Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Organizácia pracovného času a doba odpočinku vodiča osobnej dopravy s počtom miest na sedenie 9 a menej

 

Pracovný čas je maximálne 60 hodín za týždeň. Rozvrhnutie pracovného času musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť najmenej týždeň vopred. V priebehu štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov nesmie byť priemerný pracovný čas vrátane nadčasov väčší ako 48 hodín. 

Nočná práca - priemerný pracovný čas medzi 22:00 a 6:00 nesmie presiahnuť desať hodín za 24 hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Nepretržitý čas jazdy medzi dvoma prestávkami je maximálne 4 hodiny.

Prestávka musí byť minimálne 30 minút po 4 hodinách jazdy. Prestávku možno rozdeliť na časové úseky, z ktorých každý trvá najmenej 10minút.

Ďalej zákon č. 467/2007 určuje prestávku

- 30minút po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je viac ako 6hodín a menej ako 9hodín a

- 45 min. po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je dlhší ako 9hodín.

Tieto prestávky je možné rozdeliť na časové úseky najmenej 15 minút.

Odpočinok medzi dvoma zmenami - odpočinok je možné 3 krát za týždeň skrátiť na najmenej 6hodín (skrátenie nemôže nasledovať 2 dni po sebe) a odpočinok musí byť do konca nasledujúceho týždňa predĺžený o čas skrátenia ak bola predchádzajúca pracovná zmena kratšia ako šesť hodín, minimálny denný odpočinok možno skrátiť na čas trvania pracovnej zmeny.

Týždenný odpočinok je minimálne 24 hodín spolu s denným odpočinkom 11 hodín.

b