Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Deň pamiatky obetí dopravných nehôd sa prvýkrát uskutočnil v roku 1993 vo Veľkej Británii a odvtedy si ho mimovládne organizácie spolu s verejnosťou v mnohých krajinách pripomínajú. Zámerom Dňa je upozorniť na dôsledky nezodpovedného správania sa na cestách, uctiť si obete dopravných nehôd ako aj upozorniť na ťažké emočné a praktické ekonomické dôsledky týchto nehôd, do ktorých sa dostávajú rodinní príslušníci obetí.

V roku 2005 Organizácia Spojených národov prijala rezolúciu, ktorá žiada vlády sveta, aby si každý rok v tretiu novembrovú nedeľu pripomenuli Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.

Tohto roku si ho budeme pripomínať v nedeľu 18. novembra 2012.

Tento Deň upriamuje pozornosť svetovej verejnosti na dopravné nehody, ale aj ich ekonomické dôsledky pre spoločnosť. Zároveň upozorňuje na opatrenia, ktoré vhodnou prevenciou dokážu zabrániť katastrofálnym dôsledkom nehôd na cestách. Pripomína vládam a komunitám prijať zodpovednosť za to, aby naše cesty boli bezpečnejšie.

Každý rok je pri dopravných nehodách usmrtených až 1,2 milióna ľudí na celom svete, zanechávajúc za sebou zničené rodiny a komunity. Dôvody sú podľa policajtov jasné. Vodiči jazdia rýchlo. Nerešpektujú priechody pre chodcov alebo nedodržiavajú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. Významné miesto v nehodovosti zohráva aj alkohol. Veľa ľudí zomiera v mladom produktívnom veku. Dôsledkom týchto traumatických udalostí je nepredstaviteľné narastajúce trápenie. Tak ako pretrvávajúca emocionálna a psychická bolesť, tak aj strata člena rodiny môže podstatne ovplyvniť chod domácnosti. V mnohých krajinách sa takéto rodiny vplyvom finančnej záťaže pri dlhotrvajúcej zdravotníckej starostlivosti či straty živiteľa, prepadajú na okraj chudoby. Aj napriek obrovskému rozmeru, ktorý v spoločnosti tento problém vytvára, sú narastajúce štatistiky úmrtí a zranení pri dopravných nehodách vo svete doteraz stále ignorované. Vlády, mimovládne organizácie i obete dopravných nehôd sa snažia poukázať na túto problematiku, zvýrazniť význam prevencie avšak stále je to málo, pokiaľ nebudú ochotní prevziať časť svojej zodpovednosti aj samotní jednotlivci, čiže verejnosť.

Ciele a kľúčové odkazy Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd:

  • Pripomenúť si pamiatku obetí dopravných nehôd a vyjadriť empatiu pozostalým
  • Zlepšiť povedomie o práci tých, ktorí sú zodpovední za profesionálne poskytnutie pomoci pri dopravných nehodách– hasiči, polícia, zdravotníci, právni zástupcovia ako aj tých laikov, ktorí vedia a sú ochotní poskytnúť prvú pomoc okamžite
  • Upriamiť pozornosť na úmrtia a zranenia pri dopravných nehodách, ako aj na riziká hroziace všetkým účastníkom cestnej premávky, ktoré naberajú rozmer epidémie
  • Zvyšovať povedomie o závažnosti ako aj dopade dopravnej nehody na rodiny a komunity, zvyšovať povedomie o nutnosti zlepšovať starostlivosť o postihnutých a pozostalých
  • Zvýrazniť možnosti prevencie a schopnosti vedieť prevziať zodpovednosť za porušovanie zákonov na cestách
  • Vyzvať verejnosť aby osobným príkladom podporili preventívne opatrenia bezpečnosti na cestách.

Zdroj: KR PZ Prešov

b