Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Ako "Spoľahlivý dopravca" bojoval s krádežami v cestnej doprave

Práve ubehli 4 mesiace odkedy na Slovensku odštartovala medzinárodná kampaň proti krádežiam a  prepadnutiam v cestnej doprave pod názvom "Spoľahlivý dopravca". Myšlienka zorganizovať kampaň, ktorá by bojovala s rastúcim počtom krádeží a vydieraní v  cestnej doprave, vznikla začiatkom roku 2011 v Polsku vo firme Trans.eu – v spoločnosti, ktorá poskytuje riešenia pre odvetvie dopravy, vrátane internetovej databázy nákladov. Kampaň sa stretla s veľkým záujmom v prostredí dopravcov a špediterov, a preto sa jeho tvorcovia rozhodli rozšíriť kampaň o ďalšie dopravné trhy: Nemecko, Česko a Slovensko.

"Rozsah krádeží v doprave nikdy nebol tak rozsiahly ako dnes. Odhaduje sa, že sa v dôsledku krádeže v Európe každý rok dochádza ku strate tovaru v hodnote 10 miliárd €. Preto je dôležité, aby odvetvie dopravy,špedície a logistiky prijalo preventívne opatrenia a spoločne bojovlo proti tomuto neduhu," - povedala Anna Balcerzak zo spoločnosti Trans.eu v Bratislave v priebehu stretnutia, ktoré odštartovalo kampaň "Spoľahlivý dopravca".

Ku firme Trans.eu sa pripojili aj ďalšie organizácie. Medzi nimi sú najdôležitejšie dopravné slovenské inštitúcie: ZLZ Slovenskej republiky, združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Katedra cestnej a mestskej dopravy v Žiline a firma Ditec. Veľkou oporou kampane sa stal Ing. František Komora, prezident slovenského ZLS, ktorý už dlhšie usiluje o znižovanie kriminality v cestnej doprave. Oficiálne sa kampaň začala 20.marca v Bratislave vzdelávacou konferenciou pod názvom „eLogistika - ako predísť krádežiam v doprave”. Ku kampani sa pripojil aj portál Profivodic.sk.


I. pilier – Vzdelávanie pracovníkov v sektore dopravy

Jednou z najzávažnejších príčin krádeží v doprave je nedostatok základných znalostných pracovníkov  o metódach overovania svojich obchodných partnerov. Na základe tejto skúsenosti bola zorganizovaná séria  bezplatných konferencií pod názvom „eLogistika - ako predísť krádežiam v doprave”. Konferencie sa konali v Bratislave, Košiciach a Žiline a celkovo sa na nich zúčastnilo viac ako 300 ľudí, ktorí chcú získané poznatky využiť pri ochrane svojich firiem pred falošnými dopravcami.Na konferenciach vystúpili aj predstavitelia Polície, Colného úradu, Ministerstva dopravy a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Ing. František Komora zo ZLZ SR objasnil účastníkom konferencie, akým spôsobom sa podvodníci vydávajú za skutočných dopravcov a podtrhol nevyhnutnosť dôkladného overovania partnerov: „Metódy krádeží sa k nám vracajú v cykloch a techniky, ktoré sa používali pred pätnástimi rokmi sa začínajú opäť objavovať. Osoby, ktoré sa dopúšťajú týchto podvodov sú dobými psychológmi, vyznajú sa v branži a stáva sa, že často ponúkajú prepravu, keď špeditéra naháňa čas.“ Následne Gabriela Lenska z Trans.eu hovorí o tom ako správne overovať  partnerov v dopravných databázach. Na konferencii bol i predstavený projekt CEP. „Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom" – opisuje CEP pani Anna Záhorčáková z firmy Ditec.

Účastníci vysoko ocenili organizáciu a vecnú stránku prezentácií: „Vďaka účasti na konferencii eLogistika – ako predísť krádežiam v doprave, som si uvedomila, aké dôležité je preverovanie identity nie len prepravcov ale aj potenciálnych klientov. Pracujem v zasielateľskej firme a každý deň prichádzam do kontaktu s novými prepravcami. Prednášajúci nám priblížili množstvo skutočných príbehov, ako jednoducho sa dá odcudziť nie len tovar, ale v tom horšom prípade dokonca aj celý kamión.“ - uviedla Petra Bašistová z firmy Granito Sped, s.r.o..

Organizátori v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Ondreja Krempaského, vypracovali i bezplatný vzdelávací kurz, ktorý zahrnul kľúčové problémy odvetvia ako napr.  mieru odpovednosti dopravcu aj zasielateľa. Vzdelávací kurz bol ukončený  kvízom, ktorý overil úroveň získaných vedomostí. Iba 6 % účastníkov odpovedalo správne na všetky otázky. Naviac sa na internetovej stránke kampane objavila príručka, v ktorej je 10 pravidiel ako sa chrániť pred krádežou počas prevozu tovaru. Doteraz si bezplatnú príručku stiahla poltisícka dopravcov.


II. pilier – certifikácia dopravných firiem

Ďalším dôležitým prvkom kampane „Spoľahlivý dopravca“ sa stalo zviditeľňovanie osvedčených  dopravcov certifikátom „Spoľahlivý dopravca“. Certifikát udeľuje Trans.eu podľa pravidiel projektu. Ak firma chce získať certifikát, musí  spĺňať kritérií, vrátane komplatných informácií o spoločnosti, spolu s dokumentmi vo svojom profile v Trans.eu. Spoločnosť musí byť na trhu ako podnikateľský subjekt minimálne tri roky a má získať od svojich zákazníkov pozitívne hodnotenia. Na Slovensku, v Poľsku, v Českej republike a na Litve certifikát obdržalo viac ako 1000 dopravcov. S týmto certifikátom  dopravca získava konkurenčnú výhodu, keď na trhu dominuje nadbytok poskytovateľov dopravných služieb.


III. pilier- výmena informácií

Trans.eu udáva, že každý mesiac sa na jej oddelenie bezpečnosti obracajú podnikatelia, ktorí hľadajú pomoc v dôsledku odcudzenia tovaru alebo iného podvodu. Pretože Trans.eu sústreďuje veľký počet podnikateľov, tak sa vo väčšine prípadov darí postihnutej firme pomôcť. Organizátori kampane si dobre uvedomujú, že len systematická výmena informácií medzi jednotlivými účastníkmi dopravného sektora môže pomôcť odhaľovať páchateľov. Z tohto dôvodu bola vytvorená špeciálna mailová adresa kontakt@spolahlivydopravca.sk, na ktorú je možné nahlasovať podozrenie na sfalšované doklady alebo zistené prípady podvodov. Každé takéto hlásenie je dôsledne overované a následne postúpené partnerom kampane, ktorí rozpošlú informáciu svojim členom. Týmto spôsobom sa informačná sieť rozširuje.

Spoľahlivý dopravca – a čo ďalej?
Organizátori kampane „Spoľahlivý dopravca" ukončili sériu vzdelávacích konferencií, ale kampaň naďalej pokračuje. Čoskoro vzniknú nové príručky zo série „Bezpečná doprava“. Internetová stránka kampane bude čoskoro rozšírená o rady odborníkov, ktorí budú odpovedať na zložité otázky z oblasti dopravy a špedície. Informácie o rozvoji kampane a o plánovaných projektoch budú pravidelne zverejňované na webovej stránke www.spolahlivydopravca.sk

b