Ako ohodnotiť prácu za volantom

Pred tým ako prvý krát sadnete za volant kamiónu si prečítajte tento článok.

Dokumenty a tlačivá

Stiahnite si dovolenkový list alebo ďalšie potrebné tlačivá celkom zdarma.

Všetko o kvalifikačnej karte vodiča

Informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku profesionálnych vodičov.

Alkohol na cestách

Alkohol na cestách

PhDr. Karol Kleinmann – Tisíckrát preberaná téma a stále má čo povedať motoristickej verejnosti. Viacerí motoristi spozorneli najmä po informácii, že sa pripravuje novela zákona č.8/2009 Z.z. ,ktorá si má dôkladnejšie posvietiť najmä na alkohol za volantom. Niektorí volajú : „ Konečne!“ iní si len povzdychnú: „.takých už bolo, Slováka odnaučí piť len zubatá“.


Starý pán Widmark
Už v roku 1912  zaviedol švédsky profesor Widmark  skúšku na prítomnosť alkoholu v tele. Okrem zistenia koncentrácie alkoholu v krvi odporúčal lekárom  komplexnejšie posúdenie osoby. Do protokolu zakomponoval  údaje ako napríklad: hmotnosť tela, pulz, reakcia zreníc na svetlo, známky ataxie a neisté otáčanie sa, Rombergov test, finger-to-finger test, zbieranie drobných predmetov, spôsob reči, časopriestorová orientácia, mentálny výkon, zápach alkoholu v dychu a výroky o požití alkoholu.

Od tohto momentu sa viacerým vodičom podlamujú kolená, keď majú ísť na krvné testy, lebo vedia, že  „ Widmark „ sa málokedy mýli. Ale koľko toho alkoholu vlastne v krvi môže byť, aby sme jazdili bezpečne?  Trvalo  skoro 46 rokov , kým v sa roku  1958 na sympóziu Alcohol and Road Traffic na Indiana Univerzity experti dohodli, že koncentrácia alkoholu v krvi (ďalej len „BAC“) nad 0,5 promile, narúša schopnosť mnohých vodičov viesť motorové vozidlá a koncentrácia nad 1,0 promile definitívne u všetkých.


Nulová tolerancia. Áno alebo nie?
Viaceré štáty, vrátane Slovenska, zaviedli tzv. „Nulovú toleranciu“ na alkohol za volantom. Ide skôr o administratívne vymedzenie problému, lebo do 0,2 ‰  alkoholu v krvi, nevie ani súčasná medicína jednoznačne preukázať, či ide o zvyškový alkohol po prebdenej noci, alebo alkohol, ktorý  vznikol kvasením potravy , najmä ovocia v žalúdku. Ak však niečo nevieme vedecky zdôvodniť, neznamená to ešte, že štát nemôže uplatniť také opatrenia, ktoré budú chrániť občana pred nezodpovednými vodičmi. 
Existujú viaceré štáty, ktoré nepovažujú hranicu  0,2  ‰  za dostatočne bezpečnú pre vodičov mladších ako 21 rokov. Napr. V roku 1995 v USA  musel byť zosúladený právny systém tak, aby
 
• zákonne uplatňoval nulovú toleranciu na všetky osoby mladšie ako 21 rokov;
• nastavil  0,2 ‰ alebo menej ako zákonný limit;
• zákonnom  bola stanovená hranica  0.2 ‰ ako trestný čin sám o sebe ;
• pri zistení alkoholu u vodiča mu bola automaticky odobratá licencia / vodičský preukaz/.

Tieto tvrdé opatrenia podporil aj prezident Clinton, keď vyhlásil : „Nulová tolerancia bude zachraňovať životy.  Je na čase zaviesť nulovú toleranciu pre neplnoletých  po celej Amerike, a to nie len v niektorých štátoch. " Clinton vedel, čo hovorí. Začiatkom deväťdesiatych rokov v USA tretinu všetkých úmrtí pri dopravných nehodách tvorili mladí vo veku 15-20 rokov a 15% týchto úmrtí malo súvislosť s požitím alkoholu pred, alebo počas jazdy.


Prečo „nulová tolerancia“ ?
Výskumy ukazujú, že aj nízke koncentrácie alkoholu v krvi (BAC) zhoršujú jazdné zručnosti a zvyšujú riziko havárie. Už pri 0,1 ‰ dôjde k zníženiu  niektorých schopností a zručností .Vodičovi sa zvyšuje sebadôvera a vedie ho k tendencii riskovať. Mierne sa zhoršuje aj odhad vzdialenosti. Pri 0.2 ‰ máme už problémy so zaparkovaním alebo zacúvaním do garáže a výrazne sa predlžuje reakčný čas napr. pri brzdení. Zhorší sa nám optický postreh  a oči sa ťažšie prispôsobujú prechodu zo svetla do tmy, vrátane vnímania farieb. Najväčším problémom je však, že sa nám začína zužovať  zorné pole. Vodič nevidí okraje zorného pola a pri vyšších koncentráciách alkoholu v krvi  môže prehliadnuť chodca, cyklistu alebo vozidlo prichádzajúce z boku. Nad 0,5 ‰  je zhoršená schopnosť sústrediť sa súčasne na dve alebo viac úloh súčasne. I veľmi skúsený vodič sa v tomto stave môže dopustiť hrubých chýb, ako napr. stlačenie plynu namiesto brzdy.

Alkohol je nebezpečný i v lietadlách s automatickým pilotom. Štúdia s použitím automatického zariadenia, ktoré simuluje skutočné letové podmienky ukázali, že  výkon pilotov bol  narušený už  pri 0,4 ‰ a ich výkony zostali znížené až 14 hodín.


Kedy prichádza smrť?
V roku 2008 bolo pod vplyvom alkoholu zavinených 3122 dopravných nehôd, pri ktorých bolo zranených 1353 osôb a 24 usmrtených. V roku 2009 tieto nehody klesli skoro o necelých 20%  /2524 dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu a v roku 2010 bolo 2126 nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu. Netreba však zabúdať, že toto percento by bolo ešte vyššie, keby aj k malým nehodám bolo nutné volať políciu.

Riziko smrteľnej nehody u vodiča s alkoholom v krvi, v porovnaní s ostatnými vodičmi, sa zvyšuje s rastúcim alkoholom v krvi, pričom sa výraznejšie zvyšuje u vodičov mladších ako  21 rokov, než u starších vodičov. Svoju úlohu tu zohráva nielen vek, ale aj váha vodiča a určitý „tréning“ pri pití alkoholu skúsenosti s riadením vozidla pod vplyvom alkoholu. Štatistiky ukazujú, že riziko smrteľnej nehody hrozí vodičom, od  0,8-1,0 ‰,. Podľa niektorých výskumov pravdepodobnosť smrteľnej nehody u vodičov starších ako 35 rokov, požití  1 promile alkoholu je až 11%  . Ak toto množstvo alkoholu pred alebo počas jazdy požije mladý vodič vo veku 16-20 rokov pravdepodobnosť , že spôsobí dopravnú nehodu zo smrteľnými následkami je až 52 percent.

Pravdepodobnosť nehody stúpa s neskúsenosťou vodičov a to hlavne tých, ktorí požili alkohol, sú mladí alebo veľmi starí, majú nižšie vzdelanie a nižší socioekonomický status. 


Väzenie alebo šanca na prevýchovu
Štúdie ukazujú, že nulová tolerancia a zákony, ktoré  vedú  k strate vodičského preukazu  znižujú celkovú dopravnú nehodovosť s následkom úmrtia. Zákonné opatrenia však nemôže byť polovičaté. Každý vodič musí dostať šancu preukázať, že je schopný jazdiť aj bez požitia alkoholu, že má dostatok vnútorných síl preukázať, že na alkohole nie je závislý, že jazda pod vplyvom alkoholu bola iba chvíľkovým zaváhaním. V krajinách s vyspelým motorizmom umožňujú takýmto vodičom , že má na absolvovanie  individuálneho  psychologického poradenstva  alebo skupinového výchovného programu  zameraného na patogénne vplyvy požitia alkoholu alebo inej návykovej látky. Ak sa vodič  preukáže takýmto potvrdením, trest  za požitie alkoholu sa mu môže skrátiť až o 40 %.
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj fakt, že vodiča nikto nenúti, aby  takéto školenie alebo terapiu absolvoval. Ak však predloží doklad o jeho absolvovaní, výrazne sa mu znižuje aj pokuta za daný priestupok. Náklady si hradí priestupca. V prípade, že ho dáme do väzenia, ako to plánuje novela zákona, na pobyt v ňom sa mu všetci poskladáme z našich daní. Je všeobecné známe, že „preškolenia“ v nápravných zariadeniach majú hrubé a neotesané  „školské osnovy“.


Záver:
Zmena správania vodiča, redukcia nadmerného pitia, sebareflexia na pitie a poradenstvo pre vodičov je účelom navrhovaného  nového kuratívneho opatrenia v novele zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktoré navrhuje a predkladá Slovenská komora psychológov.


Autor článku je PhDr. Karol Kleinmann, riaditeľ Dopravného inštitútu Salvus v Bratislave

 

Čo tým dosiahneme?

Dovolím si s pánom Kleinmannon silno nesúhlasiť s jednej vetou, ktorú by podľa mňa človek s jeho vzdelaním nemal ani vysloviť, nie to ešte zverejniť.Citujem : "Každý vodič musí dostať šancu preukázať,......že jazda pod vplyvom alkoholu bola iba chvíľkovým zaváhaním."
Prosím Vás pán Kleinmann, vieme o čom sa tu bavíme.O alkohole. Ak niekoho zastavia policajti s jedným a viac promile, o akej šanci sa tu chceme baviť? Možno o šanci do max 0,5 promile, ktoré (neviem či až toľko) môže byť od liekov,potravy, alebo aj zvyškový alkohol, ktorý už človek skutočne nepociťuje. Vodič s viac ako jedným promile, by mal nemilosrdne prísť o vodičský preukaz doživotne a v prípade porušenia nemilosrdne ísť na tvrdo sedieť hoci aj na 5 rokov. Akú šancu chcete dávať takýmto vodičom? Vodičský preukaz je istý druh oprávnenia.Oprávnenie je dokument, doklad, ktorý by mal zaručovať, že sme kompletne spôsobilý na danú vec alebo aktivitu.Už to, že sme dostali VP je šanca ukázať, že sme spôsobilý na vedenie vozidla. Žiaľ v našom systéme sa neberú do úvahy dosť potrebné psychotesty, ktoré by ukázali, či daný človek je aspoň psychicky vyspelý na to aby mal vodičský preukaz.Podľa mňa, ak je niekto ako osobnosť magor a má zvrátené hodnoty v hlave, tak ho veľmi ťažko prevychováte aby si uvedomil, že alkohol a volant k sebe vôbec nepatria.Toto by mal mať v hlave človek ktorý VP dostane, a nie človek ktorý je niekoľko rokov držiteľom VP, pretože počas tých rokov mu to už mohlo dojsť.Ak chceme byť spoločnosť vyspelá, s bezpečnými cestami, tak by sme nemali tolerovať alkohol ani iné látky vedúce k oslabeniu schopností vodiča. Do dnešnej doby máme materiálu na úkažku toho, čo alkohol za volantom zapríčinil, koľko životov detí, mladých párov, manželov starcov zbytočne vzal alebo doživotne poznačil VIAC NEŽ DOSŤ!!!
Myslím, že Slovensko ako štát, čaká ešte dlhá cesta,ktorá by sa nemala stavať na tolerancií alkoholu za volantom, pretože to čo dosiahneme bude opäť len čiastový výsledok a človek ktorý takto raz pochybil sa bude môcť vrátiť na cesty a dostane šancu pochybiť ZNOVA!Ak chceme aby Slováci ako národ prestali piť šoférovať, mali by sme založiť prísne sankcie a tresty, a možnosť doživotne prísť o vodičák by mala byť samozrejmosťou. Samozrejme k tomu patrí aj istý druh osvety a možnosť vyskúšať si alkohol za volantom v bezpečnom prostredí s inštruktorom. Rád by som vám tu predstavil moju ideu fungovania tohto systému.
1. Človek komplexne spôsobilý (najmä mentálne) už pri obdržaní VP vie, že alkohol za volant nepatrí.Tu sa nie je o čom baviť.Títo ľudia vedia, že náhoda je blbec a šanca zabiť niekoho je veľmi vysoká.
2.Človek, ktorý by to aj chcel skúsiť ale trošku zdravého rozumu od toho skôr odradí od tohto činu hrozba vysokého trestu.Tu by som odporúčal väčšine vo vlastnom záujme vyskúšať si vplyv alkoholu v bezpečnom školiacom prostredí za dozoru inštruktora.To by malo v danej osobe zmeniť spôsob myslenia a miesto hrozby trestu by nemal už sadať opitý kvôli zdravým dôvodom ako osoba v prípade 1.
3. Toto je osoba, ktorá už buď nehodu spôsobila, alebo jazdila pod vplyvom a bola zastavená hliadkou polície.Tu by som jednoznačne uplatnil "nad 1 promile doživotne bez VP" prípadne iné vysoké sankcie(stále treba mať na vedomí, že nafúkať sa dá aj z liekov alebo niektorých potravín).Tento človek do svojho veku neyzrel mentálne na to, aby mohol niekedy držať VP a je otázne či ešte niekedy do konca svojho života bude mentálne zrelý a vyspelý aby ešte niekedy držiteľom VP bol.

Budem rád Pán Kleinmann, ak na môj príspevok budete reagovať, pretože je to téma ktorá sa týka nás všetkých.

b