Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Na akú formu pracovnej zmluvy môže vodič ND,MKD pracovať ?

Na akú pracovnú zmluvu môže vodič ND,MKD pracovať ? O dokladoch je tu veľa info, len o tomto tu nieje zmienka. Pracoval som na dohodu a pri kontrole inšpekciou práce mi bolo povedané že to nie je ok.

Pre shark

Toto som našiel k tvojej otázke:
Zamestnávatelia môžu na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzavierať s fyzickými osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov.
Podľa § 226 Zákonníka práce dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Rozsah odpracovaných hodín zamestnanca sa nezapočítava do maximálneho týždenného pracovného času v zmysle § 85 Zákonníka práce. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Zamestnanci však môžu uzatvárať dohody o vykonaní práce aj s viacerými zamestnávateľmi súčasne. U každého z nich môžu naplniť ročný limit 350 hodín. Práca na dohodu sa nezakladá pracovnou zmluvou, ale dohodou o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno použiť len na práce jednorazové.
Na skončenie pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o vykonaní práce sa vzťahujú osobitné ustanovenia Zákonníka práce. Dohoda o vykonaní práce zakladá v prípade škody inú hmotnú zodpovednosť ako v pracovnom pomere, pre zamestnanca je miernejšia, než je v pracovnom pomere. Pre zamestnávateľa je výhodná, pretože platí len odvody 0,8 percenta na úrazové poistenie a 0,25 percenta na garančné poistenie. Zamestnanec z nej odvody neplatí vôbec.
Odpovedala: Viera Smolníková, odborníčka na pracovné právo

Taktiež je možné pracovať aj na živnostenský list, ale nedoporučujem ! Všade kde som skúmal aj túto možnosť na SK, je ponuka fakturácie od 7 do 10 centov za prejdený km!!!
Aby si mal ako tak adekvátne zaplatené riziko práce na ŽL, musela by zmluvná cena dosahovať minimálne 20centov od km, pretože odvodová povinnosť je čisto už na tebe, taktiež všetky poistky, a nedisponujem informáciou, kto by platil viac ako 10 centov od km na ŽL, takže sa viac oplatí isť pracovať za 12 až 17 centov na km ako zamestnanec, ak neni možné zohnať nič legitímne už, ale ako zamestnanec ak pristúpiš na túto formu odmeňovania, táto je v rozpore z nariadením EHS 561/2006, takže je to nezákonné.

staper

Ďakujem za odpoveď !!!

...staper...

...celkom zbytočne sa namáhaš a marniš svoj čas s vyčerpavajucimi odpovedmi...na tejto fore slovička DAKUJEM sa nedočkáš...

...ikx...

to hovoríš za seba ! nie každý je "PAKO" !

Celkom zbytočne možno nie

Ani ja neviem, kedy budem potrebovať pomoc, ak môžem, pomôžem, len nie vždy to dobre dopadne a niekedy platí to staré-za dobré nikdy nič dobré nečakaj, alebo za dobrotu na žobrotu. Ale nikdy nebudem nikoho zatracovať dopredu, ono niekedy čas ukáže, kto stojí za dôveru a priateľstvo. Slovičko ďakujem nečakám. Na niektoré príspevky nereagujem, pretože sú to otázky, na ktoré by mal aj začínajúci vodič odpoveď vedieť, a ak aj nie, aj na tejto stránke sa odpoveď nájsť dá. Len je to niekedy jednoduchšie niečo sa ikx krát pýtať, aj keď to tu už je. Zostávam s pozdravo súdruhu.

Ďakujem

Ja Vám Staper ďakujem! Toto fórum má hlavný účel toho, aby si vodiči radili a pomáhali si. Bohužiaľ niekedy to dopadne úplne ináč ako si predstavujeme.

b