Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Image

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie Podnikanie v cestnej doprave - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, ktoré je potrebné na preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. Preukazovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pre jednotlivé druhy dopravy: taxislužba, autobusová doprava, cestná nákladná doprava. (Pre taxislužbu je výučba v inom kurze.)

Cieľom školenia je pripraviť účastníkov k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, čiže od 4. decembra 2012 sa už nerozoznáva odborná spôsobilosť na vnútroštátnu cestnú nákladnú a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ale len na cestnú nákladnú dopravu.

Tiež informovať odborne spôsobilých zástupcov (vedúcich dopravy), ale aj iných pracovníkov v dopravných firmách o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:
A) Občianske právo
B) Obchodne právo
C) Sociálne právo
D) Daňové právo
E) Obchodné a finančné riadenie podniku
F) Prístup na trh
G) Technické normy a technické aspekty prevádzky
H) Bezpečnosť na cestách


Pre koho je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej doprave a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy podľa nových predpisov platných od 4.12.2011 (Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009) resp. 1.3.2012 (Zákon o cestnej doprave).

Treba upozorniť, že celý rad osvedčení o odbornej spôsobilosti prestal platiť z dôvodu účinnosti uvedených predpisov.

Kurz je tiež určený pre podnikateľov resp. zamestnancov dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne poznatky z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.


Aké vzdelanie musí mať účastník školenia

Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity.


Profil absolventa školenia

Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vykonávanie cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy so zameraním na požiadavky predpísané EÚ a v SR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave so zameraním na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.


Forma záverečnej skúšky

Písomný test s možnosťou výberu zo štyroch možností a vypracovanie 3 prípadových štúdii.


Termín školenia: 13.-15.6.2012, Žilina

Prihláste sa na školenie on-line >>>

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Odborna_sposobilost_CND_kurz.doc87.5 KB

b