Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Od 15. októbra je v platnosti Mýtny poriadok

ImageMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo k prvému októbru vyhlášku 388/2009 – Mýtny poriadok. Profivodic.sk vám ponúka jeho znenie rozdelené podľa jednotlivých paragrafov:

 

1.    §1 Predmet  úpravy

2.    §2 Základne pojmy

3.    §3 Návrh na uzavretie zmluvy

4.    §4 Zmena údajov

5.    §5 Vozidlo oslobodené od mýta

6.    §6 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest

7.    §7 Režim predplatného mýta

8.    §8 Režim následného platenia mýta

9.    §9 Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky

10.    §10 Spôsob a podmienky úhrady mýta

11.    §11 Zabezpečenie záväzku úhrady mýta

12.    §12 Zabezpečenia záväzku vrátenia palubnej jednotky

13.    §13 Spôsob nakladania s palubnou jednotkou

14.    §14 Inštalácia a umiestnenie palubnej jednotky

15.    §15 Nastavenie palubnej jednotky

16.    §16 Používanie palubnej jednotky

17.    §17 Poruchy a preprava palubnej jednotky

18.    §18 Krádež, strata, zničenie alebo poškodenie palubnej jednotky

19.    §19 Vrátenie palubnej jednotky

20.    §20 Náležitosti reklamačného poriadku

21.    §21 Náhradný výpočet mýta

22.    §22 Účinnosť

 


Viac informácií o mýte na Slovensku nájdete TU >> .

Zdroj: MDPT, zbierka.sk

b