Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Základná kvalifikácia, pravidelný výcvik a kvalifikačná karta

Vstupom do EU dostalo Slovensko možnosť čerpať výhody, ktoré vstup priniesol. V oblasti cestnej dopravy ide najmä zjednodušenie prepráv, odbúranie colných bariér a formalít, možnosť vstúpiť na nové trhy a pod. Členstvo však prinieslo aj záväzky a povinnosti, ktoré je potrebné plniť. Jednou z oblastí, ktorej sa záväzky voči členstvu v EU dotýkajú, je aj legislatíva. Konkrétne prevzatie právnych noriem EU, ktoré nemajú všeobecne platný charakter a záväznosť (smernice a rozhodnutia) do právneho systému vnútroštátneho práva. Jednou z takýchto povinností bolo aj transponovanie smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel. Výsledkom bolo prijatie zákona č.280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 188/2009 Z.z.

Prečo základná kvalifikácia a pravidelný výcvik

Ustanovenia vyššie uvedenej smernice resp. zákona majú byť jedným z článkov reťazca celoživotného vzdelávania vodičov z povolania. Mnohí z vodičov sa tomuto remeslu venujú celý svoj život a určite uznajú, že počas vyše 30 ročnej kariéry sa môže veľa vecí zmeniť a mnoho vedomostí ktoré nadobudli pri získaní vodičského oprávnenia pre daný typ vozidla už mohli zabudnúť. Nestačí teda celý profesný život prežiť s vedomosťami získanými na začiatku, je potrebné tieto vedomosti po čase oprášiť, doplniť a zaktualizovať. A ruku na srdce, kto z vodičov to spraví dobrovoľne? Je preto potrebná nejaká legislatívna páka, ktorá istým spôsobom prinúti vodičom sa takéhoto preškolenia zúčastniť. To, či to niekedy nie je prehnané (po obsahovej, časovej alebo inej stránke) teraz nebudeme rozoberať. Jednoducho ak sa chce niekto hrdiť titulom profesionál, musí okrem praktickej stránky (ktorú zdokonaľuje každý deň) ovládať aj teoretickú (a tej sa často mnohí vodiči bránia).
Základná kvalifikácia je definovaná ako úroveň vedomostí a praktických zručností potrebných na bezpečné vedenie vozidiel vybraných skupín. Pravidelný výcvik je definovaný ako aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a racionalizáciu spotreby pohonných hmôt. Ktorí vodiči teda absolvovať základnú kvalifikáciu a ktorí pravidelný výcvik.

Kto potrebuje základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik

1.Základná kvalifikácia

Podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie (ďalej len ZK) alebo pravidelnému výcviku (ďalej len PV) sú povinný všetci vodiči, ktorý chcú viesť vozidlá skupín C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E po 10.9.2008 (osobná doprava) alebo 10.9.2009 (nákladná doprava). Nie každý vodič však musí absolvovať ZK. Povinnosť absolvovať kurz ZV a úspešne ho dokončiť majú len vodiči, ktorým bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2008 (osobná doprava) resp. 10.9.2009 (nákladná doprava). Vodiči, ktorí majú vodičské oprávnenie so skorším dátumom vydania, nemajú povinnosť podrobiť sa ZK. POZOR!!! Bez potvrdenia o úspešnom absolvovaní ZK nemôžu vodiči, ktorým bol vodičský preukaz po 10.9.2008 resp. 10.9.2009 viesť motorové vozidlo vyššie uvedených skupín!!!

2.Pravidelný výcvik

Ak mal vodič povinnosť podrobiť sa ZK, musí absolvovať PV najneskôr do 5-tich rokov odo dňa vydania osvedčenia o ZK.
Ak vodič nemal povinnosť podrobiť sa ZK, musí absolvovať PV najneskôr do 10.9.2013 resp. 10.9.2014.
Pravidelný výcvik sa opakuje raz za 5 rokov, to znamená, že potvrdenie o PV platí vodičovi 5 rokov odo dňa vydania osvedčenia o PV.

Koľko čo trvá

Základná kvalifikácia môže byť vykonaná ako riadna alebo zrýchlená. Kurz riadnej ZK musia absolvovať:

- vodiči mladší ako 21 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín C, C+E

- vodiči mladší ako 21 resp. 23 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín D1, D1+E, D, D+E

Zrýchlený kurz ZK môžu absolvovať vodiči:

- starší ako 18 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín C1, C1+E a starší ako 21 rokov ktorí chcú viesť vozidlá skupín C, C+E

- vodiči starší ako 21 rokov, skupiny D, D+E, ak trasa linky je kratšia ako 50 km, vodiči starší ako 21 rokov, skupiny D1, D1+E alebo vodiči starší ako 23 rokov, skupiny D, D+E.

Kurz riadnej ZK obsahuje teoretickú prípravu v rozsahu 280 hodín a praktický výcvik vo vedení vozidla najmenej 20 hodín. V prípade ak už vodič je držiteľom základnej kvalifikácie napr. v rámci nákladnej dopravy a chce ZK rozšíriť aj o možnosť prepravy osôb, nemusí už opakovať všeobecnú časť ZK, absolvuje iba špecifickú prípravu v trvaní 70 hodín vrátane 5-tich hodín vedenia vozidla. To isté platí aj naopak.
Kurz zrýchlenej ZK tvorí teoretická príprava v rozsahu 140 hodín a praktický výcvik najmenej 10 hodín. Pre prípad uvedený vyššie (rozšírenie ZK) trvá kurz zrýchlenej ZK 35 hodín vrátane 2,5 hodiny vedenia vozidla
Kurz pravidelného výcviku trvá 35 hodín v sedemhodinových denných sústredeniach.

Kto a kde môže robiť kurzy

Kurzy ZK a PV môžu vykonávať iba školiace strediska, ktoré spĺňajú všetky zákonom predpísané podmienky na teoretickú a praktickú prípravu. Školiace stredisko musí byť registrované na výkon takýchto kurzov na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Pred absolvovaním kurzu je preto dobré na príslušnom obvodnom úrade overiť si, či vybrané školiace stredisko spĺňa podmienky na uskutočňovanie takýchto kurzov.

Čo za to

Zákon nestanovuje (podobne ako v prípade vodičského oprávnenia) výšku poplatkov za kurz. V tomto prípade je teda výška poplatkov liberalizovaná a záleží iba na školiacom stredisku akú výšku stanoví. Zákonom o správnych poplatkov je však stanovený poplatok za vydanie osvedčenia o ZK alebo PV vo výške 5 EUR a poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča vo výške 50 EUR.

Kvalifikačná karta vodiča

Kvalifikačná karta vodiča je dokladom o úspešnom absolvovaní kurzu ZK alebo PV. Vydáva sa teda vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o ZK alebo PV. Kvalifikačnú kartu vydáva príslušný krajský úrad dopravy. Vydaná kvalifikačná karta musí spĺňať podmienky uvedené v prílohe č.2 zákona, inak je neplatná. Otázka je, musí mať vodič kvalifikačnú kartu?
Na základe platného znenia zákona môžeme dedukovať, že vodič nemusí byť držiteľom kvalifikačnej karty vodiča. K tomuto záveru vedú skutočnosti.
1. Zákon nikde nestavuje, že vodič je povinný požiadať krajský úrad o vydanie kvalifikačnej karty, uvádza iba, že krajský úrad vydá túto kartu na základe osvedčenia o ZK alebo PV
2. V súčasnosti platné znenie zákona uvádza, že vodič je povinný mať pri vedení motorového vozidla pri sebe osvedčenie o ZK, alebo osvedčenie o PV alebo kvalifikačnú kartu a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu. Stačí teda jeden z troch vyššie uvedených dokladov, nie je striktne dané, že musí byť predložená kvalifikačná karta.
Problém však môže nastať pri medzinárodných prepravách. Vodič je totiž pri vedení vozidla povinný riadiť sa príslušnými zákonmi štátu na území ktorého vedie motorové vozidlo. A keďže jednotlivé národné znenia zákonov prijatých v súlade so smernicou 2003/59/ES sa môžu líšiť, nemusí vo všetkých krajinách postačovať preukázať s osvedčením o ZK alebo PV (navyše vydaním v národnom jazyku). Vodičom sa preto odporúča požiadať po splnení podmienok o vydanie kvalifikačnej karty, ktorej vzor je platný na celom území EU.

leilei123

20181018 leilei3915
houston texans jersey
lacoste pas cher
uggs outlet
christian louboutin shoes
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
giuseppe zanotti shoes
tory burch outlet store
uggs outlet
coach factory store
canada goose jackets outlet
michael kors outlet clearance
nobis jackets
nike nba jerseys
adidas outlet store
canada goose outlet store
kate spade handbags
nike shoes outlet
coach factory outlet online
canada goose outlet store
red bottoms
pandora jewelry outlet
ugg boots
christian louboutin
texans jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
air jordan shoes
ralph lauren outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
uggs outlet
nhl jerseys wholesale
christian louboutin sale
nike shoes on sale
ugg outlet
coach outlet store
coach outlet online
mont blanc outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
michael kors bags
coach outlet online
harden vol 2
coach outlet store
fitflops
christian louboutin shoes
christian louboutin
coach factory outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
jordan shoes
coach outlet store online
canada goose jackets
cheap ugg boots
canada goose jackets
nike blazer pas cher
coach outlet online
christian louboutin sale
cheap michael kors handbags
moncler coats
kate spade
polo outlet factory store
christian louboutin
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
polo outlet online store
nike shoes on sale
uggs outlet
pandora jewelry
uggs outlet
michael kors outlet clearance
jordan 12
canada goose jackets
mbt
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
nike air huarache
salomon outlet
canada goose jackets
christian louboutin sale
coach outlet online
michael kors outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin
michael kors outlet
cheap ugg boots
uggs outlet
fitflops
nike roshe run
nike factory shoes
cheap ugg boots
pandora outlet
michael kors handbags
moncler outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ferragamo shoes
san antonio spurs jersey
coach outlet online
coach outlet
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
moncler jackets
cheap jordan shoes
cheap jordans
miu miu outlet
canada goose jackets outlet
christian louboutin shoes
broncos jersey
ugg outlet online
canada goose
pandora jewelry
kate spade outlet online
christian louboutin
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
uggs outlet online
kate spade handbags
michael kors factory outlet
cheap basketball shoes
true religion uk
ralph lauren polo
michael kors
pandora charms sale clearance
hermes outlet store
canada goose outlet
christian louboutin shoes
mbt outlet
vans sneakers
coach outlet online
mulberry handbags sale
coach outlet store online
michael kors uk
canada goose coats
coach factory outlet
ugg outlet
moncler outlet store
coach outlet online
ralph lauren polo
nike shoes on sale
michael kors outlet online
ugg outlet store
bottega veneta outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans
cheap oakley sunglasses

201810.9chenjinyan

20189.11chenjinyan

20189.11chenjinyan
tiffany rings
mcm backpack
coach outlet
russell westbrook shoes
uggs on sale
longchamp
jordans
baseball jerseys
ysl makeup
michael kors outlet
baseball bats
fitflops
undefeated clothing
true religion
harden vol 2
michael kors outlet
spalding basketball
tiffany jewelry
running shoes
hermes bags
ray bans
prada outlet
ray ban wayfarers
canada goose jackets
hermes belt
ugg for kids
ralph lauren outlet
rolex watches
burberry
nike shox
snapback hats
coach outlet online
nike outlet store
nike shoes for women
jordans
pelikan pens
prada outlet
coach outlet
yoga pants
christian louboutin outlet
birkenstock
nike cortez
canada goose outlet
mikimoto jewelry
ugg boots
valentino
coach factory outlet
air max
yeezy shoes
ugg sale
mcm outlet
ugg boots
maillot de foot pas cher
louboutin
celine
pandora jewelry
nike air max 270
nike tn
nike air max 1
canada goose outlet
nike free
ugg for women
jordan shoes
links of london
ナイキ スニーカー
mcm outlet
canada goose outlet
canada goose sale
cristiano ronaldo jersey
ronaldo jersey
arc'teryx clothing
fjallraven outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
hogan shoes
moncler outlet
michael kors canada
jimmy choo
valentino
kate spade outlet
pandora jewelry/strong>
canada goose jackets
canada goose outlet
vapormax
nike outlet/strong>
adidas outlet
cheap nfl jerseys
nike socks
canada goose coats
canada goose outlet
canada goose jackets
ugg outlet
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
ugg boots
ugg outlet
moncler outlet
moncler jackets
canada goose jackets
20189.11chenjinyan

chenlina

chenlina20180619
kyrie 4
soccer jerseys
pandora jewelry
carrera sunglasses
nike shoes
adidas crazy
philipp plein outlet
versace bags
soccer jerseys
lululemon
ghd hair straighteners
sophia webster shoes
jordan 3
fossil handbags
kobe 12
air more uptempo
jordan 32
replica watches
saucony shoes
swarovski rings
dak prescott jerseys
beats pills
kd 10 elite
steph curry jerseys
soldier 11
converse
champion clothing
kevin durant shoes
tiffany jewelry
lebron 13
chanel handbags
x-large clothing
chanel outlet
curry 3
jordan 8
air zoom pegasus
ralph lauren
tiffany and co
kd 8
insanity workout
nike outlet online
maglia calcio
antonio brown jerseys
jordan 9
under armour shoes
levi's jeans
tiffany co
ferragamo handbags
omega watches
curry 4
tiffany rings
clarisonic
chanel outlet
skechers sandals
jordan 4
vans
chopard jewelry
adidas soccer
kobe 11
prada sunglasses
spalding basketball
g-star jeans
carson wentz jerseys
gentle monster sunglasses
nike flight bonafide
calvin klein jeans
woolrich jackets
jordan 10
armani sunglasses
jordan for kids
marcelo burlon
philipp plein outlet
hollister outlet
lacoste jeans
diesel jeans
ferragamo sunglasses
dsquared2 jeans
isabel marant shoes
tory burch sandals
jordan 13
abercrombie
kevin durant jerseys
victoria's secret
armani jeans
linda farrow sunglasses
russell westbrook jersey
james harden jerseys
lebron james jerseys
kd 10
barbour jackets
armani handbags
snapback hats
giannis antetokounmpo jerseys
supreme clothing
jimmy choo
tom ford sunglasses
curry 5
miu miu sunglasses
kristaps porzingis jerseys
bottega veneta sunglasses
ray ban wayfarers
bally shoes
camisetas de futbol
keen sandals
jordan 14
russell wilson jerseys
harry winston jewelry
teva sandals
nike outlet
10 deep clothing
insanity
freshjive clothing
basket nike
nike dunks sb
burberry clothing
ysl handbags
kd 9
balmain jeans
alexander mcqueen
bulgari jewelry
chi flat iron
versace sunglasses
basketball jerseys
dolce and gabbana
pelikan pens
tiffany jewelry
football shirts
dsquared2 outlet
ferragamo shoes
maillot de foot pas cher
bvlgari sunglasses
gucci handbags
nike air max
mac cosmetics
lululemon sale
bose headphones
paul george shoes
versace clothing
maui jim sunglasses
hermes uk
dolce and gabbana sunglasses
ray ban
bape clothing
tory burch shoes
yves saint laurent sunglasses
nobis jackets
alife clothing
chloe handbags
police sunglasses
babyliss pro nano titanium
givenchy bags
yoga pants
trikots günstig
reebok classic shoes
russell westbrook shoes
nike store
persol sunglasses
karen millen
aaron rodgers jerseys
basketball shoes
hermes jewelry
lebron ambassador 10
givenchy jewelry
furla handbags
nike hyperdunks
soccer jerseys
jbl speakers
mulberry handbags
a bathing ape
jordan 7
lebron 15
dior handbags
ralph lauren jeans
lee jeans
nike canada
kobe 10
designer sunglasses
chloe sunglasses
camisetas de futbol
kyrie irving jerseys
jordan 6
dior sunglasses
monster headphones
lebron 14
the hundreds clothing
abercrombie
prada sunglasses
nike kyrie 2
oakley sunglasses
air foamposite
maillot de foot
manolo blahnik
nine west
jimmy choo sunglasses
puma outlet
supra shoes
dyson hair dryer
ray ban
lebron soldier 9
calvin klein outlet
fussball trikots
michael kors canada
vetements clothing
jordan 2
moose knuckles jackets
mac makeup
ghd hair straighteners
ferragamo belts
huf clothing
new balance
nicholas kirkwood
mikimoto jewelry
nike air trainers
cartier sunglasses
guess handbags
gucci outlet
omega watches
fendi sunglasses
arc'teryx jacket
onitsuka tiger shoes
basket store
chrome hearts jewelry
ysl makeup
tommy hilfiger polo shirts
marc jacobs bags
jordan 31
curry 2
burberry sunglasses
jerseys from china
pasotti ombrelli
parajumpers jackets
tom brady jerseys
golden goose shoes
visconti pens
maglie calcio
jordan clothing
lebron soldier 10
ferragamo belt
nike air max
chenlina20180619

20186.14wengdongdong

20186.14wengdongdong
ralph lauren
timberland outlet
asics running shoes
adidas football boots
jordan 8
swarovski jewelry
prada outlet online
adidas yeezy
burberry outlet
christian louboutin
jordan shoes
mbt shoes
ralph lauren uk
flip flops
nike outlet
michael kors handbags
scarpe mbt
maillot de foot
nike outlet store
pandora charms
gucci slides
air max 270
air max 95
Fußballtrikots günstig
ferragamo outlet
longchamp
air jordan shoes
polo outlet
undefeated shoes
ralph lauren
jordan 12
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors
michael kors outlet clearance
red bottoms
hermes outlet
suicoke
vans shoes
coach factory outlet
oakley sunglasses
supreme uk
pandora jewelry
air jordan 14
puma slides
michael kors handbags
coach outlet online
pandora charms
air jordan
tory burch outlet
marc jacobs
mac cosmetics
burberry canada
adidas outlet
adidas outlet
mcm bags
true religion jeans
michael kors outlet
air jordan
oakley vault
herve leger dresses
nike uk
cheap jordan shoes
jordan xx9
nike cortez
adidas jeremy scott
polo ralph lauren
nike epic react flyknit
pandora jewelry canada
tory burch
nike flip-flops
michael kors outlet online
coach outlet online
adidas nmd
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
y3 shoes
wedding shoes
carnival shoes
vans shoes
louboutin
valentino shoes
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban
new balance sandals
baseball bats
puma fenty
bvlgari rings
prada handbags
swarovski
adidas stan smith
nike outlet online
air max
nike air max
cheap soccer jerseys
juicy couture
birkenstock sandals
coach outlet online
soccer shirts
nike blazer
nike outlet store
balenciaga triple s
air jordan
coach outlet store
beats headphones
belstaff jackets
air max plus
adidas outlet
nike roshe
barcelona jersey
fitflops
hermes kelly bag
longchamp
miu miu shoes
nike revolution
mizuno running shoes
michael kors handbags
nike huarache
tory burch
air jordan
jordan
christian louboutin
coach handbags
bcbg
polo ralph lauren
harden vol 2
supreme outlet
air jordan 11
columbia sportswear
adidas flip flops
nike mercurial superfly
polo ralph lauren
curry shoes
cheap mlb jerseys
supreme
michael kors taschen
manchester united jersey
ralph lauren
superdry
asics
kate spade outlet online
ray ban
coach outlet
timberland boots
air force 1
breitling watches
ray ban sunglasses
timberland outlet
true religion jeans
ralph lauren
dior handbags
louboutin outlet
longchamp outlet
polo outlet
nike lunarglide
longchamp
air jordan
mont blanc
beats by dre
coach outlet online
coach outlet online
giuseppe zanotti shoes
cheap nba jerseys
prada bags
air max 97
jordan 3
air jordan
light up shoes
coach outlet store online
manolo blahnik
nike blazer
air max 2018
air max
nike presto
nhl jerseys
tory burch uk
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
balenciaga sandals
jordans
adidas originals
bottega veneta
stussy hoodie
cheap replica watches
supreme paris
tory burch bags
jordan pas cher
air huarache
malone souliers shoes
coach factory online
balenciaga shoes
adidas superstar
kevin durant shoes
adidas yeezy 350
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
jordans
converse uk
coach outlet
cheap nhl jerseys
jordan 4
harden vol 1
camisetas de futbol replicas
michael kors handbags
kate spade
kate spade
converse shoes
prada handbags
coach
nike free run
michael kors outlet clearance
fußballtrikots ermäßigung
vendita maglie calcio
ray ban outlet
nike free
ray ban sunglasses
stuart weitzman shoes
air max 2017
tag heuer watches
camisetas de futbol baratas
rayban
under armour outlet
off-white shoes
nfl jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
true religion jeans
burberry outlet store
michael kors canada
adidas shoes
oakley sunglasses
mulberry
cartier jewelry
fitflops
wholesale nfl jerseys
timberland boots
pandora charms
ralph lauren polo shirts
lebron 15
adidas slides
new balance
longchamp outlet
coach handbags
coach outlet
mishka clothing
adidas ultra boost
michael kors outlet
yeezy shoes
fitflops
kate spade handbags
coach outlet online
tod's shoes
links of london
nike uk
oakley sunglasses
polo ralph
montblanc pen
michael kors outlet online
oakley sunglasses cheap
kate spade handbags
converse shoes
fila shoes
hermes
ralph lauren
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
nike outlet store online
dolce and gabbana
audemars piguet
soccer jerseys
christian louboutin
jordan 6
dansko shoes
air max 90
ralph lauren
alexander mcqueen shoes
nfl jerseys
nike shoes
roshe run
balance shoes
oakley sunglasses
jordans
nike free
vibram fivefingers
ferragamo shoes
pandora jewelry
soccer jersey
longchamp handbags
air max 1
nfl jerseys
ray bans
maglie calcio
burberry outlet
snapbacks wholesale
flip-flops
true religion jeans
celine outlet
michael kors
christian louboutin
nike shoes for men
ralph lauren
jordan 5
givenchy handbags
prada
coach handbags
nike shoes
mont blanc pens
baseball jersey
christian louboutin
kate spade
nike sb
nike tennis
true religion
ray ban
michael kors uk
coach outlet
coach outlet
air max
coach factory outlet
coach
jordan 1
running shoes
coach outlet
nike dunks
oakley canada
nike outlet
coach outlet
cheap ray bans
pandora jewelry
louboutin shoes
polo outlet
timberland boots
birkenstock sandals
michael kors handbags
hollister outlet
ralph lauren
adidas uk
cheap mlb jerseys
jordan shoes
supra shoes
adidas nmd
nike shox
maillot de foot
nike free
cheap mlb jerseys
kobe 12
breguet watches
longchamp handbags
ferragamo
ralph lauren
adidas wings
birkenstock outlet
kobe 11
yeezy 500
kate spade outlet
nike factory
fingerlings monkey
off-white
cheap nfl jerseys
christian louboutin outlet
louboutin
basketball shoes
jordan retro
nike tn
rolex watches
nike air force
ray ban outlet
hermes bags
nfl jerseys
ray ban sunglasses
air max
nike kyrie 3
hermes birkin bag
flipflops
christian louboutin outlet
flops
20186.14wengdongdong

20180614wanglili

20180614wanglili
coach outlet
michael kors outlet online
nba jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
ralph lauren
superdry shirts
kate spade outlet online
michael kors outlet online
adidas outlet store
michael kors outlet
christian louboutin uk
supreme outlet
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ultra boost
ray ban sunglasses
coach outlet store online
pandora jewelry
vans shoes
coach outlet online
canada goose outlet
mbt outlet
michael kors outlet
moncler jackets
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
louboutin shoes
polo outlet
michael kors outlet clearance
louboutin shoes
michael kors outlet
uggs outlet
pandora rings
jordan retro shoes
canada goose
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
pandora outlet
pandora charms
nike shoes
kate spade bags
canada goose jackets
adidas outlet
ugg outlet
kate spade sale
canada goose
polo outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air max 90
christian louboutin
supreme t shirts
mulberry outlet
cheap jerseys
kate spade outlet
kate spade handbags
pandora outlet
nike outlet
michael kors outlet online
fred perry polo
asics outlet
polo ralph lauren
cheap jordans
kate spade outlet
pandora outlet
canada goose outlet store
uggs canada
mlb jerseys
michael kors outlet
uggs outlet
supreme clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
christian louboutin
red bottom shoes
michael kors handbags
pandora charms outlet
cheap jordans
canada goose jackets
kate spade outlet online
ugg boots
kate spade bags
michael kors outlet
uggs outlet
valentino shoes
nhl jerseys wholesale
pandora jewelry sale
christian louboutin outlet
cheap snapbacks
canada goose outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg boots clearance
polo shirts
christian louboutin
ugg outlet
ugg boots
christian louboutin sale
nike outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet clearance
valentino outlet store
louboutin shoes
kobe 12
christian louboutin shoes
coach outlet
fred perry outlet
cheap jordans
kate spade
rolex replica watches for sale
pandora outlet
polo ralph lauren
polo outlet
christian louboutin
longchamp outlet
coach outlet online
michael kors outlet
true religion outlet online
air max 90
jordan shoes
polo outlet
hermes birkin
pandora charms outlet
moncler jackets
pandora charms sale clearance
coach outlet store online
michael kors handbags
nike air ma 90
ugg outlet
pandora rings
canada goose outlet store
adidas superstar
true religion outlet store
ralph lauren shirts
coach outlet online store
michael kors outlet
20180614wanglili

chenlina20170613 christian

chenlina20170613
christian louboutin sale
retro jordan shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
christian louboutin uk
fitflop sale
adidas nmd
michael kors tote
ed hardy clothing
christian louboutin
polo ralph lauren
vans shoes
burberry outlet
michael kors handbags
miami heat jerseys
rolex watches
adidas yeezy boost 350 v2
supra shoes
ugg boots
retro jordans
michael kors bags
columbia sportswear
knicks jerseys
coach outlet
michael kors handbags
oakley vault
retro jordans
michael kors outlet
louis vuitton handbags
christian louboutin uk
cleveland cavaliers jerseys
adidas yeezy
seahawks jerseys
michael kors outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
Ugg støvler
christian louboutin shoes
coach outlet
jordan 3
coach factory outlet
tory burch outlet
louboutin outlet
nike roshe run pas cher
north face
clippers jerseys
michael kors
louis vuitton handbags
jordan femme pas cher
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
louboutin pas cher
pandora jewelry
nike football boots
coach outlet
nike outlet store
fred perry outlet
tommy hilfiger outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
michael kors veske
ray ban sunglasses
tory burch
kd shoes
ralph lauren uk
rolex watches for sale
scarpe hogan
vans shoes
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet
coach outlet
yeezy 350
oakley sunglasses
cheap mlb jerseys
yeezy boost 350
coach outlet
kobe shoes
oakley sunglasses
rolex watches
coach handbags
spurs jerseys
coach factory outlet
nfl jerseys cheap
cheap basketball shoes
pittsburgh steelers jerseys
pandora jewelry
christian louboutin outlet
adidas yeezy boost 350
christian louboutin
coach factory outlet
yeezy boost 350 v2
ray ban sunglasses uk
sac longchamp
jordan 8
michael kors handbags
polo ralph lauren
giuseppe zanotti shoes
mac cosmetics outlet
nike outlet
michael kors handbags
burberry sale
clarks shoes
christian louboutin
omega watches
cheap jordans
replica watches
mavericks jerseys
kate spade outlet
lebron shoes
oakley sunglasses wholesale
ray ban canada
converse shoes
adidas soccer shoes
mcm outlet
vans shoes
asics shoes
polo outlet
the north face jackets
adidas yeezy
coach outlet
coach factory outlet
michael kors canada
christian louboutin outlet
cheap snapbacks
michael kors handbags
coach outlet
warriors jerseys
michael kors outlet
nike outlet
michael kors outlet
adidas football boots
coach outlet
longchamp outlet
replica rolex watches
michael kors handbags
thunder jerseys
burberry outlet
polo ralph lauren outlet
adidas shoes
vans store
coach factory outlet
michael kors taschen
beats by dre
yeezy 350
michael kors handbags
true religion sale
oakley sunglasses
michael kors handbags
polo ralph lauren
snapbacks wholesale
jordan 6
cheap jordan shoes
nike running
ray ban wayfarer
coach outlet
michael kors taschen
michael kors canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
hermes belt
toms wedges
michael kors outlet online
michael kors uk
michael kors outlet
pandora jewelry
nike soccer shoes
celine handbags
celine outlet
louis vuitton outlet
jordan retro
gucci outlet online
vibram fivefingers
tory burch outlet
michael kors
nike outlet store
coach outlet canada
ferragamo shoes
michael kors väska
kate spade outlet
prada outlet online
fitflops sandals
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
borse louis vuitton
michael kors taschen
coach outlet
the north face
giuseppe zanotti
ralph lauren
burberry outlet
louis vuitton belt
true religion jeans
jordan 4
abercrombie and fitch
michael kors outlet
polo ralph lauren
mcm outlet
prada sunglasses
pandora charms
timberland boots uk
hermes handbags
oakley sunglasses
ugg boots
seahawks jerseys
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton purses
manchester united jersey
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
adidas neo
bengals jerseys
broncos jerseys
louis vuitton outlet online
instyler max
canada goose sale
michael kors canada
ferragamo belt
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
new balance shoes
columbia sportswear
ugg outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton handbags
gucci handbags
ray ban solbriller
oakley sunglasses
adidas outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
louboutin pas cher
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ugg boots
air jordan
toms shoes
kate spade
sac louis vuitton
asics shoes
oakley store
canada goose jakke
adidas yeezy
vikings jerseys
adidas stan smith shoes
tory burch outlet
mbt shoes
michael kors taschen
wizards jerseys
timberland boots
the north face
timberland outlet
adidas stan smith
nike air max pas cher
oakley vault
chelsea jersey
beats by dr dre
michael kors outlet
timberland boots
louis vuitton outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
michael kors uk
true religion outlet
fitflops outlet
cheap nfl jerseys
salvatore ferragamo
michael jordan shoes
adidas yeezy
ralph lauren
louis vuitton outlet
longchamp pas cher
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
louis vuitton
nhl jerseys
prada outlet
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
burberry handbags
the north face
toms outlet
columbia outlet
louis vuitton outlet
chaussures christian louboutin
coach factory outlet
nfl jerseys cheap
ray ban sunglasses
timberland boots
adidas nmd r1
cheap jerseys
ray ban eyeglasses
coach outlet
christian louboutin uk
clarks outlet
pandora rings
adidas stan smith
polo ralph lauren
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet
toms outlet
mlb jerseys
boston celtics jerseys
michael kors väska
oakley sunglasses
coach factory outlet
lunettes ray ban
manolo blahnik
kobe shoes
coach factory outlet
coach purses
michael kors outlet
salomon shoes
longchamp handbags
under armour outlet
polo ralph lauren
birkenstock outlet
nike outlet
coach outlet
burberry outlet online
jordan 13
louis vuitton outlet stores
air jordan 14
oakley canada
hermes uk
converse shoes
michael kors
kate spade handbags
coach factory outlet
patriots jerseys
hermes outlet
oakley sunglasses
gucci shoes
clarks shoes
louis vuitton outlet
fitflop sandals
ralph lauren
michael kors uk
christian louboutin shoes
bulls jerseys
prada bags
nfl jerseys wholesale
chenlina20170613

karta

dobry den,

som drzitelom vp-skup. C a teraz si budem robit v oktobri skup.E, budem musiet mat aj novu kkv? alebo sa len dopise na tej co mam teraz, skupina E_

Dakujem

Potrebujes novu novy kurz

Potrebujes novu novy kurz nova karta..bohuzial je to tak

POTREBUJEM KVK?? ak si chcem

POTREBUJEM KVK?? ak si chcem isť napríklad po drevo alebo štrk s pv3s ktorá je na C značkách ale ja nie som jej vlastníkom ale môj brat

Pripadam si ze zachvilu aby

Pripadam si ze zachvilu aby som mohol sadnut do firemneho auta kde potrebujem C vodicak a prepravim len veci nasej firmy budem potrebovat vacsi pocet opravneni ako pilot dopravneho lietadla....

Tie peniaze co za to pytaju to je neuveritelne.

Dufam ze EU nariadi ze aj vsetky auta budu musiet byt jednej farby.

KKV

Dobrý den chcem sa opýtať robím na nákladnom vozidle v Poľnohospodárskom družstve jazdím väčšinou v okolí podniku občas po krmivo pre družstvo....chcem sa opýtať že či potrebujem KKV...lebo vedúcim my bolo povedné že pokial nerobíme služby tak nepotrebujem mať KKV...inak vodický preukaz na skupiny C a C1 vydaný 7.10.2010....dakujem za odpoved

Veduci nema pravdu aj ti

Veduci nema pravdu aj ti potrebujes kkv a nakolko mas vydany vodicak po roku 2009 Musis robit 140hodinovi kurs atoje Asi 750 evri za kurs veduci nech nachista evri

KKV

ale v zákone sa píše že sa to nevzťahuje na vodičov:g) vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu
osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu...tak teraz neviem či to potrebujem KKV...lebo oni my to nezaplatia a ja 700 euro nemám...dakujem za odpoved

RE KKV

vozidlo pouzivane na nepodnikatelsku prepravu osob alebo nakladu...
co to znamena:

Nepodnikatelska preprava:

vlastnis svoj vlastny nakladak, chodis s nim na nakupy
lebo sa napriklad budujes....
(teda jazdis si sukromne sam pre seba - nikto ti za to nic neplati)

ale ak!!!
- ti za prevoz niekto zaplati (sused ti zaplati za prevoz...a potom ta nabonzuje danovakom...)
- jazdis za odmenu - nemusi to byt peniaz... mozu to byt i zemiaky alebo ina odmena
- alebo prenajimas vozidlo
su podnikatelske aktivity

tvoja praca (soferovanie) je zamestnavatelom platena...
takze je to zasa podnikatelska aktivita... uz ci si
zamestnanec, samost. zarobk. osoba, alebo firma...

ak ti to nezaplatia... musis sam... ak nie...prides o pracu...

KKV

ahoj chcem sa opýtať keď mam česky vodičak a chcem si spraviť KKV na slovensku musím meniť aj vodicky preukaz na slovensky či mi môže ostať česky ???

datum

mam otazku k tym datumom.vodicke opravnenie vydane dna je den kedy som robil skusky alebo kedy mi bol vystaveny vodicak.lebo v pripade straty mam datum vydania povedzme rok 2014 ale ja mam vodicak 20rokov napr. dakujem

mam otazku k tym

mam otazku k tym datumom.vodicke opravnenie vydane dna je den kedy som robil skusky alebo kedy mi bol vystaveny vodicak.lebo v pripade straty mam datum vydania povedzme rok 2014 ale ja mam vodicak 20rokov napr. dakujem

Zdravím.nechce sa mi vsetko

Zdravím.nechce sa mi vsetko studovat co je tu popisane. Mam jednoduchu otazku. mam vodicak sk.C+naves prives. niesom vodic z povolania a nim nemienim byt. ale z casu na cas sadnem do takeho auta a sukromne nieco preveziam ked treba. napriklad auto na preteky taham alebo do lesa na V3s-ke dva krat do roka a pod. musim aj ja teda absolvovat tento kurz? je to celoplosne nariadenia na vsetkych drzitelov opravnení alebo sa to tyka profi vodicov co sa tym živia.dakujem

su dve odpovede

1 MOZES
- sukromne auto, ides si do lesa po drevo ktore je pre
tvoju vlastnu spotrebu
- ides na preteky, nevyhras vratis sa domov

2 NEMOZES
- ak to drevo je pre niekoho, kto ti za prevoz alebo drevo zaplati
- ak na pretekoch vyhras a dostanes odmenu

(odmena ci uz financna alebo naturalna) je povazovana
za podnikatelsku cinnost

alebo VYNIMKY:
(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov
a) vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.,
b) vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou,
Policajným zborom Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou, v, Hasičským a
záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže,
c) vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,
d) nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
e) vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov
havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
f) a na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie
kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku počas kurzu na získanie
1. vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1,
2. osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku,
g) vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,
h) vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu
práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou

Ak sadnes do vozidla tak ako

Ak sadnes do vozidla tak ako si pisal vodicak mas neplatny musis mat kkv

KKV

Cely ten cirkus KKV je dobri na dve veci na nič a na hovno .Ja mam 30 rokou prax a školil nas byvali lampasak .....Taral take nezmysly akože citujem za techniky stav zodpoveda vodič ...ked som mu povedal že ked ma auto ojazdene pneumatiky tak by som si ich mal kupit za svoje kedže zodpovedam za technicky stav či to nieje nahodou povinnost prevadzkovatela vozidla ,on trval na svojom ......Ja som tam išiel s predstavou že to bude niečo o tom ako mame postupovat v pripade niejakych problemou či už pri styku zo zakaznikom alebo s plicijou o tom ani slovo.Ešteže v cene kurzu bol obed jedina pozityvna vec na celom kurze inač strata času.

MOZEM ? NEMOZEM ?????

Dobry den...CHLAPI PORADTE MI STRUCNE....PROSIM !!

Rad by som sa informoval a dostal odpoved na otazku na ktoru mi nevedia a nevedeli odpovedat po dnesnom telefonate ani na ministerstve dopravy a ani na policii a ani v niektorych autoskolach,ich nazory sa rozchadzaju a v zakone 280 nieje zmienka dokedy to musi byt tak skusam najst odpoved u Vas...

VP na skupinu C som dostal 24.2 2014

Oazka znie: Mozem momentalne bez KKV jazdit na nakladnom automobile v EU ?
Dokedy si musim spravit tento KKV kurz ? je stanoveny nejaky datum dokedy to musim mat spravene ?(niektore autoskoly hovoria ze mozem jazdit do septembra 2014) viem ze v mojom pripade je to 140hod...ale chcem vediet ci mozem momentalne jazdit alebo nie .!

Kde je pravda ..prosim napiste mi jednoduchu a strucnu odpoved v zakone 280 nieje o tom ani zmienka neodkazujte ma na stranky lebo uz mi JEBE z tych odkazov a clankov co som precital

PS: Ide ma uz jebnut ,este nemam ani splateny C vodicak a uz musim vydrbat 700 eur za dalsiu karticku ?to kde sme v akej pojebanej unii ?

dkujem prepacte za nadavky ale myslim ze niesom sam ktory je rozhorceny...

Dakujem s pozdravom JOZEF

Nazdar tak ako pisal

Nazdar tak ako pisal kolega.nemozes jazdit potrebujes kkv.slovensko dostalo odklad do septembra2014,ale to len pre vodicov ktory dostali vodicak sk.C.pred septembrom 2009.mozes jazdit ale pocitaj z pokutou ked ta zastavia.Inak je to nahlavu to hej kopu penazi treba ked chces jazdit profesionalne.A inak ta kkv je namiesto skolenia vodicov.A este jedna vec ja cakam za kartou uz 4 mesiac a stale neni vydana.nepochopim tomu.A kopu casu treba stravit v autoskole.

Jozef, odpoviem stručne

Jozef, odpoviem stručne nemožeš. Všetci vodiči, ktorí získali VP na skupinu C po 10.9.2009 a chcú viesť vozidlo skupiny C musia mať urobenú základnú kvalifikáciu až potom môžu viesť vozidlo(zákon 280/2006 §3 ods.4, pís. a,b. Do septembra 2014 možu jazdiť vodiči, ktorí získali VP pred 10.9.2009 a majú povinnosť do septembra 2014 absolvovať pravidelný výcvik, ale toto sa na Teba nevzťahuje. Jaro

Jozef, odpoviem stručne

Jozef, odpoviem stručne nemožeš. Všetci vodiči, ktorí získali VP na skupinu C po 10.9.2009 a chcú viesť vozidlo skupiny C musia mať urobenú základnú kvalifikáciu až potom môžu viesť vozidlo(zákon 280/2006 §3 ods.4, pís. a,b. Do septembra 2014 možu jazdiť vodiči, ktorí získali VP pred 10.9.2009 a majú povinnosť do septembra 2014 absolvovať pravidelný výcvik, ale toto sa na Teba nevzťahuje. Jaro

KKV

ako vodic Mkd ma caka kurz nastastie len v dlzke 35hod ale zaujimalo by ma ci ho musim absolvovat kedze som absolventom SPoPS s odborom doprava a cestnu dopravu som mal ako vyucovaci a maturitny predmet ?
Ako beriem to ako povinnost no bojim sa toho ze aby to nedopadlo ako u kolegov ze skoliaci pracovnik zbietal informacie a poznatky od absolventov toho kurzu.
Aky to ma vyznam ked skoliaci pracovnik ma len v uvodzovkach teoreticke poznatky a na prednaskach rozprava o vozom parku z cias Marie Terezie " liaz a avia " ako je to trocha na smiech.
Zatial odomna ziadnu kartu okrem vodicaka nikdy nechceli v zahranici no mam informaciu od francuzkej inspekcii prace ze ked nam skonci vynimka po tom pojdu ako vcely po mede.
Tie ceny pre novych soferov su take ake su radsej sa nevyjadrujem k tomu optoti nemecku a rakusku kde to stoji x krat viac ako u nas no sediet tam nejakych 300 az neviem kolko hodin trocha na zamyslenie.kedy ma clovek potom pracovat.Podla mna to mali spravit ako kurz ADR po 4 dnoch aj ten naj... hlupak to chapal.4 dni teorie a pre zaciatocnikov 3dni praxe zaklady a by bolo.
Aj tak iba realna prax sofera nauci....ziadne kurzy
tak ako s cuvanim mozte mat aj 1000hodin teorie ale kym nebudete mat prax tak to nikdy nebudete vediet.
.

KKV

zdravím , mam spraveny vodicak na skupinu C od roku 2008 vyslo mi ze mi staci absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin do septembra 2014 nevie niekto cenu?
momentalne na nakladnom nejazdim len na kombajne kde staci T ale chcem vediet co sa stane ak si dovtedy ten kurz nespravim ani nebudem dovtedy jazdit s nakladnym ,a keby som chcel jazdit potom budem musiet robit iny kurz? alebo ako to je vlastne

Dilema

Zdravím, toho roku som získal oprávnenie na skupinu C a teraz si plánujem urobiť KKV, ale na budúci rok si chcem urobiť aj skupinu C+E bude mi potom platiť KKV aj na C+E alebo ju budem musieť robiť ešte raz? Ďakujem za odpoveď.

Školenie vodičov Nitra

Zdravim vás chlapi v Nitre by v jednej nemenovanej autoškole otvaráli zrýchleny základný kurz na nákladnu dopravu (140h) chcú však aby boli aspoň traja alebo štyria záujemcovia kto by mal záujem kontakt na demko99@post.sk

zdravím,chcem sa opytat

zdravím,chcem sa opytat idem jazdit MKD,mam viac ako 21 rokov,vodicak sk. C mam od 19.7.1990, vodicak sk. E mam od 23.2.2012,potrebujem KKV,ZV,PV?Dakujem.

Zdravím,

nakoľko ste vodičské oprávnenie skupiny C získali pred 10. 9. 2009, Vašou povinnosťou je najneskôr do 10. 9. 2014 absolvovať kurz pravidelného výcviku na nákladnú dopravu v rozsahu 35 hodín. Skutočnosť, že vodičské oprávnenie skupiny C+E ste nadobudli až po vyššie uvedenom dátume, na tom nič nemení - stále je to nákladná doprava (viď § 3 ods. 6 Zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov).
S pozdravom Marek

A co taki vodici ktori uz

A co taki vodici ktori uz toto osvedcenie maju a plati im napr.do aprila 2014 ako mne.Musia ist aj tak znova na kurz?

Nemusia ísť znova na kurz,

Nemusia ísť znova na kurz, ak sú držiteľmi osvedčenia o ZK oprávňujúceho viesť vozidlo, ktorého vedenie si napr. vyžaduje VO skupiny C a prejdú na vozidlá, na ktoré je potrebné VO skupiny C+E. Obdobne to platí aj pri vodičoch osobnej dopravy. Jedine pri zmene z osobnej dopravy na nákladnú alebo naopak je potrebné absolvovať rozdielový kurz ZK.

Co tu zdochol pes?Ziadna

Co tu zdochol pes?Ziadna diskusia o KKV,ZV,a PV?

A čo by si rád

A čo by si rád prediskutoval?

Ide o to ze ja mam

Ide o to ze ja mam pravidelny vycvik aj osvedcenie o nom ktore mi plati do 15.4.2014.A teraz som z toho pako,lebo kazdy mi tvrdi ze ten kurz musim znova absolvovat najneskor do septembra 2013.Plati teda datum platnosti uvedeny na osvedceni alebo musim ist na kurz nejneskor do septembra 2013 co je cca o 7 mesiacov skor ako by som mal?

KKV

Inač dá sa to vybavit aj bez skúšok ale iba ak máte vychodenú školu kde ste mali predmet ktorý sa vola Cestná Doprava. Ja som volal akurat včera na Krajský úrad a ten Pán čo to dvihol hovoril že ak mu donesiem vysvedčenie a bude to v poriadku tak možem rovno žiadosť vypísať.

Ok mal som na skole tento

Ok mal som na skole tento predmet. To znamena ze mozem poziadat o kartu aj bez toho potvrdenia z nejakeho skoliaceho strediska?
Vdaka za odpoved
miso

KKV

ja som mal dva roky v skole predmet Motorove vozidla,tak aj mne vydaju kartu bez skusok staci len doniest vysvedcenia?

vycvik vodicov aj mimo EU

zaoberam sa v sucasnosti problematikou odborneho vycviku vodicov a zaujima ma, ako je to s odbornym vycvikom mimo Europy tzn. Amerika, Azia, Australia.

za odpovede dakujem

Celé je to choré

v decembri 2011 som si rozšíril vodičák o C takže mám B,C,T, to ma vyšlo na cca 730 E. Plánujem urobiť ešte E a vybaviť kartu vodiča, čo ma vyjde dúfam že tak do cca 500 E, a teraz tu čítam, že potrebujem akúsi KKV, čo zhruba stojí 700 E. Takže keď to zhrniem dokopy vodičák rozšírený o C, E s kartou vodiča a KKV ma vyjde na cca 2000 E. Kde mám na to zobrať, a kedy sa mi táto investícia vráti? Ktorý zamestnávateľ mi dá toľko zarobiť, aby sa mi to vrátilo? A najlepšie na tom je, že autoškola ma o KKV vôbec neinformovala. Keby som vzal v úvahu že by som chcel kurz ADR, a započítal si ešte vodičák na B a T, ktorý som si pred tým robil, tak už sa pomaly blížim k 3000 Eurám. To je už moc aj na vola, a zamestnávatelia budú nad nami ešte ohŕnať nosom. Vymyslieť legislatívu aby od ľudí vybrali ešte viac peňazí to tym hore ide dokonale.

cele je to len o peniazoch

nemam nič proti školeniam a samozrejme že su potrebné ale tych 140 hodin a ešte ktomu 700 euro to je fakt dost

Cele je to len o peniazoch

Ja proti takýmto školeniam ako je KKV výhrady mám. Je to blbosť na ntú, a zdieranie vodičov, pretože máloktorý zamestnávateľ KKV preplatí, a aj tak každý vodič musí každý rok absolvovať povinné preškolenie vodičov, takže je týmto úplne zabezpečená profesná odbornosť vodiča, čo sa týka zmien vyhlášok a pravidiel cestnej premávky a aj mnoho ďalšieho. Začínajúci vodič si musí KKV na beton zaplatiť zo svojho, je to autoškola na dvakrát. JE TO CELÉ LEGÁLNE OKRÁDANIE OBYČAJNÝCH ĽUDÍ ZLOČINECKOU BANDOU ZVANOU POLITICI, KTORÍ PRIŠLI NA TO, ŽE NAJLEPŠIE SA KRADNE FORMOU ZÁKONNOU.

nikto ti nekázal do toho

nikto ti nekázal do toho ísť, tak teraz nenariekaj, ja mám A,B,C,D,E,T ,KKV, kartu vodiča,ADR,VZV a nechci vedieť čo ma to stálo

Ďalší taký

ktorý je ochotný platiť za zbytočné kvalifikácie a kurzy, len preto že niekto vymyslel vyhlášku,a z tohoto ryžujú školitelia a iní mecenáši, ak si spokojný tak si rob dalšie kurzy kvalifikácie, plať ako blbec, keď máš na vyhadzovanie peňazí do luftu, ja spokojný nie som, a myslím že ani mnohí další, a keď už takéto sprostosti musíme mať a zaplatiť si za ne, tak chcem a myslím že je to pochopiteľné, aj adekvátny plat od zamestnávateľa. Ešte raz pre teba len tak ďalej ohni chrbát a plať ako sprostý, druhý si za tvoje ťažko vydreté peniaze bude válať gule niekde pri mori.

nie som spokojný, tak ako

nie som spokojný, tak ako ty, ale keby ,že tu mám nariekať nad všetkým čo sa mi nepáči tak sme tu do rána, ako keby si nevedel ako to chodí v realite, ľudia sa nevedia zjednotiť a spojiť aj v ďaleko závažnejších veciach ako sú nejaké školenia, každý má svoju cenu , nikto ti nebráni si nájsť zamestnávateľa ,ktorý ťa adekvátne ohodnotí, nech sa ti darí

logika ??

Zdravím vodiči. Pred pár dňami som dorobil vp. D+E. Celý vodičák ma prišiel na 2600€. Teraz jak debil, nehovoriac o tom že som dnes zase platil doktorke 18€ za jedno razítko - zdravotná spôsobilosť vodiča, mám zase dať 600€ autoškole a tomuto štátu aby som počúval zase nejakého chuja jak mi vysvetluje to, čo som v tej autoškole počúval mesiac dozadu ? To je nelogické a nehumánne. Tieto školenia by mali absolvovať vodiči čo im bol vydaný vodičák 5 rokov dozadu, a nie teraz my mladí, čo sme sa ledva spamätali z tej ceny za kurz, a už zase ďalšie výdavky. Kde na to mám stále brať ? Ja si asi fakt budem musieť zobrať pôžičku iba na ten kurz.. Je to CHORÉ celé toto kam to speje..
ŠTRAJKUJEM ! Budem jazdiť zatial bez toho, spravím si to priebežne popri robote. Teraz som odišiel z roboty len aby som mohol začať konečne jazdiť na kamióne, no nemám žial ani čas, ani peniaze na kurz. Takže to bude musieť počkať do prvej výplaty z jazdenia..
Apropo, jaké sú sankcie za jazdu bez kkv ?
Len tak pre info: mám 21r, D(C,T) mám od 12/2011, E mám od 01/2012.
Som finančne v riti z toho čo som platil za celý vodičák, kurzy, karty, psychotesty, prehliadky, kolky, školenia a pod.. Je to nedomyslené a prehnané, nakoľko ceny kurzov niesu štátom regulované. Keby autoškola chce tak si nepýta 600€, ale kludne aj 1000€...

Prosím vás ak niekto viete čo mi hrozí v prípade jazdy bez kkv, ak ma zelení stopnú, napíšte mi to. Díky.

KKV

zdravim pani je mi jasne ze KKV potrebujem pretoze VP C+E som robil az v roku 2010 preto by som sa chcel opytat ci niesu neake firmy co by ma zobrali bez nej a v ramci zamestnania by mi ju pomohli neako spravit.....alebo aj ked je to blbe tak sa dohodnut neako s autoskolou aby som tam nemusel chodit aspon nie celych 260 hodin polopate povedane vybavit si ju neako bokom diky za odpovede

čau, radšej zoberú

čau, radšej zoberú takého ktorý si to zacáloval z vlastného alebo takého čo to ešte nepotrebuje mať, v zákone je jedna výnimka kedy nepotrebuješ absolvovať teoretickú časť školenia...
Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie a
skúšky toho, kto sa preukáže vysvedčením o ukončení učebného alebo študijného odboru v
rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedčením preukáže len absolvovanie
odborných tém teoretickej časti základného výcviku, potom sa praktickému výcviku musí
podrobiť aj tento žiadateľ.

b