Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Kde dať v aute navigáciu, aby z toho nebola pokuta

Image(článok na stránke SME.SK) Cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. Toto príslovie by si mal uvedomiť aj zákonodarca, ktorý vytvoril vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT) číslo 464/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
Zákonodarca chcel zrejme zvýšiť bezpečnosť dopravy tým že ustanovil v paragrafe 4 zákaz umiestňovať do zorného pola vodiča rôzne predmety, ktoré bránia vo výhľade vodiča. Potiaľ je to správne, lenže termín zorné pole vodiča nedefinoval, čím umožnil viacero výkladov.
Už sa v médiách objavilo vyhlásenie z Ministerstva vnútra SR, že budú pokutovať vodičov, ktorí budú mať na čelnom skle upevnený navigačný prístroj.

§ 4, vyhláška č. 464/2009 Z.z. (Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá):

(6) V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky sa musia zo skla odstrániť. Navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča. Výhľad cez predné sklo motorového vozidla kategórie M3 môže byť čiastočne znížený popri schválených označeniach len smerovou tabuľkou.

Z analýzy textu vyhlášky vyplýva, že sú v nej použité nasledovné termíny:

1. Čelné sklo
2. Zorné pole vodiča

Taxatívne je uvedené, že navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle, sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča.

Čiže, nie je zakázané umiestniť navigačný prístroj napríklad prísavkou na čelné sklo, zakázané je len jeho umiestnenie do zorného pola vodiča.

Z uvedeného vyplýva, že zorné pole vodiča predstavuje priestor, ktorý musí mať priehľadný, aby vodič dokázal bezpečne viesť vozidlo. Určite to bude menšia plocha, než akú obsluhuje stierač okna na strane vodiča.

Kde umiestniť GPS navigáciu si prečítate v pokračovaní článku na stránke sme.sk >>

 

 

Čítaj celý článok >>

Článok pochádza zo stránky natankuj.sme.sk .

Autor: Jozef Drahovský

b