Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

YETD 2012 – máme víťaza národného finále!

YETD 2012 – máme víťaza národného finále!Slovenské národné finále prebehlo v slnečnú sobotu, 30.júna 2012, v stredisku Scania Senec. Toto finále bolo vyústením predchádzajúceho kvalifikačného kola, z ktorého postúpilo 10 najlepších finalistov. Na treťom mieste sa umiestnil Peter Maliar, druhé miesto patrí Romanovi Kantoríkovi.

„Minulý ročník súťaže YETD som sa vďaka umiestneniu na druhom mieste dostal do Švédska ako divák. Teraz mám poprvýkrát možnosť to zažiť z pozície súťažiaceho. Veľmi sa teším na celú atmosféru ale hlavne na skúsenosti, ktoré tam môžem nadobudnúť“, hovorí Roman Vyhonský, víťaz slovenského Národného kola YETD 2012.

„Výsledky slovenského finále súťaže YETD 2012 ukázali, že naši vodiči sú naozaj zruční, jazdia hospodárne a spoľahlivo. Naplnilo sa tak hlavné poslanie tejto súťaže, ktoré je zamerané na bezpečnosť, palivovú hospodárnosť a manévrovanie. Som rád, že víťazom sa stal vodič, ktorý sa súťaže zúčastnil po tretíkrát. Zúročil tak svoje skúsenosti, keďže v roku 2007 sa umiestnil na deviatom mieste, v roku 2010 na druhom a v tomto ročníku nás bude z prvého miesta reprezentovať vo veľkom európskom finále vo Švédsku“, povedal Attila Vendegh, marketingový riaditeľ Scania CER.

Zručnosť, bezpečnosť a hospodárnosť – hlavné poslanie súťaže

Po registrácií a vylosovaní štartovného poradia čakal našich 10 finalistov boj o postup v piatich disciplínach.

Hospodárna jazda, pri ktorej sa merala spotreba a tiež sa hodnotil štýl jazdy prostredníctvom systému Scania Ekotréner. Manévrovanie, táto disciplína preverila zručnosť, odhad a bezpečnosť. Treťou disciplínou bol Odhad vzdialenosti, kde bolo úlohou odhadnúť čo najpresnejšie tri rôzne vzdialenosti z kabíny ťahača. Štvrtou disciplínou bola Kontrola vozidla pred jazdou. Pri nej vodiči kontrovali technický stav vozidla pred jazdou, pričom museli nájsť čo najviac závad, ktoré pre nich organizátori pripravili. Poslednou, piatou disciplínou bola disciplína Zhoď kráľa. Jedna z najnáročnejších disciplín, pri ktorej vodiči preukazujú svoju rozvahu, šikovnosť a presnosť.

O súťaži YETD 2012

Hlavným cieľom spoločnosti Scania (organizátor súťaže) je podporiť a prehĺbiť u mladých vodičov teoretické ale najmä praktické znalosti jazdy na nákladnom vozidle. Základnou podmienkou účasti v súťaži bol vek do 35 rokov. V celoeurópskom finále bude účastných 39 krajín.

b