Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Organizácia pracovného času a doba odpočinku vodiča pravidelnej autobusovej dopravy do 50 km

Pracovný čas je maximálne 48 hodín za týždeň. Rozvrhnutie pracovného času musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť najmenej týždeň vopred. V priebehu štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov nesmie byť priemerný pracovný čas vrátane nadčasov väčší ako 48 hodín.

Nočná práca - priemerný pracovný čas medzi 22:00 a 6:00 nesmie presiahnuť desať hodín za 24 hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Čas jazdy za deň je maximálne 10 hodín za 24 po sebe nasledujúcich hodín.

Nepretržitý čas jazdy medzi dvoma prestávkami je maximálne 4 hodiny.

Prestávka musí byť minimálne 30minút po 4 hodinách jazdy. Prestávku možno rozdeliť na časové úseky, z ktorých každý trvá najmenej 15minút.

Ďalej zákon č. 467/2007 určuje prestávku

 - 30minút po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je viac ako 6hodín a menej ako 9hodín a

- 45 min. po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je dlhší ako 9hodín.

Tieto prestávky je možné rozdeliť na časové úseky najmenej 15 minút.

Odpočinok medzi dvoma zmenami musí byť minimálne 11 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín. Odpočinok je možné 3 krát za týždeň skrátiť na najmenej 6 hodín (skrátenie nemôže nasledovať po sebe) a odpočinok musí byť do konca nasledujúceho týždňa predĺžený o čas skrátenia. Odpočinok je možné rozdeliť na 3 časti, pričom najmenej jedna časť musí byť predĺžená na najmenej 12h.

Týždenný odpočinok je minimálne 24 hodín spolu s denným odpočinkom 11 hodín.

b