Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Volvo zvyšuje prevádzkyschopnosť vďaka bezdrôtovému spojeniu

Volvo zvyšuje prevádzkyschopnosť vďaka bezdrôtovému spojeniuSpoločnosť Volvo Trucks vyvinula nový systém na báze komunikácie GSM, ktorý umožňuje servisnej dielni pripojiť sa k nákladnému vozidlo na vzdialenosť. Táto novinka prispieva k vyššej prevádzkyschopnosti a nižším nákladom na údržbu. Systém bude na európskom trhu uvedený v roku 2013.

Poskytovanie služieb na diaľku je možné vďaka najnovšej verzii telematickej brány TGW zabudovanej vo vozidle. Servisná dielňa Volvo tak môže s využitím siete GSM na diaľku sledovať stav súčastí vozidla a rovnako načítať aj chybové kódy.

„Vďaka novému komunikačnému zariadeniu namontovanému na palube vozidla dostáva servisná dielňa nepretržité informácie o opotrebovaní rôznych súčastí vozidla," vysvetľuje Christian Gustavsson, vedúci oddelenia služieb spoločnosti Volvo Trucks. Video si môžete pozrieť nižšie.

Vďaka novému systému môžu mechanici v servisnej dielni skontrolovať, koľko kilometrov má vozidlo najazdených a ako rýchlo sa jeho súčasti opotrebovávajú. Na základe týchto informácií možno naplánovať servisnú návštevu presne podľa skutočných potrieb vozidla.

„Dokážeme zvýšiť prevádzkyschopnosť a minimalizovať riziko neočakávaných porúch. Dopravné spoločnosti tak môžu ťažiť z väčšej spoľahlivosti a pocítia nižšiu administratívnu záťaž, zatiaľ čo ich zákazníci ocenia výnimočnú presnosť dodávok," dodáva Christian Gustavsson.

Optimalizovaná údržba

Diaľková komunikácia medzi nákladným vozidlom a servisnou dielňou je doplnkovou službou k servisnému plánu. Pokiaľ je vozidlo využívané inak, než bol predpoklad pri zostavovaní pôvodného plánu, môže sa stať, že servisné intervaly budú príliš krátke alebo naopak príliš dlhé. Keď však dielňa disponuje údajmi o aktuálnom opotrebení dielu, môže plán upraviť tak, aby zodpovedal skutočnosti.

„Všetko ovplyvňuje veľa faktorov, ktoré nie je ľahké spočítať. Ak vozidlo jazdí v náročných podmienkach, budú sa niektoré diely opotrebovávať rýchlejšie, zatiaľ čo vo vozidle, ktoré pôsobí v miernejších podmienkach, môžu byť tie isté súčiastky v čase plánovanej výmeny opotrebované menej. Pre dopravné spoločnosti to znamená určitú mieru neistoty," komentuje Christian Gustavsson.

Minimum neplánovaných zastavení

Ak sa vozidlo využíva iným spôsobom, ako bolo naplánované v pôvodnom servisnom pláne, servisná dielňa je o tejto skutočnosti informovaná.

„Dielňa môže byť napríklad upozornená na nadmerné opotrebovanie brzdového obloženia. Obloženie je vďaka tomu možné včas vymeniť, takže nezlyhá práve vtedy, keď prekonávate veľké vzdialenosti," objasňuje Christian Gustavsson.

„Je to situácia, ktorá je vyhodná pre obe strany. Pre prepravné spoločnosti, ako aj pre servisnú dielňu je oveľa prínosnejšie, ak existuje možnosť vyhnúť sa neplánovaným, urgentným návštevám servisu."

Budúcnosť na vás čaká v sieti GSM

Telematická brána neslúži iba k úprave parametrov vozidla na diaľku - v budúcnosti bude vďaka nej možné stiahnuť dokonca aktualizáciu celého softvéru vozidla. Systém bude v úvodnej faze obsahovať len obmedzené množstvo parametrov, ale podľa Christiana Gustavssona vyvinie spoločnosť Volvo Trucks v priebehu niekoľkých rokov ešte viac takýchto zariadení s cieľom zlepšiť prevádzkyschopnosť a znížiť prevádzkové náklady prepravných spoločností.

b