky. Nižšie sú uvedené dve tabuľky, v ktorých je uvedená výška stravného. (prvá určuje stravné v SR a druhá v zahraničí)

 

 

Sadzby stravného (diéty) na tuzemské služobné cesty v roku 2017 – podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Syndikovať obsah

b