Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Nezmysly pri klasickej nálepke a aj elektronickom satelitnom mýte

Image(DRAHOVSKY.BLOG.SME.SK) Na legislatívne nezmysly sa príde väčšinou náhodou až keď konkrétna situácia vznikne. Tak je to aj s diaľničnými nálepkami a tak isto to s najväčšou pravdepodobnosťou bude aj pri elektronickom mýte na Slovensku. K tomu všetkému sa tieto pôvodom legislatívne nedorobky transformujú cez políciu na šikanovanie čo vedie k všeobecnej nespokojnosti s riadením štátu.

Prípad prvý:
Vodič osobného auta z Poľska chcel prejsť diaľnicou do Maďarska. Preto v predajnom mieste diaľničných nálepiek požadoval nálepku do 3,5 tony, ktorá platí týždeň. Lenže bola momentálne vypredaná a tak si kúpil nálepku pre vozidlá nad 3,5 tony, ktorá platí len jeden deň.

Hoci jednodňová nálepka pre vozidlo nad 3,5 tony je drahšia ako týždňová pre vozidlo do 3,5 tony, polícia tohto vodiča pri náhodnej kontrole pokutovala ako keby nálepku nemal. Vo vyhláške 734/2004 Z. z. sa vozidlá rozdeľujú podľa hmotnosti na tri kategórie: do 3,5 tony, od 3,5 tony do 12 ton a nad 12 ton s tým že pre každú kategóriu je povinná iná nálepka.

734/2004 Z. z. §4 e) celková hmotnosť alebo rozpätie celkovej hmotnosti vozidla, pre ktoré nálepka platí,

Pritom nikde nie je uvedené, že za splnenie povinnosti sa považuje aj prípad keď má vozidlo nálepku pre vyššiu hmotnostnú kategóriu. Zrejme tvorcu vyhlášky nenapadla takáto situácia ale zato polícia takéto opomenutie v legislatíve využila do krajnosti na šikanovanie vodičov a vyberanie pokút.

Prípad druhý:
S vodičským preukazom skupiny B môžete viest vozidlo o hmotnosti do 3,5 tony a k nemu pripojený vozík do 750 kg. Čiže súprava môže mať nad 3,5 tony. Samozrejme sú tu ešte technické obmedzenia vyplývajúce z osvedčenia o vozidle, ako brzdený / nebrzdený vozík, pomer hmotnosti k vozidlu atd., v každom prípade sa vždy hovorí nie o okamžitej hmotnosti ale o užitočnej hmotnosti čo je v osvedčení "najväčšia prípustná celková hmotnosť". Ak chcete viesť za vozidlom do 3,5 tony vozík s hmotnosťou nad 750 kg, čo je bežný karavan, tak musíte mať vodičské oprávnenie B+E.

Prv na takéto súpravy bolo nutné oprávnenie C čo sú vozidlá nad 3,5 tony. Lenže zákonom 8/2009 Z. z. sme prijali kategorizáciu vodičských oprávnení podľa európskej únie a tak vodiči s vodičským oprávnením B môžu viesť súpravu aj nad 3,5 tony. Tlak na zmenu bol od zahraničných vodičov, ktorí ťahali za vozidlom karavan. Všade stačilo oprávnenie B, pripadne B+E len u nás a v susednej Českej republike muselo byt oprávnenie C.

Práve v poslednom období intenzívnych policajných kontrol začali policajti spočítavať maximálnu hmotnosť vozidla a maximálnu hmotnosť prívesu (napríklad vozíka so zeleninou) a keď bola čo len o desať kg nad 3,5 tony tak pokutovali vodiča, že nemá oprávnenie C, hoci aktuálne platné predpisy o vodičských oprávneniach hovoria niečo iné. Vodiči znalí problematiky sa dokážu obhájiť ale pre ostatných je to len ďalší spôsob šikanovania. V tomto prípade nie chyby v legislatíve ale chyby v nedoškolení policajtov podľa nových predpisov.

Prípad tretí:
Ak si vodič z predchádzajúceho prípadu obháji svoje vodičské oprávnenie na ťahanie vozíka pri súprave s maximálnou hmotnosťou nad 3,5 tony nasleduje pokutovanie vodiča, že nemá na ceste prvej triedy alebo na diaľnici diaľničnú nálepku nad 3,5 tony, pritom jeho okamžitá hmotnosť nie je 3,5 tony. Vyhláška 734/2004 Z. z. hovorí nie o okamžitej hmotnosti ale celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla. Niekto si uvedenú hmotnosť vykladá ako súčet okamžitej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla z titulu fyzického zaťaženia ciest a niekto ako súčet najvyššej prípustnej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla z dokladov o vozidle z titulu jednoduchšieho pokutovania.

Pokutovanie je viac než komické, najmä ak si predstavíme ako by sa mal správať vodič z zmysle platnej legislatívy:

Ak za vozidlom nie je pripojený vozík, tak by mal mať vodič nálepku do 3,5 tony. Ak pripojí vozík, tak by mal diaľničnú nálepku do 3,5 tony zoškriabať a nalepiť nálepku nad 3,5 tony. Ak opätovne vozík odpojí tak by mal zoškriabať nálepku nad 3,5 tony a nalepiť do 3,5 tony. Ak si myslite, že by mala stačiť nálepka nad 3,5 tony tak si znova prečítajte prvý prípad.

Podľa mňa aj v tomto prípade ide o šikanovanie vodičov pričom sa využíva nejednoznačnosť vyhlášky 734/2004 Z. z. a najmä to, že nemáme zosúladené legislatívne normy medzi sebou. Podľa jedného predpisu je vozidlo/súprava do 3,5 tony inak deklarované ako podľa druhého predpisu.

Mám avízo, že aktívny policajt vyžadoval nálepku nad 3,5 tony na vozidlo o hmotnosti menej ako 3,5 tony, len za to, že v osvedčení o vozidle našiel údaj "Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy", ktorý bol nad 3,5 tony.

Pozeral som ako je to s diaľničnými nálepkami v zahraničí. Väčšinou je to podľa charakteru vozidla, niekde podľa okamžitej hmotnosti, niekde podľa maximálnej prípustnej hmotnosti a niekde aj podľa hmotnosti/tlaku na nápravu. Myslím si, že v základnej kategorizácii vozidiel by sa mala Európska únia zjednotiť, tak ako pri vodičských oprávneniach a to osobné vozidlo nech je všade osobné vozidlo.

Prípad štvrtý:
Toto nás ešte len čaká. Ak nedôjde k rozumnej zmene legislatívy tak od 1.1.2010 všetky vozidla/súpravy nad 3,5 tony, budú musieť mať palubnú jednotku pre elektronické myto.

U skutočných nákladných vozidiel to nie je problém, ale u osobných aut s prípojným vozidlom to problém je. Nie je domyslené čo robiť keď vodič pripojí vozík, odpojí vozík atd., či za každým budelepiť nálepku, požičiavať a vracať palubnú jednotku, pripadne ju len zapínať a vypínať a nastavovať aktuálny počet náprav/hmotnosti.

Druhý problém je kam palubnú jednotku umiestniť najmä pokiaľ je palubná jednotka väčšia. Do zorného pola vodiča sa nesmie, na airbag spolujazdca sa nesmie tiež. U širších vozidiel by sa dala dať do stredu a elektricky pripojiť do zapaľovača cigariet. Horšie to bude v prípade pokovených čelných skiel, pod ktorými nefungujú navigačné prístroje bez externej antény, ktorá musí byť umiestnená v nepokovenom mieste, zvyčajne tesne pod spätným zrkadlom.

Záver:
Som zvedavý ako to bude fungovať v prípade vodičov osobných vozidiel s karavanmi, ktorí Slovenskom len 2x do roka prechádzajú a najmä z titulu mediálne avizovaného špeciálneho poplatku (okrem kaucie) za zapožičanie palubnej jednoty.

Aby z titulu nedomysleností v legislatíve neskončil slávny slovenský satelitný mýtny systém neslávne.

 

 

Čítaj celý článok >>

Článok pochádza zo stránky drahovsky.blog.sme.sk .

Autor: Jozef Drahovský

b