Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

kkv

Dobrý deň, mám otázku:
absolvoval som kurz v autoškole vp D, potom KKV. teraz čakám na vydanie vp, aby som mohol nahlásiť jeho číslo ku kvalifikačnej karte. vp mi určite príde do 1.7. kedy by som mal nastúpiť na sad-ku, ale kvalifikačná karta určite nie. Môže ma zamestnávateľ zamestnať, stačí nejaké potvrdenie o absolvovaní alebo budem musieť čakať na vydanie karty a až potom nastúpiť? Za odpovede (aj na email) vopred ďakujem.

disi

1. Zákon nikde nestavuje, že vodič je povinný požiadať krajský úrad o vydanie kvalifikačnej karty, uvádza iba, že krajský úrad vydá túto kartu na základe osvedčenia o ZK alebo PV
2. V súčasnosti platné znenie zákona uvádza, že vodič je povinný mať pri vedení motorového vozidla pri sebe osvedčenie o ZK, alebo osvedčenie o PV alebo kvalifikačnú kartu a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu. Stačí teda jeden z troch vyššie uvedených dokladov, nie je striktne dané, že musí byť predložená kvalifikačná karta.
Problém však môže nastať pri medzinárodných prepravách. Vodič je totiž pri vedení vozidla povinný riadiť sa príslušnými zákonmi štátu na území ktorého vedie motorové vozidlo. A keďže jednotlivé národné znenia zákonov prijatých v súlade so smernicou 2003/59/ES sa môžu líšiť, nemusí vo všetkých krajinách postačovať preukázať s osvedčením o ZK alebo PV (navyše vydaním v národnom jazyku). Vodičom sa preto odporúča požiadať po splnení podmienok o vydanie kvalifikačnej karty, ktorej vzor je platný na celom území EU.

zamestnať ťa môže, no

zamestnať ťa môže, no nemal by si viesť vozidlo na ,ktoré je potrebné okrem iných dokladov aj osvedčenie o základnej kvalifikácii vodiča osobnej dopravy alebo kvalifikačná karta vodiča

b