Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Začiatok a skončenie pracovnej cesty

Mám otázku ohľadne pracovnej cesty zamestnanca, ktorý má kumulovanú funkciu skladník, vodič z povolania.
Zamestnanec nemá písomne určené pravidelné pracovisko podľa § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách. Pravidelným pracoviskom je teda miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve: sídlo firmy.
Miesto nástupu a miesto skončenia pracovnej cesty je určené podľa § 3 ods. 1 zákona o cestovných náhradách ako sídlo firmy.
Zaujíma ma začiatok a koniec pracovnej cesty, čo sa týka času.
Zamestnanec príde do sídla firmy, naštartuje vozidlo, pristaví ho pri sklad a nakladá tovar napr. 2 hod. Na tachografe je už zaznamenaný výkon.
Začína sa jeho pracovná cesta až okamihom opustenia sídla firmy alebo podľa tachografu už keď začne nakládku?
To isté je aj pri skončení pracovnej cesty. Je čas skončenia pracovnej cesty príchodom vozidla do sídla firmy alebo až po vykládke tovaru a po zaparkovaní vozidla v sídle firmy?
Je potrebné to vedieť kvôli správnemu určeniu výšky stravného.
Sú totiž prípady, kedy mu pracovná cesta bez započítania nakládky v sídle firmy trvá 4 hod, ale s nakládkou 6 hod.

Ja mám diéty od momentu

Ja mám diéty od momentu keď opustím firmu a keď sa vrátim je ukončenie. Našťastie sa vraciam raz za dva dni. :-) A keďže on to má pod 5h tak má asi smolu potom. Podľa toho čo som tu čítal v http://www.profivodic.sk/node/16 asi by nedostal nič. To že naštartuje a nakladá s tým asi nebude mať nič. Veď aj vozíčkar naštartuje vozík a behá po dvore :-)
U nás na firme sa to rieši tak, že sa tam napíše susedná firma (kam chodievame občas) ............ tam že sa nakladá. A to UŽ idú diety, lebo niesom vo dvore. :-) Majiteľ firmy to tak prikázal. Inak by som mal polovicu diet čo mám teraz. A za to by mu to nerobil nikto. :-)
Tu to bude asi tak: Ak mu ich niekto bude chcieť dať, tak mu ich dá a ak nebude, tak nedá. Riešiť sa to dá vždy. A dať niekomu nejakých 3,80€ na nejaké jedlo ............. je to veľa??

Kedy začína pracovná cesta?

Presne tak. Podľa toho čo píšete, vodič je na služobnej ceste v okamihu keď opustí priestor firmy. Tzn. až po nákladke. A rovnako je koniec pracovnej cesty pri príchode do priestoru firmy, pred výkladkou. Samozrejme, je možné to upraviť vnútro firemnou smernicou a pracovnou zmluvou kde sa dohodne, kedy začína pracovná cesta.

b