Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Všetko o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov

Všetko o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov Mnohí z vodičov sa povolaniu "vodič profesionál" venujú celý svoj život. Počas týchto rokov sa veľa vecí mení a mnoho vedomostí, ktoré nadobudli pri získaní vodičského oprávnenia pre daný typ vozidla už mohli zabudnúť. Nestačí teda celý profesný život prežiť s vedomosťami získanými na začiatku. Je potrebné si tieto vedomosti po čase doplniť a aktualizovať. Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku delíme na na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy. Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na vodičov nákladnej dopravy (C, C1, C+E, C1+E) a vodičov osobnej dopravy (D, D1, D+E, D1+E). Aký konkrétny kurz potrebujete Vy sa dočítate nižšie.

Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku delíme na na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy. Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na vodičov nákladnej dopravy (C, C1, C+E, C1+E) a vodičov osobnej dopravy (D, D1, D+E, D1+E).

 

Ako získať kvalifikačnú kartu vodiča / ako absolvovať kurz KKV

Základnou podmienkou na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii" prípadne "pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá vyššie uvedených skupín (C.., D..). Získanie kvalifikačnej karty vodiča (ďalej KKV), by sa dalo zhrnúť do štyroch krokov:

  1. Prihlásenie sa na kurz (aký kurz potrebujem?)
  2. Absolvovanie kurzu
  3. Absolvovanie záverečnej skúšky
  4. Vydanie "Osvedčenia" a "Kvalifikačnej karty vodiča"

 

Školiace strediská základnéj kvalifikácie a pravidelného výcviku KKV

Kurzy môže realizovať len školiace stredisko registrované podľa zákona č. 280/2006 Z. z. na vykonávanie takýchto kurzov na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Zoznam registrovaných školiacich stredísk s rozsahom ich registrácie nájdete členené po krajoch na stránke kkv.sk.

Zistite, kde sa koná najbližší kurz vo Vašom okolí >>>

 

Aký kurz potrebujem

Kurzy základnej kvalifikácie delíme na:

  1. Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
  2. Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
  3. Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
  4. Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.

Podľa toho, kedy ste získali vodičský preukaz (na skupiny C.., D..), podľa Vášho aktuálneho veku a podľa toho na akom vozidle aktuálne jazdíte alebo plánujete jazdiť, sa určuje, aký kurz potrebujete.

1. Zadajte dátum získania vodičských oprávnení z Vášho vodičského preukazu:


2. Na akom vozidle aktuálne jazdíte?


Pre správnu funkčnosť je potrebné mať povolený JavaScript


Prihláste sa na kurz teraz >>>

 

Ako a kedy vymeniť kvalifikačnú kartu vodiča

Pri výmene karty z rôznych dôvodou je potrebné vždy vyplniť "žiadosť o vydanie KKV", priložiť kolok v predpísanej hodnote a farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm. Podpísanú žiadosť treba doručiť na príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Vytlačiť žiadosť alebo zisťiť viac informácii >>>

 

 

Prečo základná kvalifikácia, pravidelný výcvik a kvalifikačná karta >>>

 

 

Zdroj: kkv.sk, profivodic.sk

b