Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Kvalitný olej je základom pre celkovú životnosť motora

Motorový olej Rimula

Kvalita motorového oleja môže byť určujúcim elementom nielen pre spoľahlivosť prevádzky vozidla, ale aj pre celkovú životnosť motora. Vyvinúť preto kvalitný motorový olej si vyžaduje nielen dobré technické, výskumné a finančné možnosti, ale aj značné skúsenosti.

Pri oleji potrebujete mať istotu, že ochráni váš motor za každých podmienok. Túto ochranu požadujte bez ohľadu na to, aké horúce, studené, drsné, prašné alebo bahnité je prostredie, v ktorom ho používate, a bez ohľadu na rozsah, v akom motor používate.

 


1. ochrana pred kyselinami - chráni pred koróziou spôsobenou kyselinami vznikajúcimi pri horení paliva
2. ochrana pred usadeninami - udržiava motor čistý, aby bolo možné dosiahnuť jeho optimálny výkon a dlhú životnosť
3. ochrana pred opotrebovaním - zabraňuje vzájomnému kontaktu povrchov pohybujúcich sa kovových častí motora, a tým umožňuje dosiahnuť dlhšiu životnosť motora.

 

Kompletná ponuka olejov a mazív > > >

 

V ponuke sú mazivá pre akékoľvek aplikácie, v širokom rozpätí výkonových úrovní od základných minerálnych olejov pre bežné aplikácie až po špičkové, plne syntetické mazivá pre najmodernejšie motory spĺňajúce požiadavky dopravného priemyslu dnes i v budúcnosti.

Poraďte sa na zákazníckej infolinke +421 948 09 33 66 alebo nám napíšte > > >

  Motorové oleje Shell


Ako vybrať správny motorový olej
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu, ktoré nájdete v príručke vo vozidle. Len výrobca motora (vozidla) môže zodpovedne povedať, ktorý olej možno použiť. Výrobcovia motorov (vozidiel) odporúčajú použitie olejov podľa výkonnostnej špecifikácie (napr. API SH / CD, ACEA A3, VW 505.00, MB 229.1) a viskozitné špecifikácie SAE (napr. 15W-40, 10W-40). Ak nemáte príručku k vozidlu, kontaktujte výrobcu vozidla alebo našu zákaznícku infolinku Profivodic.sk.

2.  Ak má olej predpísané výkonnostné a viskozitné hodnoty (alebo vyššie), ktoré predpisuje výrobca motora, je možné ho použiť. 

3. V prípade výmeny oleja s nízkou výkonnostnou špecifikáciou (M5AD, M6AD), za nový olej s vysokou výkonnosťou, je potrebné skrátiť pri prvom použití výmennú lehotu (dôjde k vymytiu usadenín).

4. Nemiešajte minerálne oleje (SAE 15W-40, 15W-50, 20W-30, 40) s olejmi syntetickými (SAE 0W a 5W-30, 40, 50).

5. Dôležité je uvedomiť si, že intervaly výmeny olej uvádzané výrobcami automobilov sú iba orientačné hodnoty platné za priaznivých jazdných podmienok.

6. Na území EÚ si autorizované servisy nemôžu dovoliť, aby pri záručnej prehliadke nepríjimali od majiteľa auta motorový olej, ktorý je v originálnom balení s vyhovujúcimi parametrami určenými v knihe pre vlastníka automobilu. Takéto správanie je proti konkurenčným pravidlám EÚ a za nedodržanie možno uložiť vysoké pokuty.

 


Čo by ste mali vedieť o motorových olejoch
(Najbežnejšie otázky zákazníkov Shell)

Aký je rozdiel medzi syntetickým a minerálnym olejom?
Syntetické motorové oleje sú tvorené molekulami, ktoré boli vytvorené zložitými – priamo riadenými chemickými procesmi a umožňujú vyšší výkon pri extrémnych teplotách, tlakoch a maximálnom zaťažení. Minerálne oleje sú zložené z molekúl obsiahnutých v rope, ktoré sú separované destilačným procesom v rafinérii. Syntetické motorové oleje sú odolnejšie voči extrémnemu zaťaženiu, majú dlhšiu životnosť, lepšie a dlhšie ochraňujú motor.

Čo je to viskozita?
Viskóznou možno nazvať kvapalinu, ktorá je relatívne vysoko odolná proti tečeniu. Napríklad voda má v porovnaní s medom nízku viskozitu, čiže v tomto prípade má med vyššiu viskozitu ako voda pri rovnakej teplote. Mazivá výnimočnej kvality ako sú motorové oleje radu Shell Helix si dlhodobo zachovávajú stabilnú viskozitu pri rôznych teplotách a v rôznych, aj extrémnych podmienkach používania, čím dokonalo a dlhodobo chránia a posilňujú motor vášho auta.

SAE (napr. SAE 5W-40) určuje, aký hustý je olej alebo aká je jeho viskozitná trieda. Čím vyššia je klasifikácia SAE oleja, tým vyššia je jeho viskozita pri 100°C. Viskozita pri 100°C je meradlom prípustného zaťaženia oleja, resp. jeho schopnosti chrániť motor počas prevádzky, zatiaľ čo viskozita pri nízkych teplotách (číslo W, W = winter - zima) charakterizuje vlastnosti oleja pri nízkych teplotách. SAE 5W-40 je multiviskozitný olej, čo znamená, že zabezpečuje dobré štartovanie pri nízkych teplotách a súčasne udržiava mazací film pri vysokých teplotách motora.

Aký je to viacstupňový motorový olej?
Viacstupňovými sa nazývajú motorové oleje, ktoré sú schopné udržať si svoju výkonnosť pri vysokých i nízkych teplotách. Definované sú dvoma číslami. Prvé (nasledované písmenom W) označuje viskozitu motorových olejov pri nízkych / zimných teplotách. Druhé, vyššie číslo označuje viskozitu motorových olejov pri vyšších / letných teplotách. Viacstupňové oleje minimalizujú rozdiely vo viskozite pri rôznych teplotách.

Čo sú to prísady a prečo sa používajú?
Prísady sú chemické látky komplikovaného zloženia, ktorých pridanie do základového oleja zlepšuje výkonnosť motorových olejov, spomaľuje ich starnutie a znehodnocovanie, čím umožňujú olejom bezpečne a spoľahlivo zabezpečovať všetky požiadavky moderných motorov. Kvalitné motorové oleje Shell Helix sa od konkurenčných produktov odlišuje práve vybranou zmesou špičkových prísad.

Mám veľmi vysokú spotrebu oleja. Prečo?
Najrozumnejšie bude, keď si dáte skontrolovať vozidlo s ohľadom na druh motora, jeho vek a jazdné podmienky, ktorým bolo vystavené a to v odbornom servise. Poruchy môžu byť spôsobené netesnosťou spojov alebo tesnení, opotrebovaním piestov alebo valcov, alebo usadeninami, ktoré obmedzujú mazanie niektorých povrchov.

Znamená niečo farba oleja?
Farba motorového oleja nemá špecifický význam, ale závisí od viacerých faktorov, ako je proces rafinácie a druh základového oleja, prísad a od použitej ropy. Olej môže používaním tmavnúť, lebo obsahuje viacero drobných častíc / nečistôt – kvalitný motorový olej totiž čistí motor od usadenín, ktoré sa vytvárajú spaľovaním pri vysokej teplote, pričom udržuje tieto častice rozptýlené v sebe, aby zabránil ich usadzovaniu na povrchu motora.

Čo znamenajú klasifikácie a špecifikácie na zadnej strane obalu?
Použitie a kvalita motorových olejov je rôzna. Niektoré sú určené len pre určité motory, zatiaľ čo iné sa môžu používať len v určitom počasí. Dokonca i dva motorové oleje optimalizované pre ten istý druh motora a rovnaké poveternostné podmienky môžu mať výrazne odlišné úrovne výkonnosti. Preto sa na opis výkonnosti a použitia motorového oleja používajú univerzálne kritériá.


Základnú klasifikáciu olejov určujú tieto orgány:
Society of Automotive Engineers (SAE) - definuje motorový olej podľa jeho viskozity. Motorový olej môže byť jednostupňový alebo viacstupňový, čo závisí od jeho viskozity pri rôznych teplotách.


American Petroleum Institute (API) - klasifikuje motorové oleje podľa ich schopnosti chrániť motor. Písmeno S sa používa pre benzínové motory a písmeno C pre dieselové motory. Písmeno, ktoré nasleduje za S alebo C označuje stupeň výkonnosti a ochrany, pričom A predstavuje najnižšiu a X najvyššiu hodnotu. Niektoré motorové oleje sa môžu používať v benzínových i dieselových motoroch, takže ich klasifikácia sa uvádza ako SL/CF alebo CF-4/SL.


Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA) - podobný orgán ako API, ale s tým rozdielom, že zatiaľ čo API vychádza z amerických motorov, ACEA vychádza z európskych motorov. ACEA tiež používa na klasifikáciu písmená, napr. ACEA A4/B4.

 

Chcem znížiť prevádzkové výdavky použitím špičkových olejov > > >

 

 

b