Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Povinná lekárska prehliadka

ImageLekársku prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti sú povinný absolvovať vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb. Túto povinnosť určuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke.

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo a tieto prehliadky vykonáva všeobecný lekár.

Vodiči, ktorý majú povinnosť absolvovať túto prehliadku, musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti, čiže absolvovaní lekárskej prehliadky. Tento doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nie starším ako dva roky. V prípade, že vodič nemá tento doklad, polícia môže považovať vodičský preukaz za neplatný. (prečítajte si aj informácie o psychologickom teste)

Pri lekárskej prehliadke lekár sa zameriava hlavne na zrak, sluch, pohyblivosť, srdcové choroby, neurologické choroby, duševné choroby, ale tiež na poruchu obličiek, alkohol, alebo diabetické ochorenia.

 

b