Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

UK

Zdravím Vás. Potreboval by som si ujasniť pár vecí.
Pracujem ako vodič v UK na nákladných autách od 3,5 t do 16 t. Náplňou mojej práce je ale aj nákladka tovaru, t.j. napr. mám na deň urobiť 10 obchodov, v každom jednom nakladám tovar do auta. Ak to zpriemerujem, vyrážam o 6 hod ráno z depa, vraciam sa po 8 až 12 hod., záleží od objemu tovaru a od premávky.
Otázka je: platí pre mňa len dodržiavanie po 4,5 hod jazdy 45 min BP a vôbec sa nemusím pozerať na tých 6 a 9 hod alebo aj že po 6 hod (jazda plus práca) si musím dať prvú BP-30 min(akože 15ka) a ak mi jazda plus práca presiahne 9 hod, tak aj druhú BP- 30 min, ale ak 4,5 hod jazdy mi ubehne skôr ako je 6 hod, musím si dať 45 min BP.
Zamestnávateľ tvrdí, že len 4,5 hod jazdy ma má zaujímať, po nich si musím dať BP 45 min, prípadne rozdeliť na 15 a 30 min v rámci 4,5 hod jazdy, že nakladať môžem koľko len vládzem, ergo jazdiť maximálne 4,5 hod dokopy, potom BP (prípadne rozdeliť BP), potom zase veselo jazdiť max 4,5 hod, zase BP a jazda do 13,5 hod celkového pracovného času za deň.
Ďakujem všetkým za odpoveď.
Majte sa

Andrej na túto otázku Ti

Andrej na túto otázku Ti nikto v tomto fóre nedá fundovanú odpoveď. Prečo?Pracujes v UK, predpokladám na angl pracovnej zmluve. Všetky členské štáty v EU by mali zabezpečiť toto: Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že bez toho, aby bola dotknutá ochrana zabezpečená nariadením (EHS) č. 3820/85 alebo v opačnom prípade dohodou AETR, osoby vykonávajúce mobilné činnosti v cestnej doprave, bez vplyvu na článok 2 ods. 1, nebudú pracovať dlhšie než šesť po sebe idúcich hodín bez prestávky. Pracovný čas sa musí prerušiť na dobu prestávky aspoň 30 minút, ak celkový pracovný čas je od šesť do deväť hodín a aspoň 45 minút, ak celkový pracovný čas je viac než deväť hodín.Je to článok 5 smernice 2002/15. U nás je to zabezpečené zákonom 462/2007. Teda ak by si pracoval ako zamestnanec na takom vozidle, takým modelom práce ako píšeš na SK, moja odpoveď by bola áno, po 6tich hodinách práce si povinný mať 30 min prestávku. Keďže pracuješ v UK neviem, aký zákon anglický sa na teba vzťahuje tam. 561/2006 je jedna vec, tá sa na teba vzťahuje pokiaľ ide o doby jazd a odpočinkov, pokia ide o spomínanú prestávku, to si musiš zistiť tam. Malo by to skôr zaujímať tvojho zamestnávateľa, lebo také veci nikto nekontroluje teba na ceste, ale skôr pri kontrole vo firme.PS: Staper je uplne jedno či jazdíš vnutro alebo medzinárodnu, pokiaľ ide o vodiča nad 3,5t. Aj na vodiča na vnutroštátke sa vzťahuje 561/2006 a opačne aj pre vodiča na MKD platí pokiaľ ide o niektoré body 462/2007.
Jaro

Nakladka nie je odpocinok a

Nakladka nie je odpocinok a rata sa ti do celkoveho vykonu.

b