Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Modré koridory otvárajú dvere nízkouhlíkovej diaľkovej nákladnej doprave

Modré koridory otvárajú dvere nízkouhlíkovej diaľkovej nákladnej doprave

Skvapalnený zemný plyn (LNG - liquefied natural gas) je pre ťažké diaľkové nákladné vozidlá priechodnou nízkouhlíkovou alternatívou voči nafte, avšak v Európe preň chýba nevyhnutná infraštruktúra. Spoločnosť Volvo Trucks sa zapojila do úsilia zriadiť „modré koridory“ so strategicky umiestnenými plniacimi stanicami, aby sa palivo viac sprístupnilo.
 
Prepravný priemysel sa podieľa približne 25 percentami na celkových emisiách oxidu uhličitého v Európe, aj preto sú nevyhnutné konkurenčné alternatívy k nafte. Zemný plyn je jednou z nich; prirodzene je tiež fosílnym palivom, avšak ponúka mnohé environmentálne výhody - je lacnejší. Ak sa viac sprístupní kvapalný bioplyn (LBG - liquid biogas), uhlíková stopa vozidiel, ktoré ho používajú, sa zníži až o 70 percent.

„Sme presvedčení, že skvapalnený plyn sa bude používať ako palivo na celom svete. Je jasným trendom pri plnení energetických potrieb a my sme toho súčasťou," hovorí Lennart Pilskog, riaditeľ pre verejné záležitosti spoločnosti Volvo Trucks. Spoločnosť Volvo Trucks, ktorá je členom Združenia vozidiel na zemný plyn a bioplyn v Európe (NGVA - Natural & Bio Gas Vehicle Association), bola prvým a je stále jediným výrobcom vozidiel s metán-naftovým systémom v Európe.

Manuel Lage, generálny riaditeľ NGVA Europe hovorí, že technológia jazdy s LNG je osvedčená a medzi vlastníkmi prepravných spoločností a dodávateľmi plynu existuje vôľa problém potlačiť dopredu. „Keď príde na diaľkovú dopravu ťažkými vozidlami, v súčasnosti sa LNG nemôžu vyrovnať žiadne iné alternatívy," hovorí. „Cítime, že je perfektným riešením pre potreby diaľkovej prepravy."

V mnohých európskych mestách sa na lokálnej úrovni rozširuje infraštruktúra pre stlačený plyn - vrátane bioplynu vyrábaného z odpadových produktov. Avšak je nemožné prevádzkovať ťažkú diaľkovú dopravu na stlačený plyn, pretože nádrže sú ťažké a zaberajú príliš veľa priestoru. V kvapalnej forme má však plyn menší objem, čo ho robí vhodnejším pre tento druh dopravy.

Za účelom sprevádzkovania diaľkovej nákladnej dopravy na LNG naprieč Európou, sa musí najprv zriadiť infraštruktúra plniacich staníc. A takto prišiel nápad „modrých koridorov" ponúkajúcich sieť plniacich staníc LNG pre ťažké vozidlá. Zriadenie takejto infraštruktúry nebude jednoduché, pretože dodávatelia plynu, výrobcovia vozidiel, prepravné spoločnosti a rôzne politické a administratívne organizácie na regionálnej, tak na národnej úrovni majú do toho čo povedať a bude potrebná rozsiahla koordinácia.

„Výzvou je, že celý proces sa musí koordinovať medzi rôznymi stranami," hovorí Pilskog, pričom dodáva, že Volvo je aktívne vo švédskom demo projekte BiMe Trucks (kamióny na biometán), ktorý je podobný projektu modrého koridoru, avšak v menšom rozsahu. „Práve teraz sa sústreďujeme na lokalizovanie veľkých odberateľov, ktorí sú ochotní testovať a budovať špecifické trasy. Záujem medzi menšími odberateľmi narastie, keď budú vidieť že to funguje a ocenia ekonomické prínosy. Avšak potrvá to niekoľko rokov."

V Európe je už množstvo plniacich staníc na LNG a tak práca na zriaďovaní modrých koridorov je už v plnom prúde. Pomocou týchto staníc, ako východiska, je možné identifikovať počet potenciálnych koridorov vhodných pre rozvoj. „Ak si vezmete mapu a označíte miesta existujúcich plniacich staníc, ľahko môžete nakresliť rôzne možné prepravné trasy a potom identifikovať, či na ktorejkoľvek z týchto trás chýba plniaca stanica," hovorí Lage. Aby sa tento proces urýchlil, komisia EÚ v súčasnosti zriadila za 8 miliónov EUR projekt roziahleho výskumu koridorov LNG.

„Dúfam, že budeme mať okolo 200 kamiónov jazdiacich týmito modrými koridormi, aby sme demonštrovali, že LNG je dobre fungujúcou alternatívou pre diaľkovú nákladnú prepravu v Európe," hovorí Manuel Lage. „Toto nie je vzdušný zámok - všetka nevyhnutná technológia je už k dispozícii. Trh je už pripravený na komercializáciu LNG."

O zemnom plyne a bioplyne
Ako zemný plyn, tak bioplyn pozostáva hlavne z metánu. Keď sa zemný plyn spaľuje, uvoľňuje v podstate menej CO2 než nafta a do atmosféry neuvoľňuje žiadnu síru, ťažké kovy alebo popolček. Zemný plyn je obmedzeným prírodným zdrojom a mnoho ľudí považuje jeho používanie za dočasné preklenutie ku klimaticky neutrálnemu bioplynu, ktorý sa môže vyrábať z odpadových potravín a iných organických zdrojov. Rozsiahla infraštruktúra pre výrobu bioplynu však zatiaľ k dispozícii nie je.

NGVA Europe
NGVA Europe je záujmová skupina spoločností pracujúcich s plynom pre vozidlá. Propaguje dobré vzťahy s európskymi a medzinárodnými inštitúciami a pracuje na širokej škále otázok týkajúcich sa plynu pre vozidlá. Má viac než 140 členov. Volvo sa pripojilo v roku 2011.

Volvo FM MethaneDiesel
Na jar 2011 spoločnosť Volvo Trucks uviedla na trh Volvo FM MethaneDiesel, ktoré je poháňané až do 75 percent skvapalneným metánovým plynom (LNG/LBG). Volvo je prvým výrobcom v Európe, ktorý predstavuje takúto energeticky účinnú technológiu pre požitie plynu v naftovom motore. Keď kamión ide na LNG, emisie oxidu uhličitého v porovnaní s naftou klesnú až o 10 percent. S LBG v nádrži je zníženie až do 70 percent.

b