Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Organizácia pracovného času a doba odpočinku vodiča autobusovej dopravy

(okrem vodiča pravidelnej autobusovej dopravy do 50 km)

Pracovný čas je maximálne 56 hodín za týždeň. Rozvrhnutie pracovného času musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť najmenej týždeň vopred. V priebehu štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov nesmie byť priemerný pracovný čas vrátane nadčasov väčší ako 48 hodín.

Nočná práca - priemerný pracovný čas medzi 22:00 a 6:00 nesmie presiahnuť desať hodín za 24 hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Čas jazdy za dva po sebe nasledujúce týždne je maximálne 90 hodín.

Čas jazdy za týždeň je maximálne 56 hodín.

Čas jazdy za deň je maximálne 9 hodín (2 krát za týždeň sa môže predĺžiť na 10h).

Nepretržitý čas jazdy medzi dvoma prestávkami je maximálne 4,5 hodiny.

Prestávka musí byť minimálne 45 minút po 4,5 hodinách jazdy. Prestávka môže byť nahradená prestávkou trvajúcou najmenej 15 minút, po ktorej nasleduje prestávka trvajúca najmenej 30 minút.

Ďalej zákon č. 467/2007 určuje prestávku

- 30minút po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je viac ako 6hodín a menej ako 9hodín a

- 45 min. po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je dlhší ako 9hodín.

Tieto prestávky je možné rozdeliť na časové úseky najmenej 15 minút.

Odpočinok medzi dvoma zmenami v priebehu každých 24 hodín po ukončení predchádzajúcej doby denného odpočinku, alebo týždenného odpočinku je potrebné čerpať minimálne 11 hodinový odpočinok. Maximálne 3 krát za týždeň je možné odpočinok skrátiť na minimálne nepretržitých 9 hodín. Skrátenie odpočinkov môže nasledovať po sebe. Odpočinok sa môže čerpať v dvoch dobách, z ktorých prvá doba musí byť nepretržitý úsek trvajúci najmenej 3 hodiny a druhá doba musí byť neprerušovaný časový úsek trvajúci najmenej 9 hodín.

Týždenný odpočinok musí byť minimálne 45 hodín. Odpočinok sa môže skrátiť na 24 hodín a toto skrátenie sa musí nahradiť primeraným odpočinkom čerpaným v celku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po týždni v ktorom došlo ku skráteniu.

 

b